DRAVNA MATURA PRIJAVE ISPITA DRAVNE MATURE 2019 2020

  • Slides: 37
Download presentation
DRŽAVNA MATURA PRIJAVE ISPITA DRŽAVNE MATURE 2019. / 2020.

DRŽAVNA MATURA PRIJAVE ISPITA DRŽAVNE MATURE 2019. / 2020.

ISPITNA KOORDINATORICA U ETŠ Antonija Mikuša Zeko • magistra engleskog ◦ Radno vrijeme u

ISPITNA KOORDINATORICA U ETŠ Antonija Mikuša Zeko • magistra engleskog ◦ Radno vrijeme u 1. polugodištu: jezika i književnosti i magistra romanistike Kontakt: ◦ antonija. mikusa@skole. hr ponedjeljak 11, 40 – 13, 10 utorak 09, 00 – 11, 35 srijeda 12, 25 – 14, 00 četvrtak 12, 25 – 13, 10

Što je državna matura? Državna matura je skup ispita čijim polaganjem učenici gimnazijskoga programa

Što je državna matura? Državna matura je skup ispita čijim polaganjem učenici gimnazijskoga programa završavaju srednje obrazovanje. Ispite državne mature, osim učenika gimnazijskih programa obrazovanja, polažu i učenici najmanje četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja koji srednje obrazovanje završavaju izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole, ako ŽELE NASTAVITI OBRAZOVANJE NA VISOKOŠKOLSKOJ RAZINI.

Što je državna matura? Postoje OBVEZNI i IZBORNI ispiti državne mature, a JEDNAKI su

Što je državna matura? Postoje OBVEZNI i IZBORNI ispiti državne mature, a JEDNAKI su za SVE učenike i svi ih učenici polažu U ISTO VRIJEME. OBVEZNI ispiti polažu se u matičnoj školi učenika (ETŠ), a IZBORNI ispiti u ISPITNOM CENTRU ČAKOVEC (Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec).

Što je državna matura? Učenici s teškoćama (u razvoju, učenja, poremećajima u ponašanju, emocionalnim

Što je državna matura? Učenici s teškoćama (u razvoju, učenja, poremećajima u ponašanju, emocionalnim problemima te teškoćama uvjetovanim kulturalnim i jezičnim čimbenicima) ispite državne mature polažu uz primjenu prilagođene ispitne tehnologije, a temeljem odluke Centra o vrsti prilagodbe. Učenici koji žele tražiti prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima državne mature OBAVEZNO I ČIM PRIJE trebaju se javiti ispitnoj koordinatorici radi prikupljanja potrebne liječničke dokumentacije.

Što je državna matura? - PIT

Što je državna matura? - PIT

Što je državna matura? - PIT

Što je državna matura? - PIT

Što je državna matura? - PIT Prilagodba ispitnog materijala: § ispitni materijal veličine slova

Što je državna matura? - PIT Prilagodba ispitnog materijala: § ispitni materijal veličine slova 14 pt, masnije otisnutih ključnih riječi, proreda 1. 5, format papira A 4 § ispitni materijal veličine slova 22 pt, format papira A 3 § ispitni materijal veličine slova 28 pt, format papira A 3 § ispitni materijal na brajici § upute na crnome tisku

Što je državna matura? - PIT Prilagodba ispitnog postupka: produljeno vrijeme (25%, 50%, 100%)

Što je državna matura? - PIT Prilagodba ispitnog postupka: produljeno vrijeme (25%, 50%, 100%) izdvojeni prostor prekidanje i ponavljanje zvučnog zapisa osobni pomagač pisanje ispita izvan škole (bolnica, obiteljski dom) izuzeće od cijelog ispita ili dijela ispita koji učenik zbog vrste i stupnja teškoće u razvoju ne može polagati § korištenje računala za pisanje eseja § korištenje opreme i/ili pomagala § § §

Državna matura sastoji se od: OBVEZNIH ISPITA: IZBORNIH ISPITA: Hrvatski jezik Najviše 6 izbornih

Državna matura sastoji se od: OBVEZNIH ISPITA: IZBORNIH ISPITA: Hrvatski jezik Najviše 6 izbornih ispita na jednom roku! Matematika Strani jezik* A (viša razina) B (osnovna razina) Strani jezik – viša razina (A) *1. ili 2. strani jezik (uvjet za 2. strani jezik: najmanje 2 godine pozitivno ocjenjen) Položena VIŠA RAZINA (A) obveznoga ispita omogućuje učeniku pristup i onim studijskim programima koji traže osnovnu razinu (B), ali ne obrnuto.

