Haavoittuvuusanalyysi VTT Automaatio Turun kauppakorkeakoulu Tyterveyslaitos Tampereen teknillinen

  • Slides: 21
Download presentation
Haavoittuvuusanalyysi VTT Automaatio Turun kauppakorkeakoulu Työterveyslaitos Tampereen teknillinen korkeakoulu 1(21)*

Haavoittuvuusanalyysi VTT Automaatio Turun kauppakorkeakoulu Työterveyslaitos Tampereen teknillinen korkeakoulu 1(21)*

Kalvoluettelo Motto ja tarkoitus PK-HAAVAn vaiheet PK-HAAVAn työvälineet Pk-yrityksen riskikartta PK-HAAVAn tekeminen Palaverin valmistelu

Kalvoluettelo Motto ja tarkoitus PK-HAAVAn vaiheet PK-HAAVAn työvälineet Pk-yrityksen riskikartta PK-HAAVAn tekeminen Palaverin valmistelu ja aloitus 1. Riskien tunnistaminen Mieti hiljaisessa ideoinnissa Riskin kirjaus kuvailulehdelle Kuvailulehti 2. Riskien arviointi Yhteenvetolomake Riskin suuruus Toimenpiteiden priorisointi 3. Riskien hallinta Kehittämistoimista Jälkihoito 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2(21)*

Motto ja tarkoitus Arjen kiireessä kannattaa pysähtyä hetkeksi yhdessä miettimään Missä mennään? Miten tähän

Motto ja tarkoitus Arjen kiireessä kannattaa pysähtyä hetkeksi yhdessä miettimään Missä mennään? Miten tähän on tultu? Miten pärjätä jatkossa? Tavoitteena Karkea kokonaiskuva uhista ja mahdollisuuksista Keskustellen yhteinen käsitys tulevaisuudesta Toimenpiteet tilanteen hallitsemiseksi 3(21)*

PK-HAAVAn vaiheet 1. Riskien tunnistaminen 2. Riskien arviointi 3. Riskien hallinta - Kehittämistoimet ja

PK-HAAVAn vaiheet 1. Riskien tunnistaminen 2. Riskien arviointi 3. Riskien hallinta - Kehittämistoimet ja niiden seuranta Yrityksen toiminnan ja toimintaympäristön tarkastelu Nopeasti Järjestelmällisesti Dokumentoiden Ryhmätyönä 4(21)*

PK-HAAVAn työvälineet Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi -työkortti Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi -opaskirjanen (ohjeet vetäjälle) Haavoittuvuusanalyysin työkirjanen Rh-toimenpiteet yhteenvetolomake

PK-HAAVAn työvälineet Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi -työkortti Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi -opaskirjanen (ohjeet vetäjälle) Haavoittuvuusanalyysin työkirjanen Rh-toimenpiteet yhteenvetolomake 5(21)*

Pk-yrityksen riskikartta Kaikki uhat – yrityksen koko toiminta 6(21)*

Pk-yrityksen riskikartta Kaikki uhat – yrityksen koko toiminta 6(21)*

7(21)*

7(21)*

PK-HAAVAn tekeminen 1. Tunnistaminen, arviointi, hallinta 2. Ryhmätyötä 3. Kunnolliset palaverikäytännöt 1. Riittävästi rauhallista

PK-HAAVAn tekeminen 1. Tunnistaminen, arviointi, hallinta 2. Ryhmätyötä 3. Kunnolliset palaverikäytännöt 1. Riittävästi rauhallista aikaa (2 - 3 h) 2. Vetäjä: käytännön järjestelyt, menetelmäosaaja, ohjaa ja hillitsee 3. Riskien ja toimenpiteiden kirjaus 4. Kriittinen, ennakkoluuloton asenne 5. Säännöllisesti ja aina tarvittaessa 6. Osaksi normaaleja työrutiineja Ota tavaksi pikainen tilannearvio riskikartan avulla! 8(21)*

