ENERGIA A JEJ ZDROJE Fyzika 9 ronk Spracovala

  • Slides: 32
Download presentation
ENERGIA A JEJ ZDROJE Fyzika 9. ročník Spracovala: Mgr. J. Lošáková http: //portal. zselaniho.

ENERGIA A JEJ ZDROJE Fyzika 9. ročník Spracovala: Mgr. J. Lošáková http: //portal. zselaniho. sk

Zopakujme si, čo už vieme o energiách z 8. ročníka • • Čo je

Zopakujme si, čo už vieme o energiách z 8. ročníka • • Čo je energia? Ako sa označuje? V akých jednotkách sa udáva? S akými druhmi energií sme sa oboznámili? http: //portal. zselaniho. sk

Energia = schopnosť telesa konať prácu • Mechanická: a) pohybová – kinetická b) polohová

Energia = schopnosť telesa konať prácu • Mechanická: a) pohybová – kinetická b) polohová – potenciálna • Elektromagnetická • Tepelná – vnútorná • Jadrová http: //portal. zselaniho. sk

Značka a jednotka energie Označenie: E Jednotka: joule J http: //portal. zselaniho. sk

Značka a jednotka energie Označenie: E Jednotka: joule J http: //portal. zselaniho. sk

fyzik James Prescott Joule sa narodil 24. decembra 1818 pri Manchestri Wikipedia. sk Joule

fyzik James Prescott Joule sa narodil 24. decembra 1818 pri Manchestri Wikipedia. sk Joule študoval hlavne teplo, teplotu, energiu, termodynamiku a elektromagnetizmus. Na jeho počesť bola jednotka práce, energie a tepla pomenovaná Joule. http: //portal. zselaniho. sk

MECHANICKÁ ENERGIA Potenciálna – polohová energia • voda vo vodnej nádrži • teleso zdvihnuté

MECHANICKÁ ENERGIA Potenciálna – polohová energia • voda vo vodnej nádrži • teleso zdvihnuté do výšky v gravitačnom poli • zelektrizovaná častica v elektrickom poli • zmagnetizované teleso v magnetickom poli • stlačená pružina • energia potravín • energia palív http: //portal. zselaniho. sk

MECHANICKÁ ENERGIA Kinetická - pohybová: • pohybujúce sa teleso • tečúca voda • biliardová

MECHANICKÁ ENERGIA Kinetická - pohybová: • pohybujúce sa teleso • tečúca voda • biliardová guľa • letiaca lopta http: //portal. zselaniho. sk Infovek. sk

VODNÁ ENERGIA Kinetická energia vody sa využíva na výrobu elektrickej energie vo vodných elektrárňach.

VODNÁ ENERGIA Kinetická energia vody sa využíva na výrobu elektrickej energie vo vodných elektrárňach. Vodná energia sa získava z priehrad a vodopádov Padajúca voda poháňa turbíny, ktoré zasa poháňajú generátory Technológia využívania vodnej energie je najrozvinutejšou medzi obnoviteľnými zdrojmi. http: //portal. zselaniho. sk

VODNÁ ENERGIA Hydroenergetický potenciál tokov, je trvalo sa obnovujúcim, a preto nevyčerpateľným energetickým zdrojom

VODNÁ ENERGIA Hydroenergetický potenciál tokov, je trvalo sa obnovujúcim, a preto nevyčerpateľným energetickým zdrojom - na rozdiel od všetkých druhov fosílnych palív. http: //portal. zselaniho. sk

Vodné elektrárne Kinetická energia padajúcej vody poháňa turbínu a premieňa sa na elektrickú energiu

Vodné elektrárne Kinetická energia padajúcej vody poháňa turbínu a premieňa sa na elektrickú energiu www. seas. sk http: //portal. zselaniho. sk

TEPELNÁ ENERGIA Uvoľňuje sa pri horení paliva Konaním práce – elektrickej, mechanickej Pri tepelnej

TEPELNÁ ENERGIA Uvoľňuje sa pri horení paliva Konaním práce – elektrickej, mechanickej Pri tepelnej výmene Súvisí s rýchlosťou pohybu častíc v látke. http: //portal. zselaniho. sk

JADROVÁ ENERGIA Jadrová energia alebo atómová energia je energia uvoľnená pri jadrovej reakcii, pri

JADROVÁ ENERGIA Jadrová energia alebo atómová energia je energia uvoľnená pri jadrovej reakcii, pri ktorej dochádza k štiepením jadier www. seas. sk http: //portal. zselaniho. sk

Ako sa vyrába el. energia z jadrovej www. ufon. mysteria. cz http: //portal. zselaniho.

