EXERCCIOS DE TRANSCRIO CORREO Mrio E Viaro Fontica

  • Slides: 28
Download presentation
EXERCÍCIOS DE TRANSCRIÇÃO (CORREÇÃO) Mário E Viaro Fonética e Fonologia do Português 05/20

EXERCÍCIOS DE TRANSCRIÇÃO (CORREÇÃO) Mário E Viaro Fonética e Fonologia do Português 05/20

grafemas <f>, <v>, <p>, <b> Fala [ˈfala] [ˈfalɐ] Vila [ˈvila] [ˈvilɐ] Pata [ˈpata] [ˈpatɐ]

grafemas <f>, <v>, <p>, <b> Fala [ˈfala] [ˈfalɐ] Vila [ˈvila] [ˈvilɐ] Pata [ˈpata] [ˈpatɐ] Bata [ˈbata] [ˈbatɐ] [ˈbatə] PORTUGAL: Bata [ˈbatɐ] x Bate [ˈbatə] [ˈbat] BRASIL: Bata [ˈbata] [ˈbatɐ] [ˈbatə] x Bate [ˈbatʃi] [ˈbat]

grafemas <ó>, <ô>, <o>, <é>, <ê>, <e> Fé [ˈfɛ] Lê [ˈle] Avó [aˈvɔ] Avô

grafemas <ó>, <ô>, <o>, <é>, <ê>, <e> Fé [ˈfɛ] Lê [ˈle] Avó [aˈvɔ] Avô [aˈvo] Bolo [ˈbolu] [ˈbolʊ] Bola [ˈbɔla] [ˈbɔlɐ] Selo [ˈselu] [ˈselʊ] Elo [ˈɛlu] [ˈɛlʊ] Ele [ˈeli] [ˈelɪ] Portugal [ˈelə] [ˈel] [ˈeł] Ela [ˈɛla] [ˈɛlɐ] Quilômetro [kiˈlɔmetɾu] [kiˈlometɾu] [kiˈlõmetɾu]

grafemas <i> , <í>, <u>, <ú> Itu [iˈtu] Ali [aˈli] Única [ˈunika] [ˈunikɐ] mas

grafemas <i> , <í>, <u>, <ú> Itu [iˈtu] Ali [aˈli] Única [ˈunika] [ˈunikɐ] mas ? [ˈunɪka] ? [ˈunɪkɐ] Pílula [ˈpilula] [ˈpilulɐ] mas ? [ˈpilʊla] ? [ˈpilʊlɐ]

grafemas <h>, <nh>, <lh>, <ch> Húmus [ˈumus] [ˈumʊs] Olho [ˈoʎu] [ˈoʎʊ] NÃO [ˈoλu] [ˈoλʊ]

grafemas <h>, <nh>, <lh>, <ch> Húmus [ˈumus] [ˈumʊs] Olho [ˈoʎu] [ˈoʎʊ] NÃO [ˈoλu] [ˈoλʊ] Linha [ˈliɲa] [ˈliɲɐ] Chinelo [ʃiˈnɛlu] [ʃiˈnɛlʊ]

grafemas <ss>, <ç>, <sc>, <sç>, <xc> Osso [ˈosu] [ˈosʊ] Portugal “beirão” [ˈos u] Assa

grafemas <ss>, <ç>, <sc>, <sç>, <xc> Osso [ˈosu] [ˈosʊ] Portugal “beirão” [ˈos u] Assa [ˈasa] [ˈasɐ] Portugal “beirão” [ˈas ɐ] Moça [ˈmosa] [ˈmosɐ] Fresco [ˈfɾesku] [ˈfɾeskʊ] [ˈfɾeʃku] [ˈfɾeʃkʊ] Descer [deˈseɾ] [deˈse] RJ [dejˈse] Portugal [deʃˈseɾ] Desça [ˈdesa] [ˈdesɐ] Portugal [ˈdeʃsɐ] Exceto [eˈsɛtu] [eˈsɛtʊ] Portugal [ɨʃˈsɛtu]