Ispitni rokovi LJETNI ROK: 1. - 29. lipanj 2020. PRIJAVA ISPITA: 1. 12. 2019.

Ispitni rokovi LJETNI ROK: 1. - 29. lipanj 2020. PRIJAVA ISPITA: 1. 12. 2019. – 15. 2. 2020. OBJAVA REZULTATA: 13. 7. 2020. ROK ZA PRIGOVORE: 15. 7. 2020. KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 20. 7. 2020. PODJELA SVJEDODŽBI: 22. 7. 2020. JESENSKI ROK: 19. kolovoz – 4. rujan 2020.

Polaganje ispita državne mature Polaganje državne mature i ispita državne mature uređuje se PRAVILNIKOM

Polaganje ispita državne mature Polaganje državne mature i ispita državne mature uređuje se PRAVILNIKOM O POLAGANJU DRŽAVNE MATURE (NN 1/13) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature (NN 41/2019) (www. mzos. hr). Sadržaji ispita prema razinama propisuju se ISPITNIM KATALOZIMA (www. ncvvo. hr) Uvidom u zahtjeve studijskih programa (www. postani-student. hr) kandidat će se sam opredijeliti za razinu koju će polagati na ispitu državne mature.

www. ncvvo. hr

www. ncvvo. hr

 www. postani-student. hr Prijave na veleučilišta i sveučilišta

www. postani-student. hr Prijave na veleučilišta i sveučilišta

 www. postani-student. hr Prijave na veleučilišta i sveučilišta

www. postani-student. hr Prijave na veleučilišta i sveučilišta

 www. postani-student. hr Prijave na veleučilišta i sveučilišta

www. postani-student. hr Prijave na veleučilišta i sveučilišta

 www. ncvvo. hr Priručnik za prijavu ispita državne mature

www. ncvvo. hr Priručnik za prijavu ispita državne mature

 www. ncvvo. hr Primjer ispitnog kataloga

www. ncvvo. hr Primjer ispitnog kataloga

 www. ncvvo. hr Primjer ispitnog kataloga

www. ncvvo. hr Primjer ispitnog kataloga

Polaganje ispita državne mature Učenik koji je upućen na DOPUNSKI RAD, ne može polagati

Polaganje ispita državne mature Učenik koji je upućen na DOPUNSKI RAD, ne može polagati ispite DM na ljetnome roku. Takav učenik će biti upućen na prijavu ispita na jesenskom roku uz uvjet da položi Dopunski rad. Učenik JE POLOŽIO DRŽAVNU MATURU AKO POLOŽI SVA TRI PREDMETA koja čine obvezni dio državne mature. To znači da se, i u slučaju da ne položi ispite iz izbornog dijela, smatra da je učenik položio državnu maturu. POLOŽENI ISPITI SE NE PONIŠTAVAJU. Učenik u sljedećoj godini (roku) može polagati samo nepoložene ispite. Broj polaganja i vremenski rok nisu propisani.

Polaganje ispita državne mature Pravo na BESPLATNO polaganje ispita državne mature imaju učenici samo

Polaganje ispita državne mature Pravo na BESPLATNO polaganje ispita državne mature imaju učenici samo u kalendarskoj godini u kojoj završavaju 4. razred. Učenik može BESPLATNO polagati samo ispite koje polaže 1. PUT. Ako u jesenskome roku polaži ispite koje nije polagao u ljetnome: besplatno. Ako ponovno polaže ispit koji je uspješno položio u ljetnome roku (popravlja ocjenu): plaća troškove polaganja. Učenik plaća ispit i ako mijenja razinu ispita (ukoliko prijavi ispit koji je uspješno položio na ljetnom roku).

