INTEGRATION ASSIMILERING OCH SEGREGATION VAD R INTEGRATION Kan

  • Slides: 12
Download presentation
INTEGRATION, ASSIMILERING OCH SEGREGATION

INTEGRATION, ASSIMILERING OCH SEGREGATION

VAD ÄR INTEGRATION? Kan förenklat beskrivas som mötet och blandningen mellan olika grupper i

VAD ÄR INTEGRATION? Kan förenklat beskrivas som mötet och blandningen mellan olika grupper i samhället, där grupperna fortfarande tillåts vara olika.

HUR KAN VI ÅSTADKOMMA INTEGRATION? Vilka måste ändra sig? Fungerar Sverige utan integration?

HUR KAN VI ÅSTADKOMMA INTEGRATION? Vilka måste ändra sig? Fungerar Sverige utan integration?

MÖTESPLATSER FÖR INTEGRATION Skolan, Arbetsplatsen, Bostadsområdet, Föreningar,

MÖTESPLATSER FÖR INTEGRATION Skolan, Arbetsplatsen, Bostadsområdet, Föreningar,

INTEGRATION ÄR VIKTIG! Alla får lika möjligheter. Då kan alla vara med för att

INTEGRATION ÄR VIKTIG! Alla får lika möjligheter. Då kan alla vara med för att utveckla samhället! Det har fördelar för alla!

INTEGRATION BEHÖVER: Allas deltagande. Varför? Tolerans. Varför? Tid. Varför?

INTEGRATION BEHÖVER: Allas deltagande. Varför? Tolerans. Varför? Tid. Varför?

VAD ÄR ASSIMILERING? Kortfattad definition: �Assimilering innebär att medborgare med utländsk bakgrund anpassar sig

VAD ÄR ASSIMILERING? Kortfattad definition: �Assimilering innebär att medborgare med utländsk bakgrund anpassar sig till dem som redan bor i landet.

FRIVILLIG ELLER PÅTVINGAD Frivillig assimilering � Om assimilering är långsam kan folk successivt anpassa

FRIVILLIG ELLER PÅTVINGAD Frivillig assimilering � Om assimilering är långsam kan folk successivt anpassa sig. Då är det mer sannolik att den är frivillig. Påtvingad assimilering � Folk har litet utrymme för fritt tänkande, troende och tyckande. Påminner det er om någonting? � Är påtvingad assimilering möjlig? � I Sverige?

VAD ÄR SEGREGATION? Kortfattad definition: �I ett segregerat samhäller lever olika grupper utan att

VAD ÄR SEGREGATION? Kortfattad definition: �I ett segregerat samhäller lever olika grupper utan att mötas. �T. ex. när man är på en ny plats så kan man känna sig osäker. Då söker man sig till bostadsområden där folk t. ex. har samma kultur och språk.

HUR KAN FOLK SEGREGERAS? Efter: � Bostad, � Skola, Fler?

HUR KAN FOLK SEGREGERAS? Efter: � Bostad, � Skola, Fler?

KONSEKVENS AV SEGREGATION Konflikter? Svenskar i andra länder.

KONSEKVENS AV SEGREGATION Konflikter? Svenskar i andra länder.

GRUPPARBETE!

GRUPPARBETE!