Ako sa vyrába el. energia z jadrovej www. ufon. mysteria. cz http: //portal. zselaniho. sk

Atómová elektráreň www. seas. sk http: //portal. zselaniho. sk

Atómová elektráreň www. seas. sk http: //portal. zselaniho. sk

TEPELNÁ ENERGIA • Spaľuje uhlie • zohrieva vodu, • mení ju na paru, •

TEPELNÁ ENERGIA • Spaľuje uhlie • zohrieva vodu, • mení ju na paru, • poháňa turbínu, • vyrába elektrickú energiu http: //portal. zselaniho. sk

TEPELNÁ ELEKTRÁREŇ mypp. info old. boinc. sk http: //portal. zselaniho. sk

TEPELNÁ ELEKTRÁREŇ mypp. info old. boinc. sk http: //portal. zselaniho. sk

SLNEČNÁ ENERGIA Slnečná energia = solárna energia je energia získaná zo Slnka. Na Zem

SLNEČNÁ ENERGIA Slnečná energia = solárna energia je energia získaná zo Slnka. Na Zem dopadá vo forme žiarenia, ktoré sa skladá z tepelnej a svetelnej energie. Energia dopadajúca na Zem sa všetka premieňa na iné formy ( zákon zachovania energie) Slnečná energia predstavuje hybnú silu pre kolobeh vody v prírode, pre život človeka i zvierat http: //portal. zselaniho. sk

SLNEČNÁ ENERGIA Integrácia slnečných článkov do striech budov je jednou z ciest znižovania nákladov

SLNEČNÁ ENERGIA Integrácia slnečných článkov do striech budov je jednou z ciest znižovania nákladov a nárokov na záber pôdy. http: //portal. zselaniho. sk

SLNEČNÁ ENERGIA Výroba elektriny využívaním slnečnej energie - solárne články. V menšej miere sa

SLNEČNÁ ENERGIA Výroba elektriny využívaním slnečnej energie - solárne články. V menšej miere sa tiež uplatňuje proces koncentrácie slnečného žiarenia parabolickými zrkadlami do absorbéru s následnou výrobou pary používanou na pohon generátora. Na rozdiel od parabolických zrkadiel, ktorých praktické uplatnenie sa obmedzuje len na oblasti veľmi bohaté na slnečné žiarenie, využitie fotovoltaických článkov je možné aj v našich podmienkach. http: //portal. zselaniho. sk

SOLÁRNE KOLEKTORY Zariadenie na premenu slnečnej energie na tepelnú. Slnečné teplo tu ohrieva čierny

SOLÁRNE KOLEKTORY Zariadenie na premenu slnečnej energie na tepelnú. Slnečné teplo tu ohrieva čierny povrch kolektora, pod ktorým sa nachádzajú rozvody s kvapalinou. Využitie: • prípravu teplej vody v domácnostiach, • priemysle a komerčných budovách • ohrev vody pre bazény • celoročne vykurovanie priestorov (budovy, skleníky, sauny) • sušenie rastlín http: //portal. zselaniho. sk

VETERNÁ ENERGIA vznikajúca prúdením vzduchu medzi nerovnomerne ohriatymi časťami planéty – využíva sa na

VETERNÁ ENERGIA vznikajúca prúdením vzduchu medzi nerovnomerne ohriatymi časťami planéty – využíva sa na poháňanie veterných mlynov, ktorými sa vyrába elektrická energia fberg. tuke. sk http: //portal. zselaniho. sk