grafemas <r>, <rr> Hora [ˈɔɾa] [ˈɔɹa] [ˈɔɻa] [ˈɔɽa] [ˈɔɾɐ] [ˈɔɹɐ] [ˈɔɻɐ] [ˈɔɽɐ] AG [ˈɔɣa]

grafemas <r>, <rr> Hora [ˈɔɾa] [ˈɔɹa] [ˈɔɻa] [ˈɔɽa] [ˈɔɾɐ] [ˈɔɹɐ] [ˈɔɻɐ] [ˈɔɽɐ] AG [ˈɔɣa] [ˈɔɣɐ] Rota [ˈhɔta] [ˈxɔta] †[ˈrɔta] [ˈhɔtɐ] [ˈxɔtɐ] †[ˈrɔtɐ] Portugal [ˈʀɔtɐ] Carro [ˈkahu] [ˈkaxu] †[ˈkaru] [ˈkahʊ] [ˈkaxʊ] †[ˈkarʊ] Portugal [ˈkaʀu] Pobre [ˈpɔbɾi] AG [ˈpɔbɣi] Portugal [ˈpɔbɾə] Lerdo [ˈlɛɾdu] [ˈlɛhdu] [ˈlɛxdu] [ˈlɛɣdu] [ˈlɛɹdu] [ˈlɛɻdu] [ˈlɛɽdu] [ˈlɛɾdʊ] [ˈlɛhdʊ] [ˈlɛxdʊ] [ˈlɛɣdʊ] [ˈlɛɹdʊ] [ˈlɛɻdʊ] [ˈlɛɽdʊ] Partir [paɾˈtʃiɾ] [pahˈtʃih] [paxˈtʃix] [paɹˈtʃiɹ] [paɻˈtʃiɻ] [paɽˈtʃiɽ] [paɾˈtʃi] [pahˈtʃi] [paxˈtʃi] [paɹˈtʃi] [paɻˈtʃi] [paɽˈtʃi] [paɾˈtiɾ] [pahˈtih] [paxˈtix] [paɹˈtiɹ] [paɻˈtiɻ] [paɽˈtiɽ] Portugal [pɐɾˈtiɾ] [paɾˈti] [pahˈti] [paxˈti] [paɹˈti] [paɻˈti] [paɽˈti] MAS NÃO [paɣˈtʃiɣ] [paɣˈtʃi] [paɣˈtiɣ] [paɣˈti]

grafemas <s>, <z>, <j> Sapo [ˈsapu] AG [ˈθapu] Portugal “beirão” [ˈs apu] Rosa [ˈhɔza]

grafemas <s>, <z>, <j> Sapo [ˈsapu] AG [ˈθapu] Portugal “beirão” [ˈs apu] Rosa [ˈhɔza] AG [ˈ hɔða] Portugal “beirão” [ˈʀɔz ɐ] Asa [ˈaza] AG [ˈaða] Portugal “beirão” [ˈaz ɐ] Festa [ˈfɛsta] [ˈfɛʃta] RJ [ˈfɛjʃta] Portugal [ˈfɛʃtɐ] Aspas [ˈaspas] [ˈaʃpaʃ] RJ [ˈajʃpaʃ] [ˈajʃpajʃ] Portugal [ˈaʃpɐʃ] Casca [ˈkaska] [ˈkaʃka] Vesgo [ˈvezɡu] [ˈveʒɡu]

grafemas <s>, <z>, <j> Desdenhar [dezdeˈɲaɾ] [diʒdeˈɲah] [dʒizdeˈɲaɾ] [dʒiʒdeˈɲah] Portugal [dɨʒdə ˈɲaɾ] Asno [ˈaznu]

