Fietsberaadpublicatie 19 a Grip op Enkelvoudige fietsongevallen Achtergronden

  • Slides: 12
Download presentation
Fietsberaadpublicatie 19 a Grip op Enkelvoudige fietsongevallen Achtergronden Paul Schepers

Fietsberaadpublicatie 19 a Grip op Enkelvoudige fietsongevallen Achtergronden Paul Schepers

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Inleiding • Waarom aandacht voor het thema enkelvoudige fietsongevallen? – Ontwikkeling van aantallen fietsslachtoffers

Inleiding • Waarom aandacht voor het thema enkelvoudige fietsongevallen? – Ontwikkeling van aantallen fietsslachtoffers – Registratie enkelvoudige fietsongevallen – Kennisontwikkeling • Waarom aandacht vanuit wegbeheerders? • Waarom Fietsberaadpublicatie 19 a? Rijkswaterstaat

Ontwikkeling van het aantal doden bij fietsers Rijkswaterstaat

Ontwikkeling van het aantal doden bij fietsers Rijkswaterstaat

Ontwikkeling van het aantal ernstig gewonden Rijkswaterstaat

Ontwikkeling van het aantal ernstig gewonden Rijkswaterstaat

Type ongeval ernstig gewonde fietsers Type ongeval Aandeel ernstig gewonden Enkelvoudige fietsongeval (val, botsing

Type ongeval ernstig gewonde fietsers Type ongeval Aandeel ernstig gewonden Enkelvoudige fietsongeval (val, botsing met obstakel, voet tussen spaken, enz. ) 60% Botsing met (bestel)auto, vrachtwagen, motor, brom, of snorfiets 24% Botsing met een andere fietser 13% Botsing met een voetganger 2% Totaal 100% Rijkswaterstaat

Registratie enkelvoudige fietsongevallen • Na een ongeval wordt medische hulp ingeroepen • De politie

Registratie enkelvoudige fietsongevallen • Na een ongeval wordt medische hulp ingeroepen • De politie komt, ook bij ernstig letsel, meestal niet ter plaatse (geen schuldvraag) • Enkelvoudige fietsongevallen nauwelijks geregistreerd in de verkeersongevallenregistratie onzichtbaar in statistieken Rijkswaterstaat

Kennisontwikkeling enkelvoudige fietsongevallen • Door de onderregistratie was er de afgelopen decennia weinig aandacht

Kennisontwikkeling enkelvoudige fietsongevallen • Door de onderregistratie was er de afgelopen decennia weinig aandacht voor / onderzoek naar enkelvoudige fietsongevallen • Probleemomvang werd duidelijk via medische registraties • Ministerie van Ien. M benoemde enkelvoudige fietsongevallen in 2008 in haar Strategisch Plan Verkeersveiligheid als aandachtsgebied en initieerde onderzoeken: – Rijkswaterstaat en Stichting Consument en Veiligheid naar enkelvoudige fietsongevallen via SEH-slachtoffers – Rijksuniversiteit Groningen en Vrije Universiteit naar de rol van belijning en zichtbaarheid van obstakels met een experiment Rijkswaterstaat

Waarom aandacht voor enkelvoudige fietsongevallen? • Stijging ernstig gewonden bij enkelvoudige fietsongevallen stoppen Rijkswaterstaat

Waarom aandacht voor enkelvoudige fietsongevallen? • Stijging ernstig gewonden bij enkelvoudige fietsongevallen stoppen Rijkswaterstaat

Waarom een rol voor wegbeheerders? • Infrastructuur speelt (mede) een rol bij ongeveer de

Waarom een rol voor wegbeheerders? • Infrastructuur speelt (mede) een rol bij ongeveer de helft van de enkelvoudige ongevallen: – Uitglijden: ijzel, metalen elementen in wegdek, zand/olie op weg, etc. – Van de weg: • Tegen trottoirband • Vallen bij terugsturen uit berm • In berm vallen door mul zand / obstakel – Vallen over oneven wegdek: kuilen, hobbels, etc. – Botsing tegen paaltje of wegversmalling • Veel oorzaken kunnen alleen wegbeheerders aanpakken Rijkswaterstaat

Waarom deze Fietsberaadpublicatie (19 a)? • Veel nieuwe kennis over de rol van infrastructuur

Waarom deze Fietsberaadpublicatie (19 a)? • Veel nieuwe kennis over de rol van infrastructuur bij enkelvoudige fietsongevallen • Fietsberaadpublicatie is bedoeld om: – Wegbeheerders bewust maken van de omvang van het probleem – Kennis voor een aanpak van deze ongevallen aan te dragen voor wegbeheerders Rijkswaterstaat

Voorbeelden van niet-infra gerelateerde ongevallen • • • Vallen bij op- of afstappen Over

Voorbeelden van niet-infra gerelateerde ongevallen • • • Vallen bij op- of afstappen Over de kop door blokkerende rem Tas tussen de spaken Hond rent tegen voorwiel Kinderen vallen bij stunten Defect, bv voorvork breekt af Rijkswaterstaat