Az vodaiskola kzti tmenet elsegtse Ksztette Virgn Nagy

  • Slides: 28
Download presentation
Az óvoda-iskola közti átmenet elősegítése Készítette: Virágné Nagy Éva Közoktatási szakértő 1

Az óvoda-iskola közti átmenet elősegítése Készítette: Virágné Nagy Éva Közoktatási szakértő 1

Törvényi háttér • Az óvodai nevelésre, beiskolázásra a Ø 2011. évi CXC Köznevelési Törvény

Törvényi háttér • Az óvodai nevelésre, beiskolázásra a Ø 2011. évi CXC Köznevelési Törvény Ø 20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelet vonatkozik 2

2011. évi CXC Köznevelési Törvény vonatkozó paragrafusai Ø A gyermekek, a tanulók kötelességei és

2011. évi CXC Köznevelési Törvény vonatkozó paragrafusai Ø A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség 45. § Ø Az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony keletkezése és megszűnése 49. § 50. § 51. § Ø A köznevelés közfeladatai, a feladatellátásra kötelezettek 74. § 3

20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelet Ø A pedagógiai program 6. §, 7. §

20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelet Ø A pedagógiai program 6. §, 7. § 8. § 11. § (SNI) Ø Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése 20. § Ø A tankötelezettség megállapítása 21. § 4

20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelet Ø A tankötelezettség teljesítésének megkezdése, az általános iskolai,

20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelet Ø A tankötelezettség teljesítésének megkezdése, az általános iskolai, alapfokú művészeti iskolai felvétel, a tanulói jogviszony keletkezése 22. §, 23. § Ø A kötelező felvételt biztosító iskola kijelölésével kapcsolatos szabályok 24. § Ø Az óvodás gyermek fejlődésének figyelemmel kísérésével kapcsolatos szabályok 63. § 5

Az átmenet megkönnyítésének célja Ø Az iskolába lépő gyermekek számára az iskolába átlépés megkönnyítése

Az átmenet megkönnyítésének célja Ø Az iskolába lépő gyermekek számára az iskolába átlépés megkönnyítése Ø A gyermeki személyiség megismerése Ø Az érés ideális feltételének biztosítása, az egyéni különbségek figyelembe vételével Ø A képességek széleskörű kibontakoztatása Ø Eltérő képességek egyéni ütemű fejlesztése Ø Az önbizalom erősítése Ø A szorongás leküzdése 6

A tevékenység megközelítése Ø Az óvoda – iskola átmenet, a játék, az érzelem és

A tevékenység megközelítése Ø Az óvoda – iskola átmenet, a játék, az érzelem és az erkölcs új tartalmú megközelítése Ø Az iskolára való felkészítés, az iskolaérettség újra értelmezése Ø Az óvoda óvó – védő, nevelő, személyiségfejlesztő funkciójának új tartalommal való megtöltése Ø Az intézmények közti együttműködés 7

Iskolába lépő gyerekek régen és ma Ø Ø Ø Ø Gyengébb fantáziaerővel rendelkeznek Idegesebbek,

Iskolába lépő gyerekek régen és ma Ø Ø Ø Ø Gyengébb fantáziaerővel rendelkeznek Idegesebbek, rövidebb ideig tudnak koncentrálni, nehezebben figyelnek, nyugtalanok és izgágák Szegényebb képességeik vannak a játékhoz, ill. szerényebb a fantáziájuk Kevésbé koordináltak Jobban félnek, aggodalmaskodnak, hajlamosabbak az allergiára és a fertőzésekre Nyelvi nehézségekkel és beszédproblémákkal küzdenek Kevésbé képesek beilleszkedni egy csoportba Több egyéni odafigyelést igényelnek 8

Érett? Rudolf Steiner, a Waldorf pedagógiai módszer megalkotója szerint, iskolaérett az, aki születése óta

Érett? Rudolf Steiner, a Waldorf pedagógiai módszer megalkotója szerint, iskolaérett az, aki születése óta 7 tavaszi holdtöltét élt meg. Régi megfigyelések szerint az a gyerek iskolaérett, aki: Ø Jobb kezével a feje fölött meg tudja fogni a bal fülét, és ugyanezt fordítva Ø Be tudja kötni a cipőfűzőt, s miközben köt, beszél is Ø Kiválóan biciklizik- tehát jó az egyensúlyérzéke 9