grafemas <s>, <z>, <j> Desdenhar [dezdeˈɲaɾ] [diʒdeˈɲah] [dʒizdeˈɲaɾ] [dʒiʒdeˈɲah] Portugal [dɨʒdə ˈɲaɾ] Asno [ˈaznu] [ˈaʒnu] Asma [ˈazma] [ˈaʒma] Jiló [ʒiˈlɔ] Zero [ˈzɛɾu] Feliz [feˈlis] [fiˈlis] [feˈliʃ] [fiˈliʃ] Portugal [fəˈliʃ]

grafemas <c>, <g> Caça [ˈkasa] Casa [ˈkaza] Seca [ˈseka] ou [ˈsɛka] Cebola [seˈbola] Cinema

grafemas <c>, <g> Caça [ˈkasa] Casa [ˈkaza] Seca [ˈseka] ou [ˈsɛka] Cebola [seˈbola] Cinema [siˈnema] WSP [siˈnεma] Crise [ˈkɾizi] Gelo [ˈʒelu] Galo [ˈɡalu] NÃO [ˈgalu] Giz [ˈʒis] [ˈʒiʃ] Governo [ɡoˈveɾnu] [ɡuˈvehnʊ] Grupo [ˈɡɾupu] [ˈɡɾupʊ]

grafema <u> Baú [baˈu] – VOGAL (dissílabo) Mau [ˈmaw] – SEMIVOGAL (monossílabo) - NÃO

grafema <u> Baú [baˈu] – VOGAL (dissílabo) Mau [ˈmaw] – SEMIVOGAL (monossílabo) - NÃO [ˈmau], [ˈmaʊ] (dissílabos) Água [ˈaɡwa] – SEMIVOGAL (dissílabo), cf. em poesia [ˈaɡua] VOGAL (trissílabo) Lua [ˈlua] [ˈluwa] – VOGAL (dissílabo) - NÃO [ˈlwa] (monossílabo) Légua [ˈlɛɡwa] – SEMIVOGAL (dissílabo), cf. em poesia [ˈ lɛɡua] VOGAL (trissílabo) Cacatua [kakaˈtua] – VOGAL - NÃO [kakaˈtwa] que seria lido “cacatuá” Agiu [aˈʒiw] – SEMIVOGAL (dissílabo) - NÃO [aˈʒiu] [aˈʒiʊ] (trissílabos) Céu [ˈsɛw] – SEMIVOGAL (monossílabo) - NÃO [ˈsɛu] [ˈsɛʊ] (dissílabos) Aurora [awˈɾɔɾa] – SEMIVOGAL (dissílabo) - NÃO [auˈɾɔɾa], [aʊˈɾɔɾa] (tetrassílabos) Árduo [ˈaɾdwu] [ˈahdwu] [ˈaɾduː] [ˈaɾduw] Rio [ˈhiw] RJ [ˈhiju] Riu [ˈhiw]

grafema <i> Caí [kaˈi] - VOGAL (dissílabo) Cai [ˈkaj] – SEMIVOGAL (monossílabo) - NÃO

grafema <i> Caí [kaˈi] - VOGAL (dissílabo) Cai [ˈkaj] – SEMIVOGAL (monossílabo) - NÃO [ˈkai], [ˈkaɪ] (dissílabos) Saía [saˈia] – VOGAL (trissílabo) - NÃO [saˈja], lido “saiá” (dissílabo) Saia [ˈsaja] [ˈsajja] – SEMIVOGAL (dissílabo) NÃO [ˈsaia] (trissílabo) Azia [aˈzia] [aˈzija] –VOGAL (trissílabo) - NÃO [aˈzja], lido “aziá” Ásia [ˈazja] – SEMIVOGAL (dissílabo) cf. em poesia [ˈazia] (trissílabo) Maria [maˈɾia] [maˈɾija]- VOGAL (trissílabo) - NÃO [maˈɾja], lido “Mariá” Márcia [ˈmaɾsja] – SEMIVOGAL (dissílabo) cf. em poesia [ˈmaɾsia] trissílabo Bairro [ˈbajhu] – SEMIVOGAL (trissílabo) NÃO [ˈbaihu], [ˈbaɪhu] (trissílabos)

