A flvezet dida PN tmenet kivitele A pn

  • Slides: 27
Download presentation
A félvezető dióda

A félvezető dióda

PN átmenet kivitele • A pn átmenet: Olyan egykristályos félvezető tartomány, amelyben egymással érintkezik

PN átmenet kivitele • A pn átmenet: Olyan egykristályos félvezető tartomány, amelyben egymással érintkezik egy p és egy n típusú övezet • Egy pn átmenetből álló eszköz a dióda (B, Al, Ga, In) Pl. Dióda megvalósítás (P, ·Az ábra torzított, a keresztmetszeti méretek általában sokkal kisebbek mint az oldalirányúak ·Planáris szerkezet Kiindulás: Si egykristály „szelet”, majd: oxidálás, ablaknyitás, n diffúzió, fémezés, darabolás, felforrasztás, tokozás As, Sb) A=anód, K=katód

PN átmenet, félvezető dióda • A p típusú hordozóba (substrate) diffúzióval juttatják be az

PN átmenet, félvezető dióda • A p típusú hordozóba (substrate) diffúzióval juttatják be az n típusú adalékot • A létrejövő adalékeloszlás, az un adalékprofil · A tulajdonképpeni pn átmenet ott van, ahol ND=NA. Ez a metallurgiai átmenet (ahol az anyag úgy viselkedik, mintha intrinsic lenne). · Ugrásszerű (abrupt) sűrűségváltást tekintünk, ezt könnyebb számolni Adaléksűrűség a mélység függvényében A „kompenzált” félvezető Donor-akceptor: nettó adalékolás

Vizsgálati módszerünk 1. Egydimenziós vizsgálat, „kihasított hasáb” 2. Homogén adalékolás, „abrupt” profil 3. Egyik

Vizsgálati módszerünk 1. Egydimenziós vizsgálat, „kihasított hasáb” 2. Homogén adalékolás, „abrupt” profil 3. Egyik oldal erősebben adalékolt (legyen ez az n oldal) Nd >> Na

A pn átmenet töltésviszonyai (P, As, Sb) (B, Al, Ga, In) Mindkét oldal többségi

A pn átmenet töltésviszonyai (P, As, Sb) (B, Al, Ga, In) Mindkét oldal többségi hordozói diffúzióval áramolnak a túloldal felé. A mozgóképes töltések diffúziója után helyhez kötött, ellensúlyozatlan töltések maradnak az átmenet két oldalán. Ezért megszűnik a semlegesség Így elektromos erőtér jön létre A kialakult elektromos erőtér hatására a pn átmeneten egyensúlyban létrejön egy beépített feszültség (diffúziós potenciál)

A pn átmenet töltésviszonyai (B, Al, Ga, In) (P, As, Sb) Anionok Kationok (negatív

A pn átmenet töltésviszonyai (B, Al, Ga, In) (P, As, Sb) Anionok Kationok (negatív töltésű ionok) (pozitív töltésű ionok) · A többségi töltéshordozók az átmenet környezetében átdiffundálnak a túloldalra töltéshordozóktól kiürített réteg v. tértöltésréteg jön létre az átmenetnél ·Egyensúly: A többségi töltéshordozók diffúziós árama egyensúlyban van a kisebbségi töltéshordozók sodródási áramával, I=0

A pn átmenet töltésviszonyai A töltésegyensúlyból: (P, As, Sb) (B, Al, Ga, In) ·

A pn átmenet töltésviszonyai A töltésegyensúlyból: (P, As, Sb) (B, Al, Ga, In) · A kiürített réteg annál keskenyebb, minél nagyobb az adaléksűrűség az adott tartományban A valóságban általában több nagyságrend különbség van a két oldal adaléksűrűsége között a kiürített réteg az átmenetnek főként az egyik oldalára terjed ki

Az ideális pn átmenet (dióda) jelleggörbe egyenlete Ez az ideális dióda egyenlet, vagy Schottky

Az ideális pn átmenet (dióda) jelleggörbe egyenlete Ez az ideális dióda egyenlet, vagy Schottky egyenlet, ahol • Io a pn átmenet telítési (saturation) vagy záróáram állandója, csak anyagállandóktól és az adaléksűrűségektől függ, a kisebbségi töltéshordozó-sűrűséggel arányos Io 10 -14 A - 10 -15 A • UT=k. T/q=26 m. V, a termikus feszültség szobahőmérsékleten, • k=8, 62 x 10 -5 e. V/K, a Boltzmann állandó • T a hőmérséklet Kelvinben • q=1, 602 x 10 -19 Coulomb az elektron töltése előjel nélkül

Ideális dióda-jelleggörbe számítása PÉLDA Kérdés: Egy Si dióda telítési árama I 0=0, 1 p.

