Dravna matura 2017 2018 I dio Ispitna koordinatorica

  • Slides: 41
Download presentation
Državna matura 2017. /2018. I. dio Ispitna koordinatorica: Marija Zadil, prof. listopad 2017.

Državna matura 2017. /2018. I. dio Ispitna koordinatorica: Marija Zadil, prof. listopad 2017.

Pregled: Uvod Informacije, kontakti Što je državna matura Pristupanje NISp. VU Kalendar državne mature

Pregled: Uvod Informacije, kontakti Što je državna matura Pristupanje NISp. VU Kalendar državne mature 2017. /2018.

Uvod Dvije značajne novosti od školske godine 2009. /2010. Uvođenje državne mature, kojom su

Uvod Dvije značajne novosti od školske godine 2009. /2010. Uvođenje državne mature, kojom su postavljeni nacionalni standardi za vrednovanje školskih postignuća učenika na kraju četverogodišnjega srednjeg obrazovanja, čiji rezultati su ujedno i uvjet za upis na visoka učilišta, i Izgradnja Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta - NISp. VU aplikacije na mrežnim stranicama : www. postani-student. hr 2017. /2018. 9. državna matura

Informacije - elektronska pošta Poslati (prazan) mail na: marijazadil 1@gmail. com U dijelu Predmet(

Informacije - elektronska pošta Poslati (prazan) mail na: marijazadil [email protected] com U dijelu Predmet( Naslov) upisati svoje ime i prezime

Informacije – oglasna ploča škole

Informacije – oglasna ploča škole

INFORMACIJE !!!! MREŽNA STRANICA http: //www. studij. hr/ Detaljne informacije o: - državnoj maturi:

INFORMACIJE !!!! MREŽNA STRANICA http: //www. studij. hr/ Detaljne informacije o: - državnoj maturi: tko je, kada, kako i zašto polaže; - cjelokupnom procesu prijava ispita državne mature i prijava na studijske programe visokih učilišta u RH; -upisima na željeni studijski program u akademskoj godini 2018. /2019. VAŽNO!!! kontinuirano pratiti mrežnu stranicu www. postani-student. hr na kojoj će biti objavljeni uvjeti i kriteriji vrjednovanja za upis na studijske programe, kao i ostali ažurirani podatci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom.

Državna matura skup ispita kojima se provjeravaju i vrjednuju znanja, vještine i sposobnosti učenika

Državna matura skup ispita kojima se provjeravaju i vrjednuju znanja, vještine i sposobnosti učenika koje su stekli tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi prema propisanim nastavnim planovima i programima. sastoji se od dvaju dijelova: obveznoga i izbornog , a provodi se polaganjem ispita državne mature. ispiti su jednaki za sve kandidate i svi ih kandidati polažu u isto vrijeme.

Tko polaže ispite državne mature? učenici gimnazijskih programa obrazovanja jer polaganjem državne mature završavaju

Tko polaže ispite državne mature? učenici gimnazijskih programa obrazovanja jer polaganjem državne mature završavaju srednje obrazovanje; istodobno, državna im matura omogućuje nastavak obrazovanja na visokoškolskoj razini; učenici četverogodišnjih i petogodišnjih strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja koji srednje obrazovanje završavaju izradbom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole, ali žele nastaviti obrazovanje na visokoškolskoj razini. ostali kandidati za upis na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, ovisno o zahtjevima studijskih programa, polažu ispite iz predmeta čije rezultate visoka učilišta koriste u svrhu rangiranja kandidata pri upisima na studijske programe.

Organizacija i provedba Ispite državne mature organizira i provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje

Organizacija i provedba Ispite državne mature organizira i provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja www. ncvvo. hr

Obvezni dio ispiti iz predmeta: HRVATSKOGA JEZIKA MATEMATIKE STRANOGA JEZIKA

Obvezni dio ispiti iz predmeta: HRVATSKOGA JEZIKA MATEMATIKE STRANOGA JEZIKA

Obvezni dio – strani jezik Može se polagati samo strani jezik čiji je sadržaj

Obvezni dio – strani jezik Može se polagati samo strani jezik čiji je sadržaj propisan ispitnim katalogom, a iz kojega je učenik najmanje dvije školske godine tijekom srednjega obrazovanja bio pozitivno ocijenjen. U izbornome dijelu učenik može prijaviti bilo koji strani jezik čiji je sadržaj propisan ispitnim katalogom.

