Dravna matura 2017 2018 i prijave za upis

  • Slides: 30
Download presentation
Državna matura 2017. /2018. i prijave za upis na studijske programe Ispitna koordinatorica: Slavica

Državna matura 2017. /2018. i prijave za upis na studijske programe Ispitna koordinatorica: Slavica Kapor-Najman sksnajman 7@gmail. com X. GIMNAZIJA “Ivan Supek” www. deseta. hr

Što je državna matura? • Državna matura je skup ispita čijim polaganjem učenici gimnazijskoga

Što je državna matura? • Državna matura je skup ispita čijim polaganjem učenici gimnazijskoga programa završavaju srednje obrazovanje. • Postoje obvezni i izborni ispiti državne mature, a jednaki su za sve učenike i svi ih učenici polažu u isto vrijeme. • Obvezni ispiti: Hrvatski jezik, Matematika i strani jezik • Kao obvezni ispit državne mature može se polagati samo strani jezik iz kojega je učenik najmanje dvije školske godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja bio pozitivno ocijenjen. • U izbornome dijelu učenik može prijaviti bilo koji strani jezik čiji je sadržaj propisan ispitnim katalogom.

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE • Ispiti državne mature u obveznome dijelu mogu se polagati

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE • Ispiti državne mature u obveznome dijelu mogu se polagati na dvije razine: višoj razini (A) i osnovnoj razini (B). • Kandidati koji polože osnovnu razinu (B) nemaju mogućnost prijave na studijski program koji traži položenu višu razinu (A) ispita. • Državna matura smatra se položenom ukoliko je učenik s uspjehom položio sva tri ispita obveznoga dijela, neovisno o ispitima izbornoga dijela.

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE • Popis izbornih ispita donosi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE • Popis izbornih ispita donosi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i objavljuje ih na svojoj mrežnoj stranici www. ncvvo. hr • U jednome roku može se polagati najviše šest izbornih predmeta. • Svi izborni predmeti polažu se na jedinstvenoj razini

Ispitni katalozi • Sadržaji ispita prema razinama propisuju se ispitnim katalozima koji se mogu

Ispitni katalozi • Sadržaji ispita prema razinama propisuju se ispitnim katalozima koji se mogu pronaći na mrežnoj stranici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www. ncvvo. hr.

Mrežna stranica „postani-student” • Ispiti državne mature i studijski programi prijavljuju se na mrežnoj

Mrežna stranica „postani-student” • Ispiti državne mature i studijski programi prijavljuju se na mrežnoj stranici www. postani-student. hr Tu se nalazi: • popis svih studijskih programa koje se može studirati u Republici Hrvatskoj i uvjeti upisa. • detaljne upute i obavijesti o cijelom postupku prijava ispita državne mature te prijava za upis na visoka učilišta • obavijesti vezane uz polaganje ispita državne mature • rezultati ispita državne mature

 • Osim mrežne stranice www. postanistudent. hr učenici trebaju pratiti i stranice Nacionalnog

• Osim mrežne stranice www. postanistudent. hr učenici trebaju pratiti i stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www. ncvvo. hr i stranice www. studij. hr • Važno je pratiti i mrežne stranice visokih učilišta koje učenik želi upisati jer se tamo mogu pronaći detaljniji uvjeti za upis na prvu godinu studija te opisi studijskih programa.

PRIJAVA U SUSTAV • Učenici se u sustav na mrežnoj stranici www. postanistudent. hr

PRIJAVA U SUSTAV • Učenici se u sustav na mrežnoj stranici www. postanistudent. hr prijavljuju svojim elektroničkim identitetom (korisničkom oznakom i lozinkom). • Kada se kandidat prvi puta prijavi u sustav treba unijeti broj svog mobilnoga telefona na koji će SMS-om primiti PIN i TAN. • PIN je osobni identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga kandidata. • TAN je broj kojim kandidat potvrđuje značajne radnje u sustavu.

