OBNOVITELN ZDROJE ENERGIE Obnoviteln zdroje energie zdroje energie

  • Slides: 10
Download presentation

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Obnovitelné zdroje energie = zdroje energie, které jsou schopné se při spotřebovávání částečně nebo

Obnovitelné zdroje energie = zdroje energie, které jsou schopné se při spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat • další názvy - nevyčerpatelné, alternativní • • SLUNEČNÍ VODNÍ VĚTRNÉ GEOTERMÁLNÍ

SLUNEČNÍ (SOLÁRNÍ) ELEKTRÁRNA • využívá energii slunečního záření • sluneční kolektor • fotovoltaický článek

SLUNEČNÍ (SOLÁRNÍ) ELEKTRÁRNA • využívá energii slunečního záření • sluneční kolektor • fotovoltaický článek + výhody … nevznikají škodliviny - nevýhody … vysoká cena, nestálý přísun slunečního záření

VODNÍ ELEKTRÁRNA • využívá energie vodních toků nebo moře • druhy elektráren - vodní,

VODNÍ ELEKTRÁRNA • využívá energie vodních toků nebo moře • druhy elektráren - vodní, přečerpávací, přílivová + výhody - nevznikají téměř žádné škodliviny - vyžadují minimální obsluhu i údržbu - nevýhody - značná cena a čas výstavby - závislost na stabilním průtoku vody

VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA • využívá sílu větru • lopatky elektrárny roztáčí turbínu, přes generátor dochází

VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA • využívá sílu větru • lopatky elektrárny roztáčí turbínu, přes generátor dochází k výrobě elektrické energie + výhody - nevznikají škodliviny - nevýhody - hluk, narušení rázu krajiny, malý výkon, nebezpečí odletu námrazy

GEOTERMÁLNÍ ELEKTRÁRNA • využívá tepelné energie ze zemského jádra • funguje na principu dvou

GEOTERMÁLNÍ ELEKTRÁRNA • využívá tepelné energie ze zemského jádra • funguje na principu dvou tepelných výměníků - jeden z nich je v hloubce 3 -5 km + výhody - nevznikají škodliviny - nevýhody - vysoká pořizovací cena - vypouštění vodní páry - narušení podloží

Shrňte výhody a nevýhody obnovitelných zdrojů do tabulky výhody sluneční elektrárna vodní elektrárna větrná

Shrňte výhody a nevýhody obnovitelných zdrojů do tabulky výhody sluneční elektrárna vodní elektrárna větrná elektrárna geotermální elektrárna nevýhody

Výhody a nevýhody obnovitelných zdrojů – SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ výhody sluneční elektrárna vodní elektrárna větrná

Výhody a nevýhody obnovitelných zdrojů – SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ výhody sluneční elektrárna vodní elektrárna větrná elektrárna geotermální elektrárna - čistý zdroj energie - obnovitelný (nevyčerpatelný) zdroj energie nevýhody - vysoká cena - závislost na slunečním záření - vysoká cena - závislost na množství protékající vody - vysoká cena - malý výkon - hluk - narušení rázu krajiny - vysoká cena - narušení podloží

použité zdroje: • • • Solární kolektor. Wikipedia. org [online]. 2014 [cit. 2014 -02

použité zdroje: • • • Solární kolektor. Wikipedia. org [online]. 2014 [cit. 2014 -02 -03]. Dostupné z: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Sonnenkollektoren. jpg Fotovoltaický článek. Wikipedia. org [online]. 2014 [cit. 2014 -02 -03]. Dostupné z: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Fotovoltaick%C 3%BD_%C 4%8 Dl%C 3%A 1 ne Větrná energie. Wikipedia. org [online]. 2014 [cit. 2014 -02 -03]. Dostupné z: http: //cs. wikipedia. org/wiki/V%C 4%9 Btrn%C 3%A 1_elektr%C 3%A 1 rna