grafema <i> Feio [ˈfeju] [ˈfejju] Nordeste [ˈfeu] Seita [ˈsejta] Dói [ˈdɔj] Azuis [aˈzujs] [aˈzujʃ]

grafema <i> Feio [ˈfeju] [ˈfejju] Nordeste [ˈfeu] Seita [ˈsejta] Dói [ˈdɔj] Azuis [aˈzujs] [aˈzujʃ] Papéis [paˈpɛjs] [paˈpɛjʃ] Série [ˈsɛɾji] [ˈsɛɾij] [ˈsɛɾiː] Sério [ˈsɛɾju] [ˈsɛɾiw]– em poesia [ˈsɛɾiu] Cuiabá [kujaˈba] [kujjaˈba] Piauí [piaˈwi] [pjaˈwi] [piawˈwi] [pjawˈwi] [piauˈi] [pjauˈi] Goiás [ɡoˈjas] [ɡoˈjajs] [ɡojˈjajs] [ɡoˈjajʃ] [ɡojˈjajʃ]

grafemas <qu>, <gu> Quase [ˈkwazi] Quero [ˈkɛɾu] Quis [ˈkis] [ˈkiʃ] Oblíquo [oˈblikwu] [oˈbliku] Sagui

grafemas <qu>, <gu> Quase [ˈkwazi] Quero [ˈkɛɾu] Quis [ˈkis] [ˈkiʃ] Oblíquo [oˈblikwu] [oˈbliku] Sagui [saˈɡwi] Guia [ˈɡia] [ˈɡija] Líquido [ˈlikidu] [ˈlikwidu] Aquífero [aˈkwifeɾu]

grafemas <ã>, <õ>, <ãe>, <ão>, <õe> Mãe [ˈmɐ j] [ˈmə j] [ˈmɜ j], Portugal

grafemas <ã>, <õ>, <ãe>, <ão>, <õe> Mãe [ˈmɐ j] [ˈmə j] [ˈmɜ j], Portugal [ˈmæ j] (monossílabo) - NÃO [ˈmãj] (monossílabo) [ˈmãe], [ˈmãi], [ˈmãɪ] [ˈmɐ i], [ˈmɐ ɪ] (dissílabos) Mão [ˈmɐ w] [ˈmə w] [ˈmɜ w], Portugal [ˈmæ w] (monossílabo) - NÃO [ˈmãw] (monossílabo) [ˈmão], [ˈmãu], [ˈmãʊ] [ˈmɐ u], [ˈmɐ ʊ] (dissílabos) Põe [ˈpõj] (monossílabo) – NÃO [ˈpõi] [ˈpõɪ] (dissílabos) Romã [hoˈmɐ ] Coração [koɾaˈsɐ w] Nordeste [kɔɾaˈsɐ w] Portugal [kuɾɐˈsɐ w] Órfão [ˈɔɾfɐ w] [ˈɔhfɐ w] [ˈɔɹfu]

grafema <l> Maldoso [mawˈdozu] caipira [maɻˈdozu] Portugal [małˈdozu] Sol [ˈsɔw] caipira [ˈsɔɻ] Portugal [ˈsɔł]

grafema <l> Maldoso [mawˈdozu] caipira [maɻˈdozu] Portugal [małˈdozu] Sol [ˈsɔw] caipira [ˈsɔɻ] Portugal [ˈsɔł] Ágil [ˈaʒiw] Portugal [ˈaʒił] Último [ˈuwtʃimu] caipira [ˈuɻtimu] Portugal [ˈułtimu] Painel [pajˈnɛw] Portugal [pɐjˈnɛł] Ilegal [ileˈɡaw] Portugal [iləˈɡał] [iłəˈɡał] Claro [ˈklaɾu] caipira [ˈkɻaɻu] Calda [ˈkawda] Portugal [ˈkałdɐ] Cauda [ˈkawda] Portugal [ˈkawdɐ] Brasil [bɾaˈziw] Portugal [bɾɐˈził] Israel [ishaˈɛw] Portugal [ɨʃʀɐˈjɛł]