Obvezni dio - razine Ispiti državne mature u obveznome dijelu mogu se polagati na

Obvezni dio - razine Ispiti državne mature u obveznome dijelu mogu se polagati na dvjema razinama: višoj razini (A) i osnovnoj razini (B) Učenici biraju razinu prema zahtjevima studijskih programa, ali i prema svojim sklonostima i sposobnostima! Položena viša razina (A) obveznoga predmeta omogućuje kandidatu pristup i onim studijskim programima koji traže osnovnu razinu (B). Učenici koji polože osnovnu razinu (B) nemaju mogućnost prijave na studijski program koji traži položenu višu razinu (A) ispita.

Obvezni dio Državna matura smatra se položenom ukoliko je učenik s uspjehom položio sva

Obvezni dio Državna matura smatra se položenom ukoliko je učenik s uspjehom položio sva tri ispita obveznoga dijela neovisno o ispitima izbornoga dijela.

Izborni dio U izbornome dijelu državne mature mogu se polagati ispiti iz popisa koje

Izborni dio U izbornome dijelu državne mature mogu se polagati ispiti iz popisa koje donosi NCVVO( Centar) za svaku školsku godinu, a uz prethodnu suglasnost MZOS-a U jednome roku može se odabrati najviše 6 izbornih predmeta.

Izborni dio - razine Ispiti iz stranih jezika polažu se na višoj razini; Ispit

Izborni dio - razine Ispiti iz stranih jezika polažu se na višoj razini; Ispit iz Latinskoga jezika polaže se na osnovnoj razini; Ispiti iz Grčkoga jezika i svih ostalih predmeta polažu se na jedinstvenoj razini. Prilikom vrjednovanja za upis na studijske programe, svi se ispiti izbornoga dijela, bez obzira na stvarnu razinu, jednako vrjednuju.

Sadržaji ispita propisuju se ispitnim katalozima na www. ncvvo. hr

Sadržaji ispita propisuju se ispitnim katalozima na www. ncvvo. hr

Polaganje ispita uređeno je Pravilnikom o polaganju državne mature na www. ncvvo. hr Pristupiti

Polaganje ispita uređeno je Pravilnikom o polaganju državne mature na www. ncvvo. hr Pristupiti polaganju ispita državne mature poštujući pravilnik!

Učenici koji imaju pravo na prilagodbu ispitne tehnologije upute za prilagodbu ispitne tehnologije, na

Učenici koji imaju pravo na prilagodbu ispitne tehnologije upute za prilagodbu ispitne tehnologije, na mrežnim stranicama http: //www. ncvvo. hr/ odnose se na postupke prijave učenika i mogućnosti prilagodbe ispitne tehnologije (ispitni materijal i ispitni postupci) ovisno o potrebi učenika. potrebno je pravovremeno poslati zahtjev u NCVVO Javiti se IK i/ili razredniku

Rokovi Ispiti državne mature polažu se u dva roka: ljetnom i jesenskom Učeniku koji

Rokovi Ispiti državne mature polažu se u dva roka: ljetnom i jesenskom Učeniku koji u tekućoj godini završava završni razred najmanje četverogodišnje srednje škole uvjet za pristupanje ispitima je uspješno završen razred na kraju nastavne godine, što uključuje i učenike kojima je pozitivno riješen prigovor na zaključenu negativnu ocjenu Rokovi prijava nalaze se u Kalendaru objavljenom na www. ncvvo. hr Nakon navedenih datuma, prijava ispita državne mature smatra se konačnom te se više ne može mijenjati.