Palaverin valmistelu ja aloitus Vetäjä tutustuu ennakolta menetelmään Ryhmän kokoaminen Riittävästi osaamista (mm. suunnittelu,

Palaverin valmistelu ja aloitus Vetäjä tutustuu ennakolta menetelmään Ryhmän kokoaminen Riittävästi osaamista (mm. suunnittelu, tuotanto, myynti) yhteiseen palaverin Kaikki henkilöstöryhmät mukaan Palaverin aluksi Sovitaan tarkastelun laajuus - Koko yritys ja kaikki toiminnot? - Kaikki riskit? Sovitaan palaverin kesto Sovitaan, kuka kirjaa tulokset Varmistetaan, että kaikilla on työkirjanen tai kopiot sen tarvittavista sivuista 9(21)*

1. Riskien tunnistaminen Apuna työkirjan kuvailulehdet 1. Vetäjä valitsee teeman 2. Hiljainen ideointi –

1. Riskien tunnistaminen Apuna työkirjan kuvailulehdet 1. Vetäjä valitsee teeman 2. Hiljainen ideointi – Kaikki lukevat riskikuvauksen ja pohtivat tilannetta omalta kannaltaan 3. Keskustelu – Vetäjä avaa ja ohjaa keskustelua – Kaikkien mielipiteet esille 4. Johtopäätös ja sen kirjaus – Ei riskiä – Riski hallinnassa – Hoidettava kuntoon Uusi teema 10(21)*

Mieti hiljaisessa ideoinnissa 1. Riskejä oman yrityksen ja omien tehtävien kannalta 1. Kauppa ja

Mieti hiljaisessa ideoinnissa 1. Riskejä oman yrityksen ja omien tehtävien kannalta 1. Kauppa ja palveluala: tuote ja tuotanto -sanojen tilalle ”palvelu” 2. Onko ongelmaa tai jotain sitä vastaavaa esiintynyt meillä tai muualla 3. Meillä ja muualla sattuneita vahinkoja tai läheltä piti -tilanteita 4. Pikku ongelmia, jotka voisivat johtaa vakaviin seurauksiin 5. Oireita, jotka antavat epäillä ongelmia 6. Puutteita, joiden kanssa on vain opittu elämään 7. Tulevia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa ongelman esiintymiseen 11(21)*

Riskin kirjaus kuvailulehdelle Ei riskiä – Riski on merkityksettömän pieni – Ongelma ei liity

Riskin kirjaus kuvailulehdelle Ei riskiä – Riski on merkityksettömän pieni – Ongelma ei liity yrityksen toimintaan Riski hallinnassa – Merkittävä riski – Tiedossa ja hallinnassa Hoidettava kuntoon – Merkittävä riski – Vaatii lisäselvitystä tai välittömiä toimia 12(21)*

Kuvailulehti • Teema • Kuvaus riskistä • Vastausruudukko • Kehittämisvinkit 13(21)*

Kuvailulehti • Teema • Kuvaus riskistä • Vastausruudukko • Kehittämisvinkit 13(21)*

2. Riskien arviointi Tarkasteltavana riskit, joiden toimenpidetarpeeksi on edellä riskien tunnistamisen yhteydessä kirjattu ”Hoidettava

2. Riskien arviointi Tarkasteltavana riskit, joiden toimenpidetarpeeksi on edellä riskien tunnistamisen yhteydessä kirjattu ”Hoidettava kuntoon” Tavoitteena toimenpiteiden kiireellisyyden priorisointi Kirjaus yhteenvetolomakkeelle 14(21)*

Yhteenvetolomake A. Riskin kuvaus ja arviointi Riskin syyt Pahimmat seuraukset Riskin suuruus B. Toimenpiteet

Yhteenvetolomake A. Riskin kuvaus ja arviointi Riskin syyt Pahimmat seuraukset Riskin suuruus B. Toimenpiteet Aikataulu Vastuuhlö Seuranta 15(21)*