grafemas <t> e <d> Tabela [taˈbɛla] Portugal [tɐˈbɛlɐ] [tɐˈbɛłɐ] Telha [ˈteʎa] caipira [ˈteja] Portugal

grafemas <t> e <d> Tabela [taˈbɛla] Portugal [tɐˈbɛlɐ] [tɐˈbɛłɐ] Telha [ˈteʎa] caipira [ˈteja] Portugal [ˈteʎɐ] [ˈtɐʎɐ] Tímido [ˈtʃimidu] [ˈtimidu] Portugal [ˈtimiðu] Data [ˈdata] Portugal [ˈdatɐ] Dívida [ˈdʒivida] [ˈdivida] Portugal [ˈdiviðɐ] [ˈdiβiðɐ] Dúvida [ˈduvida] Portugal [ˈduviðɐ] [ˈduβiðɐ] Deste [ˈdestʃi] [ˈdeʃti] [ˈdesti] Portugal [ˈdeʃtə] [ˈdeʃt] Desde [ˈdezdʒi] [ˈdejzdʒi] [ˈdeʒdʒi] [ˈdejʒdʒi] [ˈdezdi] [ˈdejzdi] [ˈdehdi] [ˈdejhdi] [ˈde jdi] Portugal [ˈdeʒdə] [ˈdeʒd]

Grafema “vogal” antes de <m>, <nh> Banana [baˈnɐna] [baˈnɐnɐ] [baˈnɐ nɐ] [bɐˈnɐna] [bɐˈnɐnɐ] [bɐˈnɐ

Grafema “vogal” antes de <m>, <nh> Banana [baˈnɐna] [baˈnɐnɐ] [baˈnɐ nɐ] [bɐˈnɐna] [bɐˈnɐnɐ] [bɐˈnɐ nɐ] [bɐ ˈnɐna] [bɐ ˈnɐnɐ] [bɐ ˈnɐ nɐ] Lama [ˈlɐma] [ˈlɐ ma] Lema [ˈlema] [ˈle ma] WSP [ˈlεma] Cana [ˈkɐna] [ˈkɐ na] Cena [ˈsena] [ˈse na] WSP [ˈsεna] Farinha [faˈɾiɲa] [faˈɾi ɲa] Nordeste [faˈɾi a] [faˈɾi ja] Pará [faˈɾinja] Aranha [aˈɾɐɲa] [aˈɾɐ ɲa] Nordeste [aˈɾɐ ja] Pará [aˈɾɐnja]

Grafema “vogal” antes de <m>, <nh> Ata [ˈata] Anta [ˈɐ ta] Portugal [ˈɐ ntɐ]

Grafema “vogal” antes de <m>, <nh> Ata [ˈata] Anta [ˈɐ ta] Portugal [ˈɐ ntɐ] Lembra [ˈle bɾa] [ˈle jbɾa] Portugal [ˈlɐ jmbɾɐ] [ˈle jmbɾɐ] Ímpar [ˈi paɾ] [ˈi pah] [ˈi paɹ] Portugal [ˈi mpaɾ] Compra [ˈkõpɾa] [ˈkõwpɾa] Portugal [ˈkõmpɾɐ] Umbigo [u ˈbiɡu] [i ˈbiɡu] Portugal [u mˈbiɣu] Amparo [ɐ ˈpaɾu] Portugal [ɐ mˈpaɾu]

Grafema “vogal” antes de <m>, <nh> Crisântemo [kɾiˈzɐ temu] Portugal [kɾiˈzɐ ntəmu] Lenda [ˈle

