A Nagy Francia Forradalom A forradalom menete szakaszai

  • Slides: 24
Download presentation
A Nagy Francia Forradalom

A Nagy Francia Forradalom

A forradalom menete, szakaszai 1. 1789. július 14. - 1792. augusztus 10. (a királyság

A forradalom menete, szakaszai 1. 1789. július 14. - 1792. augusztus 10. (a királyság bukása) (1789 -1791. az alkotmány elfogadása; 1791 -1792. ) n 2. 1792. augusztus 10. - 1793. június 2. (a gironde bukása) n 3. 1793. június 2. - 1794. július 27. (Robespierre vád alá helyezése) n 4. 1794. július 27. -1795. n 5. 1795 -1799. n

Előzmények n 1774 -1792 XVI. Lajos uralkodik - a francia gazdaság és társadalom problémái,

Előzmények n 1774 -1792 XVI. Lajos uralkodik - a francia gazdaság és társadalom problémái, az abszolút monarchia csődje - demográfiai hullám - a társadalom falusi elhelyezkedése, és természeti csapások - terményárak növekedése - Franciaország. geopolitikai helyzete - mindegyik háborúban szerepelnie kellett - a rendek egyenlőtlen eloszlása - az amerikai szabadságharc támogatása fedezet nélkül (74 körül)

A forradalom menete n - 1789. május 5. - A rendi gyűlés összehívása június

A forradalom menete n - 1789. május 5. - A rendi gyűlés összehívása június 20. - Labdaházi eskü ---> rendi gyűlésből nemzetgyűlés n július 14. - Bastille bevétele, a forradalom kitörése,

A labdaházi eskü (J. L. David)

A labdaházi eskü (J. L. David)

A Bastille ostroma után n Községtanácsok forradalma (municipális, vagy városi forradalom)

A Bastille ostroma után n Községtanácsok forradalma (municipális, vagy városi forradalom)

n „Nagy félelem” kora (nemesség a parasztságtól, parasztság a nemesektől retteg, legendák terjednek) „Csodák

n „Nagy félelem” kora (nemesség a parasztságtól, parasztság a nemesektől retteg, legendák terjednek) „Csodák éjszakája” – az első két rend lemond kiváltságairól Megfogalmazzák és kiadják az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata című alapdokumentumot (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen)

n rögzíti a legfontosabb egyéni szabadságjogokat: n az élethez, n a tulajdonhoz, n a

n rögzíti a legfontosabb egyéni szabadságjogokat: n az élethez, n a tulajdonhoz, n a szabadsághoz való jogot, n a szólás, n a gondolkodás és n a sajtó szabadságát, n vallásszabadságot és a választójogot), n a hatalommegosztás elvét és a népszuverenitás elvét.

n DE: mindez az alapvető problémát nem oldja meg Pénzügyi válság Gazdasági válsággá mélyül

n DE: mindez az alapvető problémát nem oldja meg Pénzügyi válság Gazdasági válsággá mélyül ÉHÍNSÉG!

Az „asszonyok menete” n az eredetileg kenyérért menetelő nőkhöz az egész párizsi lakosság csatlakozott

Az „asszonyok menete” n az eredetileg kenyérért menetelő nőkhöz az egész párizsi lakosság csatlakozott s kikényszerítették, hogy a nemzetgyűlés Versailles-ból a párizsi királyi udvarba a Tuileriákba költözött. (Október 5 -6. ) n Cél: a királyt és a képviselők munkáját a forradalmi Párizs ellenőrizte.

n A gazdasági problémák megoldására: n Talleyrand javaslata: n Az egyház a birtokait adja

n A gazdasági problémák megoldására: n Talleyrand javaslata: n Az egyház a birtokait adja el n Erre: assignaták kibocsátása

n További intézkedések a gazdasági helyzet javítására: n céhek, monopóliumok eltörlése n egységes mértékrendszer

n További intézkedések a gazdasági helyzet javítására: n céhek, monopóliumok eltörlése n egységes mértékrendszer n szabad árak n földek áruba bocsátása n eltörlik a nemesi előjogokat, címeket n a papok állami alkalmazottak

Politikai pártok létrejötte n Eleinte a képviselők gyűltek össze a nemzetgyűlésen kívül nézeteiket egyeztetni,

Politikai pártok létrejötte n Eleinte a képviselők gyűltek össze a nemzetgyűlésen kívül nézeteiket egyeztetni, n ehhez csatlakoztak a párizsiak, és végül megszervezték a vidéki hálózatot.

n n A Feuillant klubba a mérsékelt alkotmányos monarchiát akaró nemesek és nagypolgárok tartoztak.

n n A Feuillant klubba a mérsékelt alkotmányos monarchiát akaró nemesek és nagypolgárok tartoztak. A jakobinus klubba eleinte beletartoztak az alkotmányos monarchia és a köztársaság között ingadozó vagyonos polgárok is, Később a radikális, a forradalmat minél tovább vinni akarók mozgalma lett

Gironde néven kiváltak a klubból a vagyonosabb polgárok – akiknek a forradalom eddigi vívmányai

Gironde néven kiváltak a klubból a vagyonosabb polgárok – akiknek a forradalom eddigi vívmányai elegendőek voltak(1792). n A jakobinusok másik csapata megőrizte eredeti nevét. A köztársaságpárti kispolgárokat tömörítette. A nemzetgyűlésben e politikai csoportok az alkotmányos monarchia alkotmányán dolgoztak. n Az ellentétek kiéleződnek a király helyzete miatt n XVI. Lajos meg akar szökni Párizsból és Franciaországból („VARENNES-i VÁLSÁG”) - 1791. június 24 -25. n

n 1791 szeptember elején elfogadják az új alkotmányt, ennek értelmében: n 1791 októberétől már

n 1791 szeptember elején elfogadják az új alkotmányt, ennek értelmében: n 1791 októberétől már Törvényhozó Nemzetgyűlés van n Ebben legfőbb a háború kérdése: n háborút akar a király (hatalmának visszaállítását reméli tõle) n és a girondisták (a forradalmat "exportálni" akarják) n az alkotmányos monarchia hívei és a jakobinusok ellenzik a háborút