Riskin suuruus = vahingon seuraukset x tapahtuman todennäköisyys Vakavat Seuraukset Haitalliset Todennäköisyys Vähäiset Epätodennäköinen

Riskin suuruus = vahingon seuraukset x tapahtuman todennäköisyys Vakavat Seuraukset Haitalliset Todennäköisyys Vähäiset Epätodennäköinen 1 2 3 Mahdollinen 2 3 4 Todennäköinen 3 4 5 1 Merkityksetön • 2 Vähäinen • 3 Kohtalainen • 4 Merkittävä • 5 Sietämätön riski 16(21)*

Toimenpiteiden priorisointi 1. Merkityksetön riski Ei tarvetta toimenpiteille 2. Vähäinen riski Tilannetta seurattava 3.

Toimenpiteiden priorisointi 1. Merkityksetön riski Ei tarvetta toimenpiteille 2. Vähäinen riski Tilannetta seurattava 3. Kohtalainen riski Toimenpiteitä. . . 4. Merkittävä riski Riskiä vähennettävä nopeasti riski 5. Sietämätön riski Työt seis. Riski poistettava 17(21)*

3. Riskien hallinta Tavoitteena riskienhallintatoimenpiteiden ideointi ja niistä päättäminen Kehittämisvinkkejä kuvailulehdellä Toimenpiteiden kiireellisyysjärjestys riippuu

3. Riskien hallinta Tavoitteena riskienhallintatoimenpiteiden ideointi ja niistä päättäminen Kehittämisvinkkejä kuvailulehdellä Toimenpiteiden kiireellisyysjärjestys riippuu riskin suuruudesta Pienet riskit kannattaa sovittaa mukaan yrityksen muuhun kehittämistoimintaan Kirjaus yhteenvetolomakkeelle 18(21)*

Kehittämistoimista 1. Riskin välttäminen 2. Riskin pienentäminen 3. Riskin siirtäminen 4. Riskin pitäminen Ensisijaisesti

Kehittämistoimista 1. Riskin välttäminen 2. Riskin pienentäminen 3. Riskin siirtäminen 4. Riskin pitäminen Ensisijaisesti on pyrittävä estämään vahinkojen syntyminen Jos kaikesta huolimatta jotakin sattuu: - Miten vahingot minimoidaan? Miten vahinkotilanteessa toimitaan? Miten tilanteesta toivutaan? 19(21)*

Jälkihoito Sovitaan ja kirjataan yhteenvetolomakkeelle Vastuuhenkilö Aikataulu Seuranta: asian hoitaminen kuntoon ja seuraava palaveri

Jälkihoito Sovitaan ja kirjataan yhteenvetolomakkeelle Vastuuhenkilö Aikataulu Seuranta: asian hoitaminen kuntoon ja seuraava palaveri Ota PK-HAAVA tavaksi. Tee analyysi yrityksellesi sopivin väliajoin säännöllisesti ja aina tarvittaessa, esimerkiksi oman toiminnan tai toimintaympäristön muuttuessa. 20(21)*

VTT Automaatio Tampereen teknillinen korkeakoulu Turun kauppakorkeakoulu Työterveyslaitos Euroopan sosiaalirahasto Työsuojelurahasto Pohjola-Yhtymä Tapiola-yhtiöt Yrittäjäin

VTT Automaatio Tampereen teknillinen korkeakoulu Turun kauppakorkeakoulu Työterveyslaitos Euroopan sosiaalirahasto Työsuojelurahasto Pohjola-Yhtymä Tapiola-yhtiöt Yrittäjäin Fennia Yritys-Sampo Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto Tapaturmavakuuutuslaitosten liitto Suomen Yrittäjät Kirjanpitotoimistojen Liitto Sosiaali- ja terveysministeriö Kauppa- ja teollisuusministeriö SAK, STTK, Akava, TT PORISHA-hanke 21(21)*