Ideális dióda-jelleggörbe számítása PÉLDA Kérdés: Egy Si dióda telítési árama I 0=0, 1 p. A. Mekkora a nyitófeszültség, ha az áram 10 m. A? Megoldás: Mennyivel kell a nyitóirányú feszültséget növelni ahhoz, hogy a nyitóirányú áram tízszeres legyen?

A dióda legfőbb tulajdonságai · Pozitív feszültségekre (p típusú anyag pozitívabb potenciálon, nyitófeszültség), a

A dióda legfőbb tulajdonságai · Pozitív feszültségekre (p típusú anyag pozitívabb potenciálon, nyitófeszültség), a szerkezeten a feszültségtől exponenciálisan függő áram folyik · Negatív feszültségekre (p oldal negatívabb, zárófeszültség) a szerkezeten nagyon kis, gyakorlatilag feszültség-független áram · A szokásos nyitófeszültség értéke: UF 0, 7 V Karakterisztikája: I(U) Egyenirányít! I Záró (reverse) tartomány I ~ 10 -12 A/mm 2 (Si, T=300 K) Nyitó (forward) tartomány I ~ exp(U/UT) U UF 0, 7 V

A dióda jelleggörbe egyszerűsített alakjai Az ideális kapcsoló: Törtvonalas közelítésű jelleggörbe ID [m. A]

A dióda jelleggörbe egyszerűsített alakjai Az ideális kapcsoló: Törtvonalas közelítésű jelleggörbe ID [m. A] A dióda valóságos és törtvonalas közelítésű jelleggörbéje: UBD UD [V] UF 0, 7 V Letörési szakasz

Valóságos (nem ideális) dióda jelleggörbe Az alábbi másodlagos jelenségek (hatások) módosítják a dióda jelleggörbéjét:

Valóságos (nem ideális) dióda jelleggörbe Az alábbi másodlagos jelenségek (hatások) módosítják a dióda jelleggörbéjét: • Kis áramoknál a tértöltésrétegben kialakuló áramok, amit az ideális jelleggörbe-egyenlet számításánál nem vettünk figyelembe – Nyitó tartományban: rekombinációs áram – Záró tartományban: generációs áram • Nagy áramoknál: – Nyitó tartományban: soros ellenállás – Záró tartományban: letörés

Valóságos dióda karakterisztika A soros ellenállás • A félvezető rétegek ohmos ellenállása nagy áramoknál

Valóságos dióda karakterisztika A soros ellenállás • A félvezető rétegek ohmos ellenállása nagy áramoknál jelentős Megoldás pl. : epitaxiális szerkezet

Valóságos dióda karakterisztika Rekombinációs áram • Nyitóirányban a tértöltésrétegben a töltéshordozó injekció hatására megnő

Valóságos dióda karakterisztika Rekombinációs áram • Nyitóirányban a tértöltésrétegben a töltéshordozó injekció hatására megnő a töltéshordozó sűrűség – Ez megnöveli a rekombinációt – Azaz a valóságban ez is áramnövekedésként jelentkezik • Ennek, és egyéb másodlagos jelenségeknek a figyelembe vételével ahol n 2

Valóságos dióda karakterisztika A generációs áram • Zárófeszültségek esetén a tértöltésrétegben az egyensúlyinál kisebb

Valóságos dióda karakterisztika A generációs áram • Zárófeszültségek esetén a tértöltésrétegben az egyensúlyinál kisebb sűrűség miatt megnő a párkeltés (generáció) • Ez többlet töltéshordozó áramot (un. generációs áram) eredményez. – Szokásos értéke: IR 10 -9 A -10 -10 A – ni miatt erősen hőmérséklet függő

Valóságos dióda karakterisztika Letörés • Egy adott kritikus zárófeszültségnél, az un. VBR letörési feszültségnél