Polaganje ispita državne mature Trajno pravo na BESPLATNO polaganje ispita državne mature imaju učenici

Polaganje ispita državne mature Trajno pravo na BESPLATNO polaganje ispita državne mature imaju učenici s invaliditetom koji imaju stupanj tjelesnog oštećenja 60 % i više (prema rješenju koje izdaje HZMO) uz dostavljanje dokaza o invaliditetu Centru. Obveznici plaćanja novčane naknade dužni su izvršiti uplatu najkasnije 30 dana prije ljetnog ispitnog roka, tj. 15 dana prije jesenskog roka. Obveznicima plaćanja naknade koji nisu izvršili uplatu u roku ispiti će biti odjavljeni.

Rezultati ispita državne mature bit će dostupni na mrežnoj stranici www. postanistudent. hr pod

Rezultati ispita državne mature bit će dostupni na mrežnoj stranici www. postanistudent. hr pod poveznicom “Moji rezultati”. Rezultati ispita državne mature su TRAJNI. Ako učenik položi ispite državne mature, ali nije zadovoljan rezultatom koje je ostvario, ima pravo još ponovno polagati taj ispit u sljedećem roku. Konačna ocjena je bolja ocjena (u istoj kalendarskoj godini). Učeniku se izdaje svjedodžba o državnoj maturi ili potvrda o položenim ispitima državne mature uz uvjet da je uspješno završio srednje obrazovanje.

Rezultati ispita državne mature Učenici strukovnih škola i ostali kandidati: ◦ dobivaju POTVRDU O

Rezultati ispita državne mature Učenici strukovnih škola i ostali kandidati: ◦ dobivaju POTVRDU O POLOŽENIM ISPITIMA DRŽAVNE MATURE u kojima su upisane ocjene obveznih i/ili izbornih ispita. Učenici gimnazijskog programa dobivaju: ◦ SVJEDODŽBU O DRŽAVNOJ MATURI (za položene ispite obveznoga dijela) ◦ i POTVRDU O POLOŽENIM ISPITIMA DRŽAVNE MATURE (za položene ispite izbornoga dijela).

Prijava ispita državne mature Od 1. prosinca 2019. do 15. veljače 2020. + potvrđivanje

Prijava ispita državne mature Od 1. prosinca 2019. do 15. veljače 2020. + potvrđivanje osobnih podataka i ocjena 1. - 3. razred te dostava zahtjeva za PRILAGODBU ISPITNE TEHNOLOGIJE! 1. prijava na www. postani-student. hr – od 1. prosinca 2019. Svi učenici će primiti na svoj mobilni telefon SMS poruku s PIN i TAN brojevima – ČUVATI NA SIGURNOME MJESTU! PIN (Personal Identification Number) – osobni identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga učenika. TAN (Transaction Authentication Number) – broj za potvrdu autentičnosti transakcije – zaštitni je broj kojim se potvrđuju značajne radnje unutar sustava.

Prijava ispita državne mature Ako učenik izgubi PIN ili TAN: ◦ poslati SMS-poruku (sadržaj

Prijava ispita državne mature Ako učenik izgubi PIN ili TAN: ◦ poslati SMS-poruku (sadržaj OPET) na 666 555 s istog broja mobilnoga telefona koji je koristio za 1. prijavu. Ako izgubi korisničku oznaku i lozinku (CARNet/HUSO): ◦ CARNet-ov administrator škole (ETŠ – Antonija Mikuša Zeko) izdaje nove podatke.

Važno je znati. . . Učenici koji će biti upućeni na dopunski rad, odnosno

Važno je znati. . . Učenici koji će biti upućeni na dopunski rad, odnosno koji su završili nastavnu godinu s negativnim uspjehom: ◦ NEĆE MOĆI polagati ispite državne mature u ljetnome roku, ◦ njihova prijava ispita u ljetnome roku bit će automatski poništena i ◦ trebat će ponovno prijaviti ispite državne mature na jesenskom roku (krajem srpnja, isključivo online). Učenici strukovnih škola koji NE OBRANE ZAVRŠNI RAD do kraja školske godine, tj. 31. kolovoza 2020. , NE MOGU dobiti potvrdu o položenim ispitima državne mature dok ne obrane završni rad.