Grafema “vogal” antes de <m>, <nh> Crisântemo [kɾiˈzɐ temu] Portugal [kɾiˈzɐ ntəmu] Lenda [ˈle da] [ˈle jda] Portugal [ˈlɐ jnda] Pingo [ˈpi ɡu] Portugal [ˈpi ŋɡu] Conta [ˈkõta] [ˈkõwta] Portugal [ˈkõnta] Húngaro [ˈu ɡaɾu] Portugal [ˈu ŋɡaɾu] Cantar [kɐ ˈtaɾ] [kɐ ˈtah] [kɐ ˈtax] [kɐ ˈtaɹ] [kɐ ˈta] Portugal [kɐ nˈtaɾ] Ruim [huˈi ] [ˈhuɲ] Assim [aˈsi ] Bom [ˈbõw] Portugal [ˈbõ]

Grafema “vogal” antes de <m>, <nh> Também [tɐ ˈbe j] Portugal [tɐ mˈbɐ j]

Grafema “vogal” antes de <m>, <nh> Também [tɐ ˈbe j] Portugal [tɐ mˈbɐ j] Comum [koˈmu ] [kuˈmu ] Compram [ˈkõpɾɐ w] Portugal [ˈkõmpɾɐ w] Muito [ˈmu jtu] Nordeste [ˈmu jtʃu] Genro [ˈʒe jhu] [ˈʒe hu] Portugal [ˈʒɐ jʀu] Quinquênio [kwi ˈkwenju] [ki ˈkweniw] Tem [ˈte j] Portugal [ˈtɐ j] Têm [ˈte j] Portugal [ˈtɐ jɐ j]

Grafema <x> Xícara [ˈʃikaɾa] [ˈʃikɾa] Deixar [dejˈʃaɾ] [deˈʃa] Portugal [dɐjˈʃaɾ] Trouxe [ˈtɾowsi] [ˈtɾosi] [ˈtɾusi]

Grafema <x> Xícara [ˈʃikaɾa] [ˈʃikɾa] Deixar [dejˈʃaɾ] [deˈʃa] Portugal [dɐjˈʃaɾ] Trouxe [ˈtɾowsi] [ˈtɾosi] [ˈtɾusi] Portugal [ˈtɾosə] ˈ[tɾos] Complexo [kõˈplɛksu] [kõˈplɛkisu] [kõwˈplɛkisu] Exímio [eˈzimju] [eˈzimiw] Portugal [iˈzimju]

Encontros consonantais grafêmicos Apto [ˈapitu] Absurdo [abiˈsuɾdu] Psicológico [pisikoˈlɔʒiku] Ritmo [ˈhitʃimu] Hipnose [ipiˈnɔzi] Administrar

Encontros consonantais grafêmicos Apto [ˈapitu] Absurdo [abiˈsuɾdu] Psicológico [pisikoˈlɔʒiku] Ritmo [ˈhitʃimu] Hipnose [ipiˈnɔzi] Administrar [adʒiminisˈtɾaɾ] Helicóptero [eliˈkɔpiteɾu] – palavra proproparoxítona Spam [isˈpɐ ] Déficit [ˈdɛfisitʃi] – palavra proproparoxítona

Grafemas vocálicos <e> e <o> pretônicos e postônicos não-finais Encomenda [i koˈme da] SP

Grafemas vocálicos <e> e <o> pretônicos e postônicos não-finais Encomenda [i koˈme da] SP [i koˈme jda] Portugal [i ŋkuˈmɐ jndɐ] Inverter [i veɾˈteɾ] Eleitor [elejˈtoɾ] Portugal [ilɐjˈtoɾ] Reforma [heˈfɔɾma] Portugal [ʀəˈfɔɾmɐ] [ʀˈfɔɾmɐ] Sentido [se ˈtʃidu] [si ˈtʃidu] Portugal [se nˈtiðu] Abóbora [aˈbɔboɾa] [aˈbɔbuɾa] [aˈbɔbɾa] Portugal [aˈβɔβuɾɐ] Menino [miˈninu] Portugal [məˈninu] [ˈmninu] Retina [heˈtʃina] Menor [meˈnɔɾ] [meˈnɔh]

Grafemas vocálicos pretônicos e postônicos não-finais Bonito [buˈnitu] Colorido [koloˈɾidu] Portugal [kuluˈɾiðu] Esbarrar [izbaˈhaɾ]