 • Ako je izgubljena korisnička oznaka ili lozinka, učenik se treba obratiti razredniku

• Ako je izgubljena korisnička oznaka ili lozinka, učenik se treba obratiti razredniku ili administratoru imenika u školi nakon čega će mu biti dodijeljena nova korisnička oznaka i lozinka • Ako izgubi PIN ili TAN, učenik može zatražiti njihovo ponovno izdavanje slanjem SMS poruke sadržaja OPET na broj 666555 isključivo s broja mobilnoga telefona koji je unesen u sustav. • Prilikom prve uspješne prijave u sustav učenici su dužni prihvatiti i TAN-om potpisati Opće uvjete prijave ispita državne mature i studijskih programa. Učenicima koji to ne učine neće biti omogućene prijave ispita državne mature niti studijskih programa.

PRIJAVA ISPITA • Ispiti državne mature prijavljuju se od 1. 12. 2017. do 15.

PRIJAVA ISPITA • Ispiti državne mature prijavljuju se od 1. 12. 2017. do 15. veljače 2018. do 12, 00 sati • Osim prijave ispita učenici su dužni u tom periodu potvrditi ispravnost svojih osobnih podataka i ocjene prva tri razreda srednje škole

POSTUPAK PRIJAVE STUDIJSKIH PROGRAMA • Prijava studijskih programa biti će omogućena sredine siječnja do

POSTUPAK PRIJAVE STUDIJSKIH PROGRAMA • Prijava studijskih programa biti će omogućena sredine siječnja do 16. srpnja (osim studija koji traže raniji rok prijave) • Učenici mogu prijaviti 10 studijskih programa, osim u slučaju prijave dvopredmetnih studija kada se može i puno više. • Kada učenik odabere studijske programe, automatski mu se prijavljuju i ispiti državne mature koje ti studijski programi zahtjevaju. • Prilikom odabira studijskog programa, ako je uvjet odabranoga studijskog programa osnovna razina (B), kandidatu će se ponuditi i mogućnost odabira više razine (A) • Brisanjem određenog studijskog programa, ostaju prijavljeni ispiti koje je taj studijski program zahtijevao. • Zbog toga prije 15. 2. 2018. treba provjeriti koji su ispiti stvarno prijavljeni.

DATUMI ISPITA DRŽAVNE MATURE Ispiti državne mature mogu se polagati u ljetnom i jesenskom

DATUMI ISPITA DRŽAVNE MATURE Ispiti državne mature mogu se polagati u ljetnom i jesenskom roku Kalendar polaganja ispita državne mature u škol. god. 2017. /2018. nalazi se na stranici www. ncvvo. hr

POSTUPAK POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE • Raspored pisanja ispita učenicima će biti objavljeni uoči

POSTUPAK POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE • Raspored pisanja ispita učenicima će biti objavljeni uoči ispita na ispitnome mjestu i na vratima ispitnih prostorija. • Učenici se moraju okupiti pred ispitnom prostorijom najkasnije 30 minuta prije početka ispita. • Pri dolasku na ispit svaki kandidat mora imati osobni dokument s fotografijom koji je prije početka ispita dužan predočiti dežurnome nastavniku te položiti na desni rub stola koji mu je dodijeljen za pisanje ispita.

 • Učeniku je dozvoljeno zakasniti na ispit najviše 30 minuta osim na ispite

• Učeniku je dozvoljeno zakasniti na ispit najviše 30 minuta osim na ispite iz stranih jezika • Za svaki je ispit propisan pribor koji je dozvoljeno upotrebljavati - detaljne upute za svaki predmet nalazi se u Vodiču kroz ispite državne mature 2017. /2018. koji se nalazi na stranicama NCVVO-a • Učenik tijekom ispita ne smije koristiti niti imati u blizini radnoga mjesta mobilni telefon niti druge prijenosne elektroničke komunikacijske uređaje.

ODJAVA I NAKNADNA PRIJAVA ISPITA • Ako kandidat na vrijeme dozna da neće moći

ODJAVA I NAKNADNA PRIJAVA ISPITA • Ako kandidat na vrijeme dozna da neće moći pristupiti ispitu u roku za koji se prijavio, može ga odjaviti najkasnije do 17. 5. 2018. • Ako učenik nije odjavio ispit, a opravdano je spriječen, o razlozima nepristupanja mora izvijestiti ispitno povjerenstvo u roku od 24 sata od početka ispita i priložiti dokaze o opravdanosti izostanka. • Ako učenik ne odjavi ispit u propisanome roku i ne priloži dokaze o opravdanosti izostanka u propisanim rokovima smatra se da je iskoristio ispitni rok te je dužan platiti naknadu za troškove polaganja ispita. • Naknadna prijava ili promjena ispita moguća je do 7. 5. 2018. u slučaju ako postoje opravdani razlozi zašto učenik to nije napravio do 15. 2. 2018.