Kalendar aktivnosti 1. Isporuka PIN-a i TAN-a: prilikom prve prijave u sustav 2. Prijave

Kalendar aktivnosti 1. Isporuka PIN-a i TAN-a: prilikom prve prijave u sustav 2. Prijave ispita državne mature: 1. 12. 2019. – 15. 02. 2020. 3. Potvrđivanje osobnih podataka: 1. 12. 2019. – 15. 02. 2020. 4. Dostava zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije: 1. 12. 2019. – 15. 02. 2020. 5. Potvrđivanje ocjena od 1. do 3. razreda: 1. 12. 2019. – 15. 02. 2020. 6. Potvrđivanje ocjena 4. razreda: do 30. 05. 2020. 7. Dostava dokaza o pravu prednosti upisa na fakultete: do 29. 06. 2020.

Kalendar aktivnosti 15. 2. 2020. - 1. 5. 2020. Naknadna prijava i promjena prijavljenih

Kalendar aktivnosti 15. 2. 2020. - 1. 5. 2020. Naknadna prijava i promjena prijavljenih ispita • samo iz opravdanih razloga (npr. zdravstveni problemi, smrt i sl. ) Odjava prijavljenih ispita LJETNI ROK: 1. - 29. lipanj 2020. (Privremeni rezultati: 13. 7. , Rok za prigovore: 15. 7. , Konačni rezultati: 20. 7. i PODJELA SVJEDODŽBI: 22. 7. 2020. )

Kalendar aktivnosti Obvezni ispiti na ljetnome roku: 5. 6. 2020. Njemački jezik 18. 6.

Kalendar aktivnosti Obvezni ispiti na ljetnome roku: 5. 6. 2020. Njemački jezik 18. 6. 2020. Hrvatski jezik (test) 19. 6. 2020. Hrvatski jezik (esej) 23. 6. 2020. Engleski jezik 29. 6. 2020. Matematika

Kalendar aktivnosti Kraj srpnja 2020. - prijave ispita na jesenskom roku 1. 8. 2020.

Kalendar aktivnosti Kraj srpnja 2020. - prijave ispita na jesenskom roku 1. 8. 2020. - 4. 8. 2020. Naknadna prijava i promjena prijavljenih ispita • samo iz opravdanih razloga (npr. zdravstveni problemi, smrt i sl. ) Odjava prijavljenih ispita JESENSKI ROK: 19. kolovoz – 4. rujan 2020. (Privremeni rezultati: 9. 9. , Rok za prigovore: 11. 9. , Konačni rezultati: 16. 9. i PODJELA SVJEDODŽBI: 17. 9. 2020. )

Kalendar aktivnosti Obvezni ispiti na jesenskom roku: 24. 8. 2020. Engleski jezik 26. 8.

Kalendar aktivnosti Obvezni ispiti na jesenskom roku: 24. 8. 2020. Engleski jezik 26. 8. 2020. Matematika 31. 8. 2020. Hrvatski jezik (test) 1. 9. 2020. Hrvatski jezik (esej) 2. 9. 2020. Njemački jezik

Gdje potražiti informacije www. postani-student. hr – Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta

Gdje potražiti informacije www. postani-student. hr – Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta (NISp. VU) www. ncvvo. hr – Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) info. centar@ncvvo. hr - 01/4501 899 – Ukoliko imate dvojbi, pitanja ili problema vezanih uz prijavu, odjavu ili polaganje ispita državne mature www. spu. hr - Za sva dodatna pitanja Središnjem prijavnom uredu možete se obratiti na broj telefona 01/6274 844

Gdje potražiti informacije www. studij. hr – Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO),

Gdje potražiti informacije www. studij. hr – Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), sve informacije vezane uz prijavu studijskih programa, bodovanje za upis na studijske programe, vrednovanje posebnih postignuća (natjecanja, kategorizirani sportaši), pravo prednosti pri upisu, privremene i konačne rangliste u izbornicima Sve o prijavama, Čestim pitanjima i Kalendaru. www. skole. hr – portal za škole www. mzos. hr – Ministarstvo znanosti, obrazovanje i športa (MZOŠ)

Hvala na pozornosti!

Hvala na pozornosti!