Iskolaérettség (Érettség helyett alkalmasság) • Vekerdy Tamás: „megérik az iskolára, mint alma a fán,

Iskolaérettség (Érettség helyett alkalmasság) • Vekerdy Tamás: „megérik az iskolára, mint alma a fán, Magától!!!” • Pedagógiai Lexikon: „iskolai életre való felkészültség, testi, lelki és szociális területeken elért fejlettségi szint” 10

Iskolaérettség (Érettség helyett alkalmasság) Az érés fogalma a fejlődés olyan biológiailag meghatározott, a környezeti

Iskolaérettség (Érettség helyett alkalmasság) Az érés fogalma a fejlődés olyan biológiailag meghatározott, a környezeti ingerekkel nem vagy alig befolyásolható folyamatára utal, amely automatikusan, "előre beprogramozottan" megy végbe. Az érés folyamata ezért nem sürgethető, siettethető. 11

Az iskolaérettség kritériumai Ø Ø Szomatikus fejlettség Értelmi fejlettség Érzelmi fejlettség Szociális fejlettség 12

Az iskolaérettség kritériumai Ø Ø Szomatikus fejlettség Értelmi fejlettség Érzelmi fejlettség Szociális fejlettség 12

Az iskolaérettség legfontosabb jellemzői • Fizikailag erős, jól terhelhető • Elfogadja és követi a

Az iskolaérettség legfontosabb jellemzői • Fizikailag erős, jól terhelhető • Elfogadja és követi a szabályokat • Egy tevékenység 10 -15 percre képes lekötni a figyelmét • Hosszabb ideig is képes mozgás nélkül egy helyben ülni • Kitartó a feladatok elvégzésében • A hangokat tisztán ejti, megfelelő hangerővel beszél 13

Az iskolaérettség legfontosabb jellemzői • Nem csak a mozgásos játékok kötik le a figyelmét,

Az iskolaérettség legfontosabb jellemzői • Nem csak a mozgásos játékok kötik le a figyelmét, szereti, ha olvasnak neki, szívesen nézeget könyveket, érdeklődik a világ dolgai iránt, összefüggésekre kérdez, lehet társasjátékozni vele, szívesen rajzolgat, írogat • Képes egytől tízig eligazodni a számok között • Térfogalma kialakult, ismeri a következő fogalmakat: lenn, fenn, jobbra, balra, elöl, hátul 14

Az iskolaérettség legfontosabb jellemzői Ø Képes kommunikálni a kortársaival, beilleszkedni csoportba Ø A ceruzát

Az iskolaérettség legfontosabb jellemzői Ø Képes kommunikálni a kortársaival, beilleszkedni csoportba Ø A ceruzát helyesen fogja, egyszerű ábrákat megrajzol Ø Rövidebb történetet, verset, meg tud jegyezni Ø Érdeklődik már az írásbeliség iránt, kérdez az iskoláról Ø Nem igényli már a délutáni alvást Ø Elfogadja a felnőtt irányítását, azt, hogy a dolgok olykor nem az ő kedve, elképzelései szerint történnek 15

Tevékenységváltás Ø A játékdominanciát a szervezett tanulás váltja fel Ø A tevékenységet egyre inkább

Tevékenységváltás Ø A játékdominanciát a szervezett tanulás váltja fel Ø A tevékenységet egyre inkább a feladattudat és kötelességtudat szervezi Ø Minden tevékenység a tanulásnak rendelődik alá 16

Az iskolaéretlenség Tanulási lemaradáshoz, magatartászavarhoz, súlyos esetekben pszichoszomatikus tünetképződéshez vezet. 17

Az iskolaéretlenség Tanulási lemaradáshoz, magatartászavarhoz, súlyos esetekben pszichoszomatikus tünetképződéshez vezet. 17

Tanulási nehézség kialakulásának veszélye, figyelmeztető tünetek Ø Ø Ø Ø Tartási rendellenesség Tónuseloszlási zavar

Tanulási nehézség kialakulásának veszélye, figyelmeztető tünetek Ø Ø Ø Ø Tartási rendellenesség Tónuseloszlási zavar Egyensúlyi bizonytalanság Lassú, nehezített pszichomotoros fejlődés Mozgáskoordináció fejletlensége Finommotoros tevékenység ügyetlensége Téri tájékozódás és emlékezet fejletlensége 18

Kutatások az óvoda- iskola átmenetről 3. Óvónők Figyelem összpontosításának fejlesztését Kommunikációs képesség Mozgásfejlesztés 4.