KANDIDATI S TEŠKOĆAMA • kandidati s teškoćama imaju pravo na prilagodbu ispitne tehnologije •

KANDIDATI S TEŠKOĆAMA • kandidati s teškoćama imaju pravo na prilagodbu ispitne tehnologije • Učenik koji smatra da ima pravo na prilagodbu ispitne tehnologije, treba se javiti ispitnome koordinatoru što prije. • Na stranici www. ncvvo. hr nalaze se upute za prilagodbu i važni datumi.

REZULTATI ISPITA DRŽAVNE MATURE • Rezultati ispita državne mature bit će dostupni na stranici

REZULTATI ISPITA DRŽAVNE MATURE • Rezultati ispita državne mature bit će dostupni na stranici www. postani-student. hr • Rezultati pojedinoga kandidata bit će vidljivi samo njemu.

 • Ispit, odnosno ispite koje učenik nije položio može ponovno polagati u nekome

• Ispit, odnosno ispite koje učenik nije položio može ponovno polagati u nekome od sljedećih ispitnih rokova. • Svaki učenik ima pravo samo jednom polagati ispit bez plaćanja troškova i to u kalendarskoj godini kada završava 4. raz • Učeniku koji je u više navrata polagao ispite državne mature, bodovi će se izračunavati na temelju najboljega rezultata kojega je postigao u kalendarskoj godini polaganja tog ispita

 • Učenici koji polože državnu maturu, dobivaju Svjedodžbu za obvezni dio mature i

• Učenici koji polože državnu maturu, dobivaju Svjedodžbu za obvezni dio mature i Potvrdu o položenim izbornim predmetima. • Ako učenik ne položi neki ispit obveznog dijela Državne mature, on polaže samo onaj ispit koji nije položio

PROVJERA PODATAKA • učenici su dužni provjeriti osobne podatke, ocjene iz srednje škole te

PROVJERA PODATAKA • učenici su dužni provjeriti osobne podatke, ocjene iz srednje škole te rezultate natjecanja kao i sve ostale upisane podatke • Ukoliko su podatci točni, učenici ih potvrđuju putem poveznice „Potvrdi“ • Ako su podatci netočni, učenici trebaju što prije obavijestiti razrednika.

 • Podatke o državnim i međunarodnim natjecanjima, a koja pojedina visoka učilišta vrjednuju,

• Podatke o državnim i međunarodnim natjecanjima, a koja pojedina visoka učilišta vrjednuju, u NISp. VU za učenike unose Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje • U slučaju netočnih i/ili nepotpunih podataka, potrebno je kontaktirati Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje na broj 01/6274 – 844 • Neka županijska i međunarodna natjecanja, koja pojedina visoka učilišta vrednuju, u sustav unose i sama visoka učilišta

BODOVANJE ZA UPIS NA STUDIJESKE PROGRAME • Ako visoko učilište traži položen ispit na

BODOVANJE ZA UPIS NA STUDIJESKE PROGRAME • Ako visoko učilište traži položen ispit na B razini, tada se rezultat učenika koji je polagao ispit na A razini množi sa 1, 6

PREDUVJETI ZA STUDIJ • Neka visoka učilišta za prijavu ili upis na određene studijske

PREDUVJETI ZA STUDIJ • Neka visoka učilišta za prijavu ili upis na određene studijske programe zahtijevaju ispunjavanje određenih preduvjeta, kao primjerice, slušanje određenoga predmeta kroz dvije godine srednjega obrazovanja ili dokaze o psihofizičkim sposobnostima za studij. • Kako bez ispunjenih preduvjeta nije moguće upisati određeni studijski program, nužno je pravovremeno se informirati o istima putem mrežne stranice www. postani-student. hr ili na mrežnim stranicama visokih učilišta.