Pristupanje Nacionalnome informacijskom sustavu prijava na visoka učilišta NISp. VU

Pristupanje Nacionalnome informacijskom sustavu prijava na visoka učilišta NISp. VU

Pristupanje NISp. VU na www. postani-student. hr NISp. VU je središnji informacijsko-administracijski servis koji

Pristupanje NISp. VU na www. postani-student. hr NISp. VU je središnji informacijsko-administracijski servis koji olakšava prijavu i upis na visoka učilišta. pokriva cijeli proces: - iskazivanja interesa za odabrane studijske programe, - prijava ispita državne mature i uvida u njihove rezultate - uvida u rezultate po odabranim studijskim programima, - ostvarenja prava za upis na visoka učilišta.

Pristupanje NISp. VU na www. postani-student. hr Omogućuje: -uvid u rezultate koje postignuti na

Pristupanje NISp. VU na www. postani-student. hr Omogućuje: -uvid u rezultate koje postignuti na ispitima državne mature, -detaljan izračun bodova za svaki prijavljeni studijski program -uvid u položaj kojega zauzimaju na rang-listama za svaki od studijskih programa za koje su iskazali zanimanje. Na mrežnoj stranici www. postani-student. hr nalazi se -popis svih studijskih programa koje se može studirati u RH zajedno s uvjetima upisa ( od 1. prosinca 2017. ) -detaljne upute i obavijesti o cijelom postupku prijava ispita državne mature te prijava za upis na visoka učilišta, kao i -obavijesti vezane uz polaganje ispita državne mature.

Prijava u sustav Za prijavu u NISp. VU sustav je potrebno imati ELEKTRONIČKI IDENTITET

Prijava u sustav Za prijavu u NISp. VU sustav je potrebno imati ELEKTRONIČKI IDENTITET U SUSTAVU [email protected] Hr Korisničko ime (npr. hrvoje. [email protected] hr) Lozinka (****) Podaci se dobivaju od školskog administratora imenika gđe. Tee Franušić

Prijava u sustav www. postani-student. hr

Prijava u sustav www. postani-student. hr

Prva prijava u sustav nakon 1. studenoga 2017. ? Učenici koji ove godine završavaju

Prva prijava u sustav nakon 1. studenoga 2017. ? Učenici koji ove godine završavaju srednje obrazovanje u redovitome sustavu obrazovanja u RH prijavljuju se elektroničkim identitetom iz sustava [email protected] Hr. Ispitna koordinatorica će obavijestiti učenike kada će moći izvršiti prvu prijavu u sustav!!!!

Prva prijava u sustav prvi puta (samo sa unosom korisničkog imena i lozinka) u

Prva prijava u sustav prvi puta (samo sa unosom korisničkog imena i lozinka) u sustav treba unijeti broj mobilnoga telefona (jedan broj jedan kandidat) na koji se želi SMS-om primiti PIN i TAN , VAŽNO!!! - SLIJEDITI UPUTE O OBLIKU UNOSA BROJA MOBITELA

 PIN je osobni identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka

PIN je osobni identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga kandidata(učenika). TAN je broj kojim kandidat (učenik) potvrđuje značajne radnje u sustavu. Ukoliko učenik ili njegova obitelj ne posjeduju mobilni telefon, učenik može zatražiti slanje PIN-a I TAN-a svome ispitnom koordinatoru.

PIN i TAN Ako izgubi PIN i TAN , učenik može zatražiti njihovo ponovno

PIN i TAN Ako izgubi PIN i TAN , učenik može zatražiti njihovo ponovno izdavanje isključivo na broj mobilnoga telefona već zapisanoga u sustavu: - poslati SMS poruku sadržaja OPET na broj 666 555 (cijena poruke 3, 72 kn, PDV uključen). Prilikom prve uspješne prijave u sustav učenici su dužni prihvatiti i TAN-om potpisati Opće uvjete prijave ispita državne mature i studijskih programa Nakon toga aplikacija će zatražiti ponovljeni unos broja mobitela i e mail adresu na kartici “Moje postavke” Učenicima koji to ne učine neće biti omogućene prijave ispita državne mature niti studijskih programa

