Hoofdstuk 9 Rivieren 1 Soorten rivieren enkelvoudige meanderende

  • Slides: 31
Download presentation
Hoofdstuk 9 : Rivieren 1. Soorten rivieren – enkelvoudige (meanderende) – meervoudige (verwilderde)

Hoofdstuk 9 : Rivieren 1. Soorten rivieren – enkelvoudige (meanderende) – meervoudige (verwilderde)

Meanderende rivier

Meanderende rivier

Verwilderde rivier

Verwilderde rivier

Hoofdstuk 9 : Rivieren 1. Soorten rivieren – enkelvoudige (meanderende) – meervoudige (verwilderde) 2.

Hoofdstuk 9 : Rivieren 1. Soorten rivieren – enkelvoudige (meanderende) – meervoudige (verwilderde) 2. Rivierwerking – debiet: Q= S. vm met S = oppervlakte (m²) vm = gemiddelde snelheid (m/s) – verval: h= h/d lengteprofiel – erosie transport sedimentatie

oxbow lake

oxbow lake

overstroming = vorming oeverwallen

overstroming = vorming oeverwallen

3. Kwalitatieve benadering: evenwicht Lxd=Mxh Lading puin x korreldiameter= Massa water x verval SEDIMENTATIE=

3. Kwalitatieve benadering: evenwicht Lxd=Mxh Lading puin x korreldiameter= Massa water x verval SEDIMENTATIE= EROSIE of EB= Ek / Ew EB=1 transport constant (middenloop) EB>1 erosie (bovenloop) EB<1 erosie (benedenloop) 4. Kwantitatieve benadering

5. Rivierlandschappen 5. 1 dalvorm (afh. van ligging op lengteprofiel)

5. Rivierlandschappen 5. 1 dalvorm (afh. van ligging op lengteprofiel)

daltype? kloofdal V-dal vlakbodemdal komdal vlakdal waar? voorbeeld? fysische processen

daltype? kloofdal V-dal vlakbodemdal komdal vlakdal waar? voorbeeld? fysische processen

daltype? kloofdal V-dal vlakbodemdal komdal vlakdal waar? bovenloop voorbeeld? fysische processen - snelle rivierinsnijding

daltype? kloofdal V-dal vlakbodemdal komdal vlakdal waar? bovenloop voorbeeld? fysische processen - snelle rivierinsnijding Ardeche (F) - weinig hellingserosie

daltype? kloofdal V-dal vlakbodemdal komdal vlakdal waar? bovenloop voorbeeld? fysische processen - snelle rivierinsnijding

daltype? kloofdal V-dal vlakbodemdal komdal vlakdal waar? bovenloop voorbeeld? fysische processen - snelle rivierinsnijding Ardeche (F) - weinig hellingserosie Hoge Ardennen - rivierinsnijding - erosie van helling

daltype? kloofdal V-dal vlakbodemdal komdal vlakdal waar? bovenloop middenloop of bovenloop voorbeeld? fysische processen

daltype? kloofdal V-dal vlakbodemdal komdal vlakdal waar? bovenloop middenloop of bovenloop voorbeeld? fysische processen - snelle rivierinsnijding Ardeche (F) - weinig hellingserosie Hoge Ardennen - rivierinsnijding - erosie van helling Lage Ardennen - zijdelingse riviererosie - rivierafzettingen (alluvium)

daltype? kloofdal V-dal waar? bovenloop voorbeeld? - snelle rivierinsnijding Ardeche (F) - weinig hellingserosie

daltype? kloofdal V-dal waar? bovenloop voorbeeld? - snelle rivierinsnijding Ardeche (F) - weinig hellingserosie Hoge Ardennen vlakbodemdal middenloop of bovenloop Lage Ardennen komdal middenloop Midden. België vlakdal fysische processen - rivierinsnijding - erosie van helling - zijdelingse riviererosie - rivierafzettingen (alluvium) dalopvulling door alluvium en colluvium

daltype? kloofdal V-dal waar? bovenloop voorbeeld? - snelle rivierinsnijding Ardeche (F) - weinig hellingserosie

daltype? kloofdal V-dal waar? bovenloop voorbeeld? - snelle rivierinsnijding Ardeche (F) - weinig hellingserosie Hoge Ardennen vlakbodemdal middenloop of bovenloop Lage Ardennen komdal middenloop Midden. België vlakdal benedenloop fysische processen - rivierinsnijding - erosie van helling - zijdelingse riviererosie - rivierafzettingen (alluvium) dalopvulling door alluvium en colluvium verdere dalopvulling door Laag-België alluvium

5. Rivierlandschappen 5. 1 dalvorm (afh. van ligging op lengteprofiel) 5. 2 accumulatielandschappen -

5. Rivierlandschappen 5. 1 dalvorm (afh. van ligging op lengteprofiel) 5. 2 accumulatielandschappen - riviervlakten - puinwaaiers

Puinwaaier

Puinwaaier

5. Rivierlandschappen 5. 1 dalvorm (afh. van ligging op lengteprofiel) 5. 2 accumulatielandschappen -

5. Rivierlandschappen 5. 1 dalvorm (afh. van ligging op lengteprofiel) 5. 2 accumulatielandschappen - riviervlakten - puinwaaiers - delta’s

6. Dalvorm ~ gesteente – verschillende dalen • kalksteen zeer steile dalwand, smalle dalbodem

6. Dalvorm ~ gesteente – verschillende dalen • kalksteen zeer steile dalwand, smalle dalbodem • kwartsiet steile dalwand, zeer smalle dalbodem • schiefer zachte dalwand, brede dalbodem – verschillende hellingen in één dal

6. Dalvorm ~ gesteente 7. Dalvorm ~ tijd erosie accumulatie terras

6. Dalvorm ~ gesteente 7. Dalvorm ~ tijd erosie accumulatie terras

6. Dalvorm ~ gesteente 7. Dalvorm ~ tijd – klimaatsveranderingen • nat droog •

6. Dalvorm ~ gesteente 7. Dalvorm ~ tijd – klimaatsveranderingen • nat droog • warm koud • vegetatie – zeeniveau – tektonische opheffing

waterval= locale knik in lengteprofiel

waterval= locale knik in lengteprofiel

6. Dalvorm ~ gesteente 7. Dalvorm ~ tijd – klimaatsveranderingen • nat droog •

6. Dalvorm ~ gesteente 7. Dalvorm ~ tijd – klimaatsveranderingen • nat droog • warm koud • vegetatie – zeeniveau – tektonische opheffing – mens • ontbossing (puinlast ) • stuwmeren

8. Rivierlandschappen en de mens – bedding • uitdiepen, verbreden • rechtrekken versnelde afvoer

8. Rivierlandschappen en de mens – bedding • uitdiepen, verbreden • rechtrekken versnelde afvoer wrijvingsenergie overstromingen

8. Rivierlandschappen en de mens – bedding – toename akkergebied, verstedelijking • minder vegetatie

8. Rivierlandschappen en de mens – bedding – toename akkergebied, verstedelijking • minder vegetatie op hellingen • minder infiltratie van water op hellingen versnelde afvoer, grotere toevoer