GRIP OP CALAMITEITEN GRIP OP CALAMITEITEN 25 FREQUEN

  • Slides: 16
Download presentation

GRIP OP CALAMITEITEN

GRIP OP CALAMITEITEN

GRIP OP CALAMITEITEN 25 FREQUEN TLY UNASKED QUESTION S

GRIP OP CALAMITEITEN 25 FREQUEN TLY UNASKED QUESTION S

GRIP OP CALAMITEITEN Even voorstellen: SGS Search – Calamiteitenmanagement § Wereldwijd gespecialiseerd in emergency

GRIP OP CALAMITEITEN Even voorstellen: SGS Search – Calamiteitenmanagement § Wereldwijd gespecialiseerd in emergency response. § Vertegenwoordigd in 140 landen. § 24/7 wereldwijd bereikbaar voor (chemische) calamiteiten. § O. a. emergency hotline in 80 talen voor chemische industrie.

GRIP OP CALAMITEITEN Een calamiteit in 30 Frequently Unasked Questions § § § Eerste

GRIP OP CALAMITEITEN Een calamiteit in 30 Frequently Unasked Questions § § § Eerste (milieuhygiënische) risicobeoordeling Representatief referentiekader Wanneer spoedeisend belang, en voor wie Wie begint erkent, wie erkent betaalt Klaar is klaar

GRIP OP CALAMITEITEN Eerste (milieuhygiënische) risicobeoordeling

GRIP OP CALAMITEITEN Eerste (milieuhygiënische) risicobeoordeling

GRIP OP CALAMITEITEN Eerste (milieuhygiënische) risicobeoordeling Onderdeel van eerste bereddering en bepalend voor handelingsperspectief.

GRIP OP CALAMITEITEN Eerste (milieuhygiënische) risicobeoordeling Onderdeel van eerste bereddering en bepalend voor handelingsperspectief. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Welke risico’s bestaan er milieuhygiënische en/of blootstelling? Zijn de risico’s actueel en/of potentieel? Op basis waarvan beoordeel de risicostatus? Wat heeft u nodig om tot een besluit te komen (BOB)? Is uw onderzoeksvraag SMART geformuleerd? Wie kan de risico’s feitelijk inzichtelijk maken? Is onafhankelijkheid geborgd? Wat voor effect heeft onderzoek op de omgeving?

GRIP OP CALAMITEITEN Representatief referentiekader

GRIP OP CALAMITEITEN Representatief referentiekader

GRIP OP CALAMITEITEN Representatief referentiekader Vergelijk appels met appels. . 9. Is een representatieve

GRIP OP CALAMITEITEN Representatief referentiekader Vergelijk appels met appels. . 9. Is een representatieve vergelijking mogelijk, wat is de uitgangssituatie? (let op verhoogde achtergrondwaarden!) 10. Is er überhaupt een toets binnen bestaande wettelijk kaders/normering mogelijk? 11. Is de onderzoeksinspanning proportioneel en representatief? 12. Zijn VOORAF de referentiekaders afgestemd met bevoegde gezagen, verzekeraars en andere belanghebbenden?

GRIP OP CALAMITEITEN Wanneer spoedeisend belang, en voor wie

GRIP OP CALAMITEITEN Wanneer spoedeisend belang, en voor wie

GRIP OP CALAMITEITEN Wanneer spoedeisend belang, en voor wie Milieuhygiënische risico’s? Blootstellingsrisico’s? Constructieve risico’s

GRIP OP CALAMITEITEN Wanneer spoedeisend belang, en voor wie Milieuhygiënische risico’s? Blootstellingsrisico’s? Constructieve risico’s (etc. )? Overlast voor de omgeving? Gebruiksbeperkingen, gebiedsbeperking? Horizonvervuiling, stank/stof hinder? Verstoring openbare orde en veiligheid? Bestuurlijke toezeggingen? Politieke wensen? Voorkomen imagoschade, gezichtsverlies?

GRIP OP CALAMITEITEN Wie begint erkent, wie erkent betaalt

GRIP OP CALAMITEITEN Wie begint erkent, wie erkent betaalt

GRIP OP CALAMITEITEN Wie begint erkent, wie erkent betaalt 13. Op basis waarvan stelt

GRIP OP CALAMITEITEN Wie begint erkent, wie erkent betaalt 13. Op basis waarvan stelt u vast; wel of geen spoed? 14. Beschikt u over feiten en onafhankelijke erkenning(en) bij voorkeur door bevoegde gezagen of erkende instanties zoals TNO, RIVM? 15. Heeft u de veroorzaker de gelegenheid gegeven (begunstigingstermijn) zelf in actie te komen? 16. Wordt die spoed ook erkend (lees betaald) door veroorzaker? 17. Bent u voorbereid op mogelijke maatschappelijke druk? 18. Zijn (bestuurlijk) woordvoerders strak gebrieft? 19. Zijn er duidelijke (schriftelijke) afspraken over inspanningsverplichting en/of resultaatsverplichting?

GRIP OP Klaar is klaar CALAMITEITEN

GRIP OP Klaar is klaar CALAMITEITEN

GRIP OP Klaar is klaar CALAMITEITEN Let o p bij bestu u rsd Gelij

GRIP OP Klaar is klaar CALAMITEITEN Let o p bij bestu u rsd Gelij ke m wang. onn gelijk e kap iken, pen? ! 20. Is er sprake van zorgplicht, stand still principe? 21. Is het gewenste resultaat ook milieuhygiënisch, technisch, economisch haalbaar? 22. Zo niet, zijn afwijkingen, beperkingen, monitoring en eventueel nazorg verplicht en geregistreerd? 23. Is onafhankelijke verificatie/validatie van het resultaat op basis van gemaakte afspraken geborgd? 24. Worden resultaten afgestemd met bevoegd gezag en/of verzekeraars? 25. Publiceert u volledige onderzoeksrapporten of de managementsummary? (let op leesbaarheid!)

GRIP OP CALAMITEITEN

GRIP OP CALAMITEITEN