Kapittel 11 Grupper og team Om grupper n

  • Slides: 9
Download presentation
Kapittel 11 Grupper og team

Kapittel 11 Grupper og team

Om grupper n n Mennesket er et sosialt vesen Medlemskap i grupper tilfredsstiller sosiale

Om grupper n n Mennesket er et sosialt vesen Medlemskap i grupper tilfredsstiller sosiale behov Grupper har stor betydning for utvikling av ego og identitet Spesielle forutsetninger må oppfylles for at en samling individer skal kunne omtales som gruppe 2

Hva er en gruppe? n En gruppe består av n n n Et antall

Hva er en gruppe? n En gruppe består av n n n Et antall personer som er forenet i et nettverk av sosiale relasjoner Synlig gruppemedlemskap Medlemmene oppfatter seg som gruppemedlemmer Gruppen har minst ett mål Det eksisterer et sett normer som regulerer atferden i gruppen 3

Gruppetyper n n n Primær- og sekundærgrupper Formelle og uformelle grupper Medlemsgrupper og referansegrupper

Gruppetyper n n n Primær- og sekundærgrupper Formelle og uformelle grupper Medlemsgrupper og referansegrupper 4

Gruppers egenskaper n n n Gruppens størrelse har betydning for effektivitet, avhengig av oppgaven

Gruppers egenskaper n n n Gruppens størrelse har betydning for effektivitet, avhengig av oppgaven Formelt og uformelt lederskap innebærer statusfordeling Kohesjon (samhørighet) har betydning for innovasjonsevne, beslutningsatferd og evne til omstilling Kommunikasjonsstruktur Normstruktur 5

Gruppers dynamikk/prosesser n n Rollediferensiering Konformitet Gruppetenking n Upåvirkelighet n Rasjonalisering n Moral n

Gruppers dynamikk/prosesser n n Rollediferensiering Konformitet Gruppetenking n Upåvirkelighet n Rasjonalisering n Moral n Stereotypi n Konformitetspress n Selvsensur n Tankekontrollører n Illusjon om enighet Sosial loffing 6

Gruppers utvikling n Det er vanlig å operere med stadier i gruppers utvikling n

Gruppers utvikling n Det er vanlig å operere med stadier i gruppers utvikling n n n Forming: utvikle mål og prosedyre Storming: konflikter dominerer Norming: samarbeid og felles ansvar Performing: produktiv, effektiv, målrettet Adjourning: avslutning, oppløsing av gruppen 7

Team n n n Er grupper som har et høyt potensial for ytelse Team

Team n n n Er grupper som har et høyt potensial for ytelse Team har et lite antall medlemmer som har komplementære ferdigheter Team er opptatt av felles mål Team har et felles utgangspunkt Team er bevisste om gjensidig avhengighet 8

Forholdet mellom grupper n Konkurranse mellom grupper påvirker dem n n n n Medlemmene

Forholdet mellom grupper n Konkurranse mellom grupper påvirker dem n n n n Medlemmene blir sterkere knyttet til hverandre De har høyere grad av lojalitet og konformitet Personlige behov viker for gruppens beste Sterkere struktur og mer autoritær ledelse Konkurrent oppfattes som “fiende” Persepsjonsforstyrrelse i retning av forherligelse av egen gruppe, og nedvurdering av konkurrent Kommunikasjon mellom gruppene reduseres 9