Provjera upisanih ocjena i ostalih podataka Učenici su dužni provjeriti osobne podatke, ocjene iz

Provjera upisanih ocjena i ostalih podataka Učenici su dužni provjeriti osobne podatke, ocjene iz srednje škole te eventualne rezultate državnih i međunarodnih natjecanja i sportsku kategoriju, kao i sve ostale upisane podatke koji se nalaze u NISp. VU To će učiniti na poveznici „Moji podatci“ nakon što se prijave u sustav. Ukoliko su podatci točni, učenici ih potvrđuju putem poveznice „Verificiraj“ koja se nalazi ispod podataka na koje se odnosi. Ako su podatci netočni, učenici trebaju što prije obavijestiti ispitnoga koordinatora. Verifikacija je jako važna jer se jedino potvrđene ocjene uzimaju u obzir za bodovanje za upis na studijske programe!!!

KALENDAR DRŽAVNE MATURE 2017. /2018. - LJETNI ROK

KALENDAR DRŽAVNE MATURE 2017. /2018. - LJETNI ROK

AKTIVNOST Dostava PIN-ova i TAN-ova ROKOVI Prilikom prve prijave u sustav Ljetni rok Trajanje

AKTIVNOST Dostava PIN-ova i TAN-ova ROKOVI Prilikom prve prijave u sustav Ljetni rok Trajanje prijava ispita državne mature Trajanje prijava za upis na studijske programe 01. 12. 2016. 02. 2017. u 12, 00 01. 12. 2016. 17. 07. 2017. * Mogućnost promjene liste prioriteta studijskih programa Provođenje ispita državne mature 01. 12. 2016. -17. 07. 2017. Glazbena umjetnost Etika Logika Francuski jezik Sociologija Geografija Biologija Psihologija Fizika PIG Talijanski Likovni 7. 06. 2018. 8. 06. 2018. 11. 06. 2018. 12. 06. 2018. 13. 06. 2018. 14. 06. 2018.

Ispiti Kemija Filozofija Hrvatski jezik- test (A i B razine) Provođenje ispita državne mature

Ispiti Kemija Filozofija Hrvatski jezik- test (A i B razine) Provođenje ispita državne mature Hrvatski jezik- esej (A i B razine) Španjolski Informatika Vjeronauk Engleski jezik -oba dijela ispita( A i B razine) Njemački Povijest Matematika ( A i B razine) Latinski jezik Talijanski 15. 06. 2018. 19. 06. 2018. 20. 06. 2018. 21. 06. 2018. 26. 06. 2018. 27. 06. 2018. 29. 06. 2018.

Objava rezultata ispita državne mature za ljetni ispitni rok 11. 07. 2018. Rok za

Objava rezultata ispita državne mature za ljetni ispitni rok 11. 07. 2018. Rok za prigovore do 13. 07. 2017. Objava konačnih rezultata Izdavanje svjedodžbi i potvrda o položenim ispitima državne mature 16. 07. 2017. 18. 07. 2017. *Visoko učilište može odrediti i raniji rok prijave na pojedine studijske programe

Važni kontakti • info. centar@ncvvo. hr • 01 4501 899 - INFO centar NCVVO-a

Važni kontakti • info. [email protected] hr • 01 4501 899 - INFO centar NCVVO-a • za učenike: otključavanje ocjena , podataka, novi broj mobitela…….

Korisne POVEZNICE • • https: //www. ncvvo. hr/ https: //www. postani-student. hr/ http: //studij.

Korisne POVEZNICE • • https: //www. ncvvo. hr/ https: //www. postani-student. hr/ http: //studij. hr http: //public. mzos. hr http: //mojamatura. net/ Izračun bodova 1 Izračun bodova 2

PRIPREME SU NAJVAŽNIJI DIO MATURE!!!

PRIPREME SU NAJVAŽNIJI DIO MATURE!!!

Ispitna koordinatorica: Marija Zadil, prof. listopad 2017.

Ispitna koordinatorica: Marija Zadil, prof. listopad 2017.