Valóságos dióda karakterisztika Letörés • Egy adott kritikus zárófeszültségnél, az un. VBR letörési feszültségnél a dióda záróárama hirtelen megnő és viszonylag nagy áramok folynak a diódán nagyon kis további feszültségemelkedéssel • Hatására a záróáram megsokszorozódik • Ha kívülről korlátozzuk az átfolyó áramot, akkor a letörésben való működés nem teszi tönkre a diódát • A letörés okai: – Zener átütés (alagúthatás) – Lavina sokszorozódás (ütközési ionizáció)

A Zener letörés Fizikai ok: az alagúthatás A Zener dióda A Zener letörésen alapul

A Zener letörés Fizikai ok: az alagúthatás A Zener dióda A Zener letörésen alapul

A Zener letörés felhasználása A Zener dióda áramköri alkalmazása: • Feszültség referencia • Feszültség

A Zener letörés felhasználása A Zener dióda áramköri alkalmazása: • Feszültség referencia • Feszültség szabályozás (stabilizálás, kis fogyasztásnál)

A dióda munkapontja • A dióda karakterisztika egyenlete a dióda működése során lehetséges, összetartozó

A dióda munkapontja • A dióda karakterisztika egyenlete a dióda működése során lehetséges, összetartozó áram és feszültségértékeket adja meg • A tényleges működés során a dióda, ill. tetszőleges nemlineáris karakterisztikájú elem a karakterisztika egy pontjában, az un. munkapontban (operating point, quiescent point) működik • Ezt a pontot az áramkörben a vizsgált nemlineáris elemet körülvevő elemek határozzák meg

A dióda munkapontja • Az áramkörre felírt huroktörvényből • egyenes, az un. munkaegyenes egyenlete

A dióda munkapontja • Az áramkörre felírt huroktörvényből • egyenes, az un. munkaegyenes egyenlete adódik – ez tulajdonképpen az áramkörben a diódán kívül előforduló elem „karakterisztikája” a dióda feszültségének függvényében • Az áramkörben kialakuló munkapontot a két függvény metszéspontja adja

Eszközmodellek A félvezető eszközökre kétféle modellt használunk: • Nagyjelű modell • Az egyenáramú viselkedést,

Eszközmodellek A félvezető eszközökre kétféle modellt használunk: • Nagyjelű modell • Az egyenáramú viselkedést, a munkaponti jellemzőket modellezi • Nemlineáris (általában) – Egy jelleggörbével, vagy az azt leíró egyenlettel adható meg • Kisjelű modell • A váltakozó áramú viselkedést modellezi • Adott munkapontban a munkapont körüli kis megváltozások esetét írja le • Munkapontfüggő, különböző munkapontokban eltérő egy eszköz kisjelű modellje • Lineáris – A munkapontban a jelleggörbét érintővel helyettesíti

A dióda kisjelű működése Az rd differenciális ellenállás munkapontfüggő!

A dióda kisjelű működése Az rd differenciális ellenállás munkapontfüggő!

A dióda differenciális ellenállása Nyitó tartomány, I >> I 0 : Ha a soros

A dióda differenciális ellenállása Nyitó tartomány, I >> I 0 : Ha a soros ellenállással is számolunk:

A dióda differenciális ellenállása PÉLDA Egy dióda soros ellenállása 2 ohm Számítsuk ki a

A dióda differenciális ellenállása PÉLDA Egy dióda soros ellenállása 2 ohm Számítsuk ki a differenciális ellen-állását az I=1 m. A, 100 m. A munkapontokban!

A diódák gyakorlati kivitele Nagyáramú Kisáramú

A diódák gyakorlati kivitele Nagyáramú Kisáramú

Fénykibocsátó dióda (LED) • Light-Emitting Diodes • Villamos áram hatására fényt bocsát ki •

Fénykibocsátó dióda (LED) • Light-Emitting Diodes • Villamos áram hatására fényt bocsát ki • A különféle összetételű vegyület félvezetők eltérő fényű LED-eket eredményeznek • Egyedül is és szelvénybe rendezetten is használják, ez utóbbira példa a képen látható hét-szelvényes (sevensegment) kijelző

Diódák elektronikai alkalmazásai Nagyon sokrétű, elsődlegesen analóg áramkörökben használják Néhány példa: · Egyenirányítás ·

Diódák elektronikai alkalmazásai Nagyon sokrétű, elsődlegesen analóg áramkörökben használják Néhány példa: · Egyenirányítás · Feszültség szabályozás/stabilizálás (pl. : Zener dióda) · Hőmérséklet mérés · Fénykibocsátás (LED-ek)