Keresztnysg KIALAKULSA NYUGATI S KELETI Kialakulsa s elterjedse

  • Slides: 11
Download presentation
Kereszténység KIALAKULÁSA, NYUGATI ÉS KELETI

Kereszténység KIALAKULÁSA, NYUGATI ÉS KELETI

Kialakulása és elterjedése

Kialakulása és elterjedése

Zsidóság Monoteisták, Isten választott népe Próféták jövendölése a Messiásról -> Ószövetség Zsinagóga, rabbi, tóra

Zsidóság Monoteisták, Isten választott népe Próféták jövendölése a Messiásról -> Ószövetség Zsinagóga, rabbi, tóra Babiloni fogság, majd szétszóródás Közel-Keleten, Római Birodalomban > diaszpóra Ószövetség terjesztése, görög fordítás

Jézus Krisztus Születés története (Kr. e. 3 -4) 12 tanítvánnyal (apostolok) tanítás, csodatételek Júdeában

Jézus Krisztus Születés története (Kr. e. 3 -4) 12 tanítvánnyal (apostolok) tanítás, csodatételek Júdeában Keresztre feszítés, feltámadás, megváltás Újszövetség, 4 evangélium

Terjedés okai Pál apostol, nyitás mindenki felé Köznapi ember befogadóképessége Egységes nyelv, közigazgatás Városok

Terjedés okai Pál apostol, nyitás mindenki felé Köznapi ember befogadóképessége Egységes nyelv, közigazgatás Városok közösségei

Kialakulás, fejlődés Antiochia: kereszténynek nevezik magukat („khrisztianosz”=Krisztus követő) 100 körül végleges elkülönülés a zsidóságtól

Kialakulás, fejlődés Antiochia: kereszténynek nevezik magukat („khrisztianosz”=Krisztus követő) 100 körül végleges elkülönülés a zsidóságtól Császárság veszélyeztetve érezte hatalmát ->keresztényüldözés II. -III. sz. : erősödés Kánon, ünnepek, szertartásrend Hierarchia (presbiterek, püspökök, patriarchák, pápa) Teológusok, terjedés (művelt, gazdag rétegben is) I. Constantinus, Milánói Edictum (313): elfogadott vallás 325, első nicaeai zsinat Theodosius (380): Államvallás a Római Birodalomban

Nyugati és keleti kereszténység

Nyugati és keleti kereszténység

Kezdeti különbségek Nyugat (Nyugatrómai Birodalom) Központ: Róma, feje: pápa Latin nyelvű, egyszerűbb szertartások Császárkoronázások,

Kezdeti különbségek Nyugat (Nyugatrómai Birodalom) Központ: Róma, feje: pápa Latin nyelvű, egyszerűbb szertartások Császárkoronázások, földek Független a világi hatalomtól Cölibátus Kelet (Keletrómai Birodalom): Központ: Konstantinápoly, pátriárkák Görög (helyi) nyelvű, díszes szertartások Bizánci császár nevezi ki a konstantinápolyi pátriárkát Nősülhetnek a papok

Egyházszakadás Arabok elfoglalják Alexandriát, Antióchiát és Jeruzsálemet Versengés a pápa és a patriárka között,

Egyházszakadás