DODATNE PROVJERE • Jedan od uvjeta upisa, zbog specifičnosti studijskoga programa (npr. studiji umjetničkih

DODATNE PROVJERE • Jedan od uvjeta upisa, zbog specifičnosti studijskoga programa (npr. studiji umjetničkih akademija, stomatologije ili kineziologije), može biti i dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje su potrebne za uspješno studiranje na tome visokom učilištu. • Obavijesti o datumima održavanja tih provjera moguće je vidjeti na mrežnoj stranici www. postani-student. hr te na mrežnim stranicama visokih učilišta. • Rezultate dodatnih provjera kandidata u sustav unose visoka učilišta koja ih provode.

PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU NA VISOKA UČILIŠTA Pravo prednosti pri upisu na visoka učilišta,

PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU NA VISOKA UČILIŠTA Pravo prednosti pri upisu na visoka učilišta, pod uvjetom da prijeđu razredbeni prag, imaju: • 1. hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata • 2. hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata • 3. djeca smrtno stradalih branitelja iz Domovinskoga rata • 4. djeca stopostotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata prve skupine • 5. djeca zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskoga rata Dokazi o pravu prednosti šalju se na sljedeću adresu: Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured, Donje Svetice 38/5, 10000 Zagreb.

PRIGOVORI U slučaju nepravilnosti u ocjenjivanju ispita državne mature, učenik podnosi pisani prigovor školskom

PRIGOVORI U slučaju nepravilnosti u ocjenjivanju ispita državne mature, učenik podnosi pisani prigovor školskom ispitnom povjerenstvu koji predaje koordinatoru Status obrade prigovora bit će vidljiv nakon prijave u sustav pod poveznicom ‘Moji prigovori’.

Rang liste - PRIORITETI • Postavljeni redoslijed prioriteta studijskih programa iznimno je važan. Učenik

Rang liste - PRIORITETI • Postavljeni redoslijed prioriteta studijskih programa iznimno je važan. Učenik će se, objavom konačnih rang-lista, naći samo na ranglisti onoga studijskog programa koji je najviši na njegovoj listi prioriteta, a na kojemu ostvaruje pravo upisa. S ostalih ranglista učenik će biti obrisan. • Učenici su dužni izbrisati studijske programe koje su prijavili, a na kojima ne namjeravaju studirati. Ako učenik ne obriše studijski program do objave konačne rang liste, a na njemu ostvari pravo upisa, te ga ne ode fizički upisati, tada visoko učilište ima mogućnost zaračunati mu oportunitetne troškove koji mogu iznositi i do iznosa jednogodišnje školarine.

Važni datumi • Prijave ispita Državne mature od 1. 12. 2017. do 15. 2.

Važni datumi • Prijave ispita Državne mature od 1. 12. 2017. do 15. 2. 2018. do 12, 00 sati • u tom vremenu učenici trebaju provjeriti i potvrditi svoje osobne podatke i ocjene prva 3 razreda srednje škole • od 1. 12. 2017. do 1. 2. 2018. dostava zahtjeva za prilagodbu • Prijave studijskih programa u ljetnome roku bit će od sredine siječnja do 16. srpnja 2018. (osim onih koji traže raniji rok zbog dodatnih provjera) • Naknadne prijave ili promjene ispita Državne mature - od 15. 2. do 7. 5. 2017. (opravdani zahtjevi) • Odjave ispita Državne mature - od 15. 2. do 17. 5. 2018. • Potvrđivanje ocjena 4. raz – od 18. 5. do 30. 5. 2018

Važni datumi • Ispiti Državne mature od 7. 6. do 29. 6. 2017. •

Važni datumi • Ispiti Državne mature od 7. 6. do 29. 6. 2017. • Objava rezultata ispita državne mature je 11. 7. 2018. • Rok žalbi je do 13. 7. 2018. • Objava konačnih rezultata ispita državne mature i upisa na visoka učilišta je 16. 7. 2018. • Podjela Svjedodžbi je 18. 7. 2018.

Gdje možete naći odgovore? • Sve upute i odgovore možete potražiti i na stranici

Gdje možete naći odgovore? • Sve upute i odgovore možete potražiti i na stranici www. studij. hr