Kutatások az óvoda- iskola átmenetről 3. Óvónők Figyelem összpontosításának fejlesztését Kommunikációs képesség Mozgásfejlesztés 4. Feladattudat 1. 2. Tanítók Kommunikáció és a beszédészlelés Mozgás fejlettsége Helyes szokások kialakulása Figyelem összpontosítása 19

A tevékenység feladata: Közös gondolkodás A család Az óvoda Az iskola együttműködése által 20

A tevékenység feladata: Közös gondolkodás A család Az óvoda Az iskola együttműködése által 20

Család Ø Biztonságot nyújtó családi légkör Ø Életkornak megfelelő tevékenységek (játék, mese, beszélgetés) Ø

Család Ø Biztonságot nyújtó családi légkör Ø Életkornak megfelelő tevékenységek (játék, mese, beszélgetés) Ø Életkornak megfelelő szabályok Ø Ráhangolás az iskolára 21

Óvoda Ø Ismerje a 4 -8 éves gyermekek lényeges lélektani jellemzőit és viselkedésük szakszerű

Óvoda Ø Ismerje a 4 -8 éves gyermekek lényeges lélektani jellemzőit és viselkedésük szakszerű magyarázatát Ø Biztosítása a gyermek életkori fejlődéséhez szükséges feltételeket és tevékenységeket Ø Életkornak megfelelő együttélési szabályok kialakítása Ø Ráhangolás az iskolára Ø Kapcsolat tartás – család - iskola 22

Iskola Ø Ismerje a 4 -8 éves gyermekek lényeges lélektani jellemzőit és viselkedésük szakszerű

Iskola Ø Ismerje a 4 -8 éves gyermekek lényeges lélektani jellemzőit és viselkedésük szakszerű magyarázatát. Ø Speciális program kialakítása az iskola bevezető szakaszához Ø A beilleszkedési folyamat segítése Ø Új életformára szocializálás Ø Kapcsolattartás óvoda – család 23

A közös megismerés módszerei Ø Beszélgetések Ø Hospitálások Ø Tapasztalatcserék 24

A közös megismerés módszerei Ø Beszélgetések Ø Hospitálások Ø Tapasztalatcserék 24

A tevékenység szervezeti keretei Ø Rendezvények Ø Értekezletek Ø Programok 25

A tevékenység szervezeti keretei Ø Rendezvények Ø Értekezletek Ø Programok 25

Tervezhető feladatok Ø Folyamatos szakmai kapcsolattartás az óvodával Ø Az iskola életének, épületének, az

Tervezhető feladatok Ø Folyamatos szakmai kapcsolattartás az óvodával Ø Az iskola életének, épületének, az ott dolgozó felnőttek munkájának megismertetése az iskolába kerülő gyerekekkel Ø Az iskola magatartási - és szabályrendszerének megismertetése és gyakoroltatása 26

Tervezhető feladatok Ø Tanítói hospitálások az óvodában Ø Óvónők látogatása az iskolában Ø Bemutatkozás

Tervezhető feladatok Ø Tanítói hospitálások az óvodában Ø Óvónők látogatása az iskolában Ø Bemutatkozás az óvodai szülői értekezleteken Ø Májusi szülői értekezletek megtartása a leendő elsősök szüleinek Ø Októberben az átvezető időszak tapasztalatainak megbeszélése (az óvónők és a tanítók körében) 27

„A gyerek nem tulajdon! Megtiszteltetés, hogy ránk bízta magát, hogy bevezessük a világba” Popper

„A gyerek nem tulajdon! Megtiszteltetés, hogy ránk bízta magát, hogy bevezessük a világba” Popper Péter 28