Grafemas vocálicos pretônicos e postônicos não-finais Bonito [buˈnitu] Colorido [koloˈɾidu] Portugal [kuluˈɾiðu] Esbarrar [izbaˈhaɾ] [izbaˈha] [iʒbaˈha] Portugal [ɨʒbɐˈʀaɾ] Estragar [istɾaˈɡaɾ] [istɾaˈɡa] [iʃtɾaˈɡa] Portugal [ɨʃtɾɐˈɡaɾ] Pêssego [ˈpeseɡu] [ˈpesiɡu] Portugal [ˈpesəɣu] Época [ˈɛpoka] [ˈɛpuka] Portugal [ˈɛpukɐ] Útero [ˈuteɾu] Portugal [ˈutəɾu]

Possíveis monotongações e ditongações Peneira [peˈneɾa] [peˈnejɾa] Portugal [pəˈnɐjɾɐ] Queijo [ˈkeʒu] [ˈkejʒu] Portugal [ˈkɐjʒu]

Possíveis monotongações e ditongações Peneira [peˈneɾa] [peˈnejɾa] Portugal [pəˈnɐjɾɐ] Queijo [ˈkeʒu] [ˈkejʒu] Portugal [ˈkɐjʒu] Deixar [deˈʃa] [dejˈʃaɾ] Portugal [dɐjˈʃaɾ] Outro [ˈotɾu] [ˈowtɾu] Resolver [hezowˈveɾ] caipira [rezoɻˈve] Portugal [ʀəzołˈveɾ] Feira [ˈfeɾa] [ˈfejɾa] Portugal [fɐjɾɐ] Manteiga [mɐ ˈteɡa] [mɐ ˈtejɡa] Portugal [mɐ nˈtɐjɡa] Julho [ˈʒulju] [ˈʒuʎu] Portugal [ˈʒuʎu] Júlio [ˈʒulju] [ˈʒuʎu] Portugal [ˈʒulju] Olhos [ˈɔljus] [ˈɔʎus] RJ [ˈɔljuʃ] [ˈɔʎuʃ] popular [ˈzɔju] Portugal [ˈɔʎuʃ] Óleos [ˈɔljus] RJ [ˈɔljuʃ] Portugal [ˈɔljuʃ]

Hiatos ou ditongos crescentes Piada [piˈada] trissílabo - [ˈpjada] dissílabo Gracioso [ɡɾasiˈozu] tetrassílabo -

Hiatos ou ditongos crescentes Piada [piˈada] trissílabo - [ˈpjada] dissílabo Gracioso [ɡɾasiˈozu] tetrassílabo - [ɡɾaˈsjozu] trissílabo Cientista [sie ˈtʃista] tetrassílabo - [sje ˈtʃista] trissílabo Mágoa [ˈmagua] trissílabo - [ˈmagwa] dissílabo Instantâneo [i stɐ ˈtɐnju] [i stɐ ˈtɐniw] [i stɐ ˈtɐnew]

Ditongações de vogais sem representação gráfica tradicional Arroz [aˈhojs] [aˈhos] RJ [aˈhojʃ] PA [aˈhoʃ]

Ditongações de vogais sem representação gráfica tradicional Arroz [aˈhojs] [aˈhos] RJ [aˈhojʃ] PA [aˈhoʃ] [aˈhuʃ] Portugal [aˈʀoʃ] Luz [ˈlujs] [ˈlus] Portugal [ˈluʃ] Capaz [kaˈpajs] [kaˈpas] Portugal [kɐˈpaʃ] Voz [ˈvɔjs] [ˈvɔs] Portugal [ˈvɔʃ] Dez [ˈdɛjs] [ˈdɛs] Portugal [ˈdɛʃ] Três [ˈtɾejs] [ˈtɾes] Portugal [ˈtɾeʃ] Chinês [ʃiˈnejs] [ʃiˈnes] Portugal [ʃiˈneʃ]