Netradičné zdroje energie • • Slnečná energia Energia morských vĺn Geotermálna energia Energia morského

Netradičné zdroje energie • • Slnečná energia Energia morských vĺn Geotermálna energia Energia morského prílivu http: //portal. zselaniho. sk

GEOTERMÁLNA ENERGIA seps. sk Vysoká teplota vo vnútri Zeme zohrieva vodu vykurovanie termálne kúpaliská

GEOTERMÁLNA ENERGIA seps. sk Vysoká teplota vo vnútri Zeme zohrieva vodu vykurovanie termálne kúpaliská http: //portal. zselaniho. sk

ENERGIA MORSKÉHO PRÍLIVU inforse. org http: //portal. zselaniho. sk

ENERGIA MORSKÉHO PRÍLIVU inforse. org http: //portal. zselaniho. sk

ENERGIA MORSKÉHO PRÍLIVU • využíva vodnú energiu morí a oceánov na výrobu elektriny •

ENERGIA MORSKÉHO PRÍLIVU • využíva vodnú energiu morí a oceánov na výrobu elektriny • tzv. prílivové elektrárne pracujúce na princípe zachytávania vody pri vysokom prílive. Voda, ktorá sa nahromadí v bazéne počas prílivu, sa počas odlivu vypúšťa cez bariéru, v ktorej sú inštalované turbíny. http: //portal. zselaniho. sk

ENERGIA FOSÍLNYCH PALÍV vznikla v dávnej minulosti z rastlín alebo živočšíchov - uhlie -

ENERGIA FOSÍLNYCH PALÍV vznikla v dávnej minulosti z rastlín alebo živočšíchov - uhlie - ropa - zemný plyn http: //portal. zselaniho. sk

ENERGIA FOSÍLNYCH PALÍV • Organická hmota či už vo forme dreva, rastlín alebo zvyškov

ENERGIA FOSÍLNYCH PALÍV • Organická hmota či už vo forme dreva, rastlín alebo zvyškov nám dokáže poskytnúť všetky užitočné formy energie - elektrinu, teplo aj kvapalné palivá pre motorové vozidlá. Biomasa je v podstate zakonzervovaná slnečná energia, ktorú rastliny vďaka fotosyntéze premieňajú na organickú hmotu. http: //portal. zselaniho. sk

ENERGIA FOSÍLNYCH PALÍV • Spalovanie biomasy http: //portal. zselaniho. sk inforse. org

ENERGIA FOSÍLNYCH PALÍV • Spalovanie biomasy http: //portal. zselaniho. sk inforse. org

Energia fosílnych palív • Slnečná energia absorbovaná v biomase môže byť premenená na užitočnú

Energia fosílnych palív • Slnečná energia absorbovaná v biomase môže byť premenená na užitočnú formu energie viacerými spôsobmi napr. spaľovaním, fermentáciou, vyhnívaním. • Vhodné palivá: drevo, slama, bioplyn alebo špeciálne pestované rastliny http: //portal. zselaniho. sk

SPAĽOVANIE ODPADOV Spaľovanie komunálnych odpadov - zdroj obnoviteľnej energie. Spaľovne odpadov - vyrobené teplo

SPAĽOVANIE ODPADOV Spaľovanie komunálnych odpadov - zdroj obnoviteľnej energie. Spaľovne odpadov - vyrobené teplo sa využíva na výrobu pary, ktorá poháňa turbínu a tá vyrába elektrickú energiu. Problémom spaľovní - emisie http: //portal. zselaniho. sk

ENERGIA MORSKÝCH VĹN energia morských vĺn - zdroj na výrobu elektriny vzniká účinkom slnečného

ENERGIA MORSKÝCH VĹN energia morských vĺn - zdroj na výrobu elektriny vzniká účinkom slnečného žiarenia, ktoré zohrieva vzduch, pričom vzniká vietor, a ten spôsobuje vlny na moriach. Infovek. . sk http: //portal. zselaniho. sk

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ http: //portal. zselaniho. sk

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ http: //portal. zselaniho. sk