FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU Univerza na Primorskem

  • Slides: 19
Download presentation
FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU Univerza na Primorskem Življenju dodajamo znanje

FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU Univerza na Primorskem Življenju dodajamo znanje

Pomembne informacije za študente • SPLETNA STRAN FAKULTETE • VISOKOŠOLSKI INFORMACIJSKI SISTEM (VIS) •

Pomembne informacije za študente • SPLETNA STRAN FAKULTETE • VISOKOŠOLSKI INFORMACIJSKI SISTEM (VIS) • E-UČILNICA • REFERAT ZA ŠTUDENTE

SPLETNA STRAN FAKULTETE • DOSTOP DO VIS-a • DOSTOP DO E UČILNICE • PRAVILNIKI

SPLETNA STRAN FAKULTETE • DOSTOP DO VIS-a • DOSTOP DO E UČILNICE • PRAVILNIKI • INFORMACIJE O PREDMETIH • CENIK • ŠTUDIJSKI KOLEDAR • INFORMACIJSKE STORITVE • KNJIŽNICA

ŠTUDIJSKI KOLEDAR Predpisuje potek študijskega leta Ø Izpitna obdobja: tri izpitna obdobja in izredni

ŠTUDIJSKI KOLEDAR Predpisuje potek študijskega leta Ø Izpitna obdobja: tri izpitna obdobja in izredni izpitni roki (predroki), ki se izvajajo izven izpitnih obdobji v dogovoru z nosilcem predmeta. Ø Na izpitni rok je obvezna prijava. Ø

VISOKOŠOLSKI INFORMACIJSKI SISTEM Študent prejme uporabniško ime in geslo, s katerim skrbno ravna do

VISOKOŠOLSKI INFORMACIJSKI SISTEM Študent prejme uporabniško ime in geslo, s katerim skrbno ravna do konca študija. Možnosti VIS-a: • vpis študentov • elektronski indeks • prijave – odjave od izpitov • obveščanje študentov • urniki • oddaja prošenj • izbor skupin

PRIJAVA / ODJAVA OD IZPITA • PRIJAVA NA IZPIT - NAJKASNEJE PETI DAN PRED

PRIJAVA / ODJAVA OD IZPITA • PRIJAVA NA IZPIT - NAJKASNEJE PETI DAN PRED RAZPISANIM IZPITNIM ROKOM. ŠTEJEJO SE VSI DNEVI. NA IZPIT NE MORETE PRISTOPITI BREZ PREDHODNE PRIJAVE. • ODJAVA OD IZPITA - OD IZPITA SE JE POTREBNO ODJAVITI NAJKASNEJE TRETJI DAN PRED RAZPISANIM IZPITNIM ROKOM. ŠTEJEJO SE VSI DNEVI. V KOLIKOR SE OD IZPITA NE ODJAVITE SE IZPITNI ROK UPOŠTEVA IN 30 DNI NE MORETE PRISTOPITI PONOVNO K IZPITU. • ŠTUDENT, KI JE NA IZPITU DOSEGEL OCENO NEZADOSTNO (4) ALI MANJ, LAHKO K NASLEDNJEMU ROKU PRISTOPI PO PRETEKU 30 DNI. • K IZPITU PRI POSAMEZNI UČNI ENOTI LAHKO ŠTUDENT PRISTOPI NAJVEČ ŠTIRIKRAT V ISTEM ŠTUDIJSKEM LETU • ČETRTI IN NADALJNJI PRISTOP K IZPITU JE PLAČLJIV PO CENIKU UP FVZ.

PRIJAVA / ODJAVA OD IZPITA • ČETRTO OPRAVLJANJE PRI ISTEM PREDMETU JE KOMISIJSKO, ČE

PRIJAVA / ODJAVA OD IZPITA • ČETRTO OPRAVLJANJE PRI ISTEM PREDMETU JE KOMISIJSKO, ČE TAKO ZAHTEVA ŠTUDENT ALI IZVAJALEC PREDMETA. PETO IN ŠESTO OPRAVLJANJE IZPITA PRI ISTEM PREDMETU JE KOMISIJSKO. • ŠTUDENT LAHKO IZPIT PRI ISTEM PREDMETU OPRAVLJA NAJVEČ ŠESTKRAT. • V KVOTO ŠESTIH OPRAVLJANJ SE ŠTEJE DEJANSKO OPRAVLJANJE IZPITA. » NI PRISTOPIL « NE VPLIVA NA ŠTEVILO ŠESTIH OPRAVLJANJ IZPITA. • PO NEUSPEŠNEM TRETJEM OPRAVLJANJU IZPITA PRI ISTEM PREDMETU JE OBVEZNA IZVEDBA KONZULTACIJ IZVAJALCA PREDMETA S ŠTUDENTOM. IZVAJALEC BO PO OPRAVLJENIH KONZULTACIJAH V VIS SISTEMU ODOBRIL ŠTUDENTU PRIJAVO NA IZPIT.

URNIK OMEJITEV NA ŠTUDIJSKI PROGRAM E-IZVEDBA – IZVEDBA NA DALJAVO PROSTOR – IZVEDBA V

URNIK OMEJITEV NA ŠTUDIJSKI PROGRAM E-IZVEDBA – IZVEDBA NA DALJAVO PROSTOR – IZVEDBA V ŽIVO

VISOKOŠOLSKI INFORMACIJSKI SISTEM

VISOKOŠOLSKI INFORMACIJSKI SISTEM

E-UČILNICA Pod posameznimi predmeti bo objavljena povezava na predavanja. Študent se v e-učilnico prijavi

E-UČILNICA Pod posameznimi predmeti bo objavljena povezava na predavanja. Študent se v e-učilnico prijavi z uporabniškim imenom in geslom VIS-a. Možnosti e-učilnice: • Pregled gradiv • Povezava na e izvedbo • Oddaja izdelkov • Objava obvestil s strani izvajalcev • Ostala komunikacija z izvajalci predmetov

E-UČILNICA

E-UČILNICA

ZOOM https: //zoom. us/

ZOOM https: //zoom. us/

URADNE URE REFERATA TOREK IN ČETRTEK OD 12. 30 DO 14. 30 PO TELEFONU

URADNE URE REFERATA TOREK IN ČETRTEK OD 12. 30 DO 14. 30 PO TELEFONU 05/6626 - 461 VSAK DELOVNIK OD 12. 30 DO 14. 30 PO ELEKTRONSKI POŠTI referat@fvz. upr. si

UNIVERZITETNI ELEKTRONSKI NASLOVI Vsem študentom Univerze na Primorskem je v VIS-u dodeljen "univerzitetni" e-naslov,

UNIVERZITETNI ELEKTRONSKI NASLOVI Vsem študentom Univerze na Primorskem je v VIS-u dodeljen "univerzitetni" e-naslov, ki ste ga študenti dolžni uporabljati za vso komunikacijo, ki je vezana na študij na Univerzi na Primorskem. Sestavljen je: vpisna@student. upr. si in je viden v VIS-u pod zavihkom » Moji podatki «. Fakulteta odgovarja samo na elektronska sporočila, ki bodo poslana iz univerzitetnega elektronskega naslova. Navodilo za dostop do elektronske pošte se nahaja na spletni strani fakultete. V storitev Microsoft Office 365 se prijavite na: https: //www. office. com/. Za prijavo uporabite uporabniško ime za VIS vpisna_številka@student. upr. si in geslo iz VISa.

KNJIŽNICA Tel. : 05 / 66 26 462 E-pošta: knjiznica@fvz. upr. si Izposoja in

KNJIŽNICA Tel. : 05 / 66 26 462 E-pošta: knjiznica@fvz. upr. si Izposoja in prevzem knjižničnega gradiva je mogoča le po predhodnem naročilu po e-pošti.

RAZNO • Sistematski pregled • Cepljenje – hepatitis B (ZN) • Varstvo pri delu

RAZNO • Sistematski pregled • Cepljenje – hepatitis B (ZN) • Varstvo pri delu • Priponke (ident / ZN) • Ključi garderobnih omaric (Izola ZN) • Študentske izkaznice • Izbor skupin – LV in specialne učilnice • Delovne obleke (ZN)

VSTOP V FAKULTETO Prosimo vas, da ob prihodu na fakulteto dosledno upoštevate vsa navodila

VSTOP V FAKULTETO Prosimo vas, da ob prihodu na fakulteto dosledno upoštevate vsa navodila fakultete in s tem pripomorete k varovanju zdravja vseh na univerzi. Pri tem je predvsem pomembno, da: 1) Na fakulteto pridete le, če ste zdravi. V ta namen morate obvezno izpolniti izjavo, ki je dostopna v VIS-u. Prosim, da jo izpolnite čimprej. Študentu/ki, ki izjave ne bo podpisal/a, ne bo dovoljen vstop v prostore UP FVZ. 2) Vzdržujete medosebno razdalja vsaj 1, 5 metra v vseh prostorih fakultete in tudi na zunanjih površinah pred fakulteto. 3) Nosite masko oziroma drugo zaščito v vseh zaprtih prostorih univerze, tudi na predavanjih in drugih študijskih vsebinah. 4) Upoštevate veljavne režime vstopa / izstopa v stavbe fakultete. ZELO POMEMBNO Vsi študenti morate pred vstopom na fakulteto elektronsko izpolniti izjavo v zvezi s Covid-19, ki je dosegljiva na VIS-u.

PRIGLASITEV ODSOTNOSTI OD ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI „V ŽIVO“ ZARADI COVID-19

PRIGLASITEV ODSOTNOSTI OD ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI „V ŽIVO“ ZARADI COVID-19

ŽELIMO VAM USPEŠEN ZAČETEK ŠTUDIJA

ŽELIMO VAM USPEŠEN ZAČETEK ŠTUDIJA