Fakultet for naturvitenskap og teknologi FAKULTET FOR NATURVITENSKAP

  • Slides: 15
Download presentation
Fakultet for naturvitenskap og teknologi FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI • • Organisasjon Utdanning

Fakultet for naturvitenskap og teknologi FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI • • Organisasjon Utdanning Forskning Arbeidsmarked

Fakultet for naturvitenskap og teknologi Fakultetsstyre Dekan/ Prodekan forskning Prodekan utdanning Faculty Director/ Fakultetsdirektør

Fakultet for naturvitenskap og teknologi Fakultetsstyre Dekan/ Prodekan forskning Prodekan utdanning Faculty Director/ Fakultetsdirektør Deputy Director Administrasjon (Ansvarsområder) Studier Forskning Personale Økonomi Institutt for fysikk og geologi informatikk kjemi teknologi Institutt for ingeniørvitensk. og sikkerhet Institutt for mat. /stat.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt og instituttledere Institutt Institutt for for for fysikk

Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt og instituttledere Institutt Institutt for for for fysikk og teknologi: Yngve Birkelund geologi: Juergen Mienert informatikk: Tore Larsen ingeniørvitenskap og sikkerhet: Terje F. Olsen kjemi: Arne Smalås matematikk og statistikk: Trygve Johnsen

Fakultet for naturvitenskap og teknologi Infrastruktur Realfagbygget (IFI, IK, IMS, Fak. adm) Naturfagbygget (IG)

Fakultet for naturvitenskap og teknologi Infrastruktur Realfagbygget (IFI, IK, IMS, Fak. adm) Naturfagbygget (IG) Nordlysobservatoriet (IFT) Strandveien 8 (IIS)

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Fakultet for naturvitenskap og teknologi Teknologibygget: ferdig høsten 2014 • • • 8000 m

Fakultet for naturvitenskap og teknologi Teknologibygget: ferdig høsten 2014 • • • 8000 m 2 Ingeniørutdanning Fysikk og teknologi utdanning 500 studenter 120 ansatte Laboratorier Kontorer Auditorium Simulatorsenter

Fakultet for naturvitenskap og teknologi UTDANNING • 12 bachelorprogram • 7 mastergradsprogram • 6

Fakultet for naturvitenskap og teknologi UTDANNING • 12 bachelorprogram • 7 mastergradsprogram • 6 integrerte mastergradsprogram • 3 ettårige studier

Fakultet for naturvitenskap og teknologi PROBLEMER MED FAGET? 1. Snakk med læreren 2. Kontakt

Fakultet for naturvitenskap og teknologi PROBLEMER MED FAGET? 1. Snakk med læreren 2. Kontakt instituttadministrasjonen

Fakultet for naturvitenskap og teknologi UTDANNING

Fakultet for naturvitenskap og teknologi UTDANNING

Fakultet for naturvitenskap og teknologi FORSKNING • • Studie av kjemiske forbindelser til for

Fakultet for naturvitenskap og teknologi FORSKNING • • Studie av kjemiske forbindelser til for eks. mat og medisiner Miljø, klima, overvåkning og forurensning Nordlys og atmosfæren Telemedisin, søkermotorteknologi Bergarter og løsmasser på land og i havet Energi, petroleum og fornybar Sikkerhet og beredskap Statistikk, anvendt og ren matematikk

Løsmasser på havbunnen

Løsmasser på havbunnen

Havtemperaturen i Malangsfjorden de siste 2000 år o. C Hald et al. 2011

Havtemperaturen i Malangsfjorden de siste 2000 år o. C Hald et al. 2011

Fakultet for naturvitenskap og teknologi ARBEIDSMARKED • • • Stort underskudd på ingeniører, realister

Fakultet for naturvitenskap og teknologi ARBEIDSMARKED • • • Stort underskudd på ingeniører, realister og teknologer i Norge Det vil bli særlig behov for realfagslærere. Nesten alle utdannet ved NT-fak har fått jobb etter 6 mnd. Over 80% er fornøyde med jobben de har fått. Kandidatene fra NT-fak får jobber med god lønn! Trine Lundamo er matematiker og jobber hos Barlindhaug Consult. ”Vi utvikler et simuleringsverktøy for havisdynamikk. Verktøyet er tenkt brukt blant annet innen oljebransjen hvor store skip må ligge stabilt og på nøyaktig samme sted i islagt farvann. ” Heidi Grønnvoll Johnsen er prosessingeniør på Melkøya. ”Oppgavene mine handler om planlegging av ulike endringer som skal gjøres på anlegget på Melkøya. Det mest spennende er å se at det man planlegger og prosjekterer på datamaskin faktisk blir bygd ute på anlegget. ”

Fakultet for naturvitenskap og teknologi VELKOMMEN!

Fakultet for naturvitenskap og teknologi VELKOMMEN!