Soorte sinnestelsin vraagsin en bevelsin Soorte enkelvoudige sinne

  • Slides: 7
Download presentation
Soorte sinne(stelsin, vraagsin en bevelsin)

Soorte sinne(stelsin, vraagsin en bevelsin)

Soorte enkelvoudige sinne 1 q q 2 q q q 3 q Stelsin(stelling/bewering) Die

Soorte enkelvoudige sinne 1 q q 2 q q q 3 q Stelsin(stelling/bewering) Die lewe bestaan uit keuses Slegs vriende lei jou op die verkeerde paaie Algemene vraagsin Begin met `n werkwoord en die antwoord is gewoonlik “ja” of “nee” Het jy jou opdragte voltooi? Sal jy aan die interskolekompetisie deelneem? Spesifieke vraagsin Begin met `n vraagwoord en die antwoord is spesifiek bv. Wanneer gaan jy aandag gee?

Soorte enkelvoudige sinne Bevelsin of versoek q `n bevel of `n versoek word gegee

Soorte enkelvoudige sinne Bevelsin of versoek q `n bevel of `n versoek word gegee bv. Gaan onmiddellik na jou volgende klas toe! Maak asseblief die deur toe. 5 Uitroepsin( `n sterk gevoel van verbasing, `n bevel of `n wens uitgedruk) q Jy het die kuns om aartslui te wees vervolmaak! 4

Soorte enkelvoudige sinne Die suksesvolle Jana op die verhoog open die vergadering Direkte voorwerp

Soorte enkelvoudige sinne Die suksesvolle Jana op die verhoog open die vergadering Direkte voorwerp Indirekte voorwerp (voorsetsel) Byvoeglike aanvulling Bepaling/sinsnede stelsin Bywoordelike aanvulling Spesifiek e Jana met die welluidende stem open die vergadering. Bepaling/sinsnede vraagsin alg, vraagsin Bevelsin Die oulike Jana /uitroeps studeer in/ver soek elke dag in die koshuiskamer

Saamgestelde sinne (2 en meer gesegdes - ww) Onderwerp sin Voorwerpsi n Gesegdesin •

Saamgestelde sinne (2 en meer gesegdes - ww) Onderwerp sin Voorwerpsi n Gesegdesin • Hoe die brand ontstaan het, (Dit)is onverklaarbaar • Hy sê (dat die brandweerwa kom) • Koppelwerkwoorde: is, was, lyk, blyk, skyn, voorkom • Dit lyk (of die brand versprei. )

Bysinne(het `n werkwoord in) 1 Die man wat die pet dra, is siek 2

Bysinne(het `n werkwoord in) 1 Die man wat die pet dra, is siek 2 Die vrou van wie ons praat is skatryk. 3 Die bank waarop ek sit, is stukkend. Byvoeglike bysin S. nw(onderw erp /voorwerp) 4 Die beursie waarin ek die geld gebêre het , is weg. Begin met die betreklike vnw. wat, wie, van wie, waarvan, waarop waardeur, waaronder, waarin, waarheen, waar, wanneer

Bysinne(het `n werkwoord in) 1 Die brandweer sal kom voodat dit te laat is.

Bysinne(het `n werkwoord in) 1 Die brandweer sal kom voodat dit te laat is. Bywoordelike bysin 2 Die man loop in die park, terwyl die son skyn. Beskryf die werkwoord 3 Hy oefen hard wanneer dit die atletiekseisoen is. Begin met `n voegwoord bv. waarheen, wanneer, toe, voordat, terwyl, sedert, asof , indien, mits, tensy, alhoewel, nietemin 4 Sy gaan voort met die begrafnisreëlings asof niks gebeur het nie.