GRUPPER HELE KLASSEN PAR GRUPPER FORMING GRUPPEN DANNES

  • Slides: 20
Download presentation
GRUPPER HELE KLASSEN, PAR, GRUPPER

GRUPPER HELE KLASSEN, PAR, GRUPPER

FORMING: GRUPPEN DANNES – MEDLEMMER LÆRER HINANDNEN AT KENDE FOKUS PÅ OPGAVE, IKKE SÅ

FORMING: GRUPPEN DANNES – MEDLEMMER LÆRER HINANDNEN AT KENDE FOKUS PÅ OPGAVE, IKKE SÅ MEGET PP GRUPPEN • Uklare mål eller fokus på nye mål. • Mangel på fælles engagement. • Forvirring • Lav morale • Udtrykker ikke følelser åbent i gruppen • Undviger beskeder eller beskæfter sig med andet – vi lytter ikke efter

DU BØR SOM UNDERVISER… • Vise retningen • Definere formålet • Udvikle strukturen. •

DU BØR SOM UNDERVISER… • Vise retningen • Definere formålet • Udvikle strukturen. • Få deltagerne til at engagere sig i etableringen af teamet • Være opmærksom på personkonflikter • Indsluse nye medlemmer i gruppen. • Være åben over for ændring.

STORMING: HAR FORSTÅET OPGAVEN, DISKUTERER REGLER OG STRUKTUR, DELTAGERES STATUS BLIVER TYDELIGT, HVEM GØR

STORMING: HAR FORSTÅET OPGAVEN, DISKUTERER REGLER OG STRUKTUR, DELTAGERES STATUS BLIVER TYDELIGT, HVEM GØR HVAD? • Mangel på sammenhæng • Subjektive holdninger kommer til udtryk • Skjulte dagsordener eller modarbejde • Konflikter eller tydelig undvigelser • Konfrontationer • Inkonsistens i adfærd og resultater • Følelsesmæssige udbrud eller undertrykkelse • Fejl

DU BØR SOM UNDERVISER… • Gøre det muligt for gruppen at sætte kursen •

DU BØR SOM UNDERVISER… • Gøre det muligt for gruppen at sætte kursen • Få gruppen til at definere roller, ansvar og procedurer. • Gøre det muligt at omdefinere opgaverne, der skal gennemføres • Acceptere og udvise tolerance over for utilfredshed • Være opmærksom på det sociale samspil i gruppen • Vise synlig ledelse = være til stede, ris og ros, gå foran.

NORMING: FASTE REGLER ETABLERES, ROLLER FORDELES, OPGAVER PLACERES • Stiller spørgsmål ved hinandens performance

NORMING: FASTE REGLER ETABLERES, ROLLER FORDELES, OPGAVER PLACERES • Stiller spørgsmål ved hinandens performance • Revurderer og tydeliggøre mål • Finder på nye roller eller bekræfter roller og adfærd over for hinanden • Tør tage fat i risikofyldte emner. • Lytter og udfordrer hinanden • Afprøver nye tiltag og eksperimenter • Tør identificere hinandens fejl og mangler

PERFORMING: NÅR TIL EN KONKLUSION, STØTTER HINANDEN, OPGAVE KAN SKIFTE HÆNDER, MAN ER INTERESSERET

PERFORMING: NÅR TIL EN KONKLUSION, STØTTER HINANDEN, OPGAVE KAN SKIFTE HÆNDER, MAN ER INTERESSERET I DEN SAMLEDE LÆSNING • Tegn på at gruppen er i storming-fasten er: • Kreativitet • Åbne samtaler mellem alle • Fleksibilitet, initiativ, stolthed, høj morale, fejring af succes, selvtillid, kreativitet • Omsorg mellem gruppens medlemmer.

 • Forskning viser at klasseledelse kan læres og udvikles

• Forskning viser at klasseledelse kan læres og udvikles

GENNEMGÅENDE MØNSTRE - HOS DE 6 • Alle udviste en grundlæggende respekt over for

GENNEMGÅENDE MØNSTRE - HOS DE 6 • Alle udviste en grundlæggende respekt over for eleverne • Alle havde en klar og tydelig ledelsesadfærd og var dermed markante i deres ledelse. • De havde en tydelig intention med det, de ville. • De var interesserede og havde et stor fagligt engagement. • De virkede veloplagte og nærværende, og de var samtidig meget optaget af, at eleverne forstod det, der foregik. • De havde en dialogisk holdning til eleverne og stillede mange åbne spørgsmål.

 • Grib ikke ind overfor enhver forstyrrelse • Vær tydelig og præcis, når

• Grib ikke ind overfor enhver forstyrrelse • Vær tydelig og præcis, når du sætter eleverne i gang med en opgave. • Afslut timen på en ordentlig måde. • Varier din undervisning • Arbejd med indarbejdede rutiner

KLASSERUMSLEDELSE EN DYGTIG UNDERVISER SKAL UDOVER STÆRKE FAGLIGE OG DIDAKTISKE KOMPETENCER OGSÅ VÆRE EN

KLASSERUMSLEDELSE EN DYGTIG UNDERVISER SKAL UDOVER STÆRKE FAGLIGE OG DIDAKTISKE KOMPETENCER OGSÅ VÆRE EN DYGTIG RELATIONS- OG UNDERVISNINGSLEDER. Følgende elementer har betydning for elevernes læring. : • Et trygt og positivt læringsmiljø. • Tydelige og tilpassede læringsmål. • Feedback. • Elevinddragelse. • Variation og struktur i organisering af undervisningen.

OPGAVE • I grupper à 2 bedes I komme med eksempler fra jeres egen

OPGAVE • I grupper à 2 bedes I komme med eksempler fra jeres egen undervisning, eller forslag til hvordan elementerne kan praktiseres.

GRUPPEDYNAMIK • Hvordan kan det være at grupper med samme faglige kompetencer og samme

GRUPPEDYNAMIK • Hvordan kan det være at grupper med samme faglige kompetencer og samme oplysninger i arbejdet kan fungere forskelligt? • Evnen til samarbejde har afgørende betydning for gruppers trivsel og produktivitet

1. INKLUSIONSFASEN • Centrale behov: - at blive accepteret og have betydning - forstå

1. INKLUSIONSFASEN • Centrale behov: - at blive accepteret og have betydning - forstå mål og opgaver - kende spillereglerne • Ledelse: - Udvise involvering og engagement - gruppen har en antagelse om at læreren ved alt - Styring og instruktion

OVERGANGSFASE 1 HVEDEBRØDSDAGE • ”alle kan snakke med alle, alle kan lide alle” •

OVERGANGSFASE 1 HVEDEBRØDSDAGE • ”alle kan snakke med alle, alle kan lide alle” • Mindre grupperinger opstår, problemer og konflikter opstår

2. KONTROLFASEN • Centrale behov: - føle sig kompetent og at have indflydelse •

2. KONTROLFASEN • Centrale behov: - føle sig kompetent og at have indflydelse • Ledelse: - Vejledning, tydelighed, neutralitet

OVERGANGSFASE 2 HYBRIS (HOVMOD, MAKITASAARNEQ, ALLANIK SUUSSUPAGINNINEQ) • ”Os mod dem” – klassen/gruppen har

OVERGANGSFASE 2 HYBRIS (HOVMOD, MAKITASAARNEQ, ALLANIK SUUSSUPAGINNINEQ) • ”Os mod dem” – klassen/gruppen har forståelse for sig selv som suværen og uovervindelig • Svært for enkeltindivider at gå imod • Hvis udvikling til næste trin skal ske, skal man turde arbejde med de besværlige og ubehagelige problemstillinger.

ÅBENHEDSFASEN • Centrale behov: - Fortrolighed og tryghed til at være den, man er

ÅBENHEDSFASEN • Centrale behov: - Fortrolighed og tryghed til at være den, man er - klar over egne styrker og svagheder og finder energi og styrke i gruppen • Konflikter håndteres løbende, • Man orienterer sig mod opgaverne, meget mere læring og produktivitet

AFSLUTNINGEN • Tab af fællesskab man har været en del af

AFSLUTNINGEN • Tab af fællesskab man har været en del af

OPGAVE I grupper à 3 -4 bedes I diskutere nedenstående: Hvad er jeres egne

OPGAVE I grupper à 3 -4 bedes I diskutere nedenstående: Hvad er jeres egne erfaringer med gruppedynamik? Anvend teori. I har 30 minutter til arbejdet. I kan fremlæg jeres arbejde efter eget ønske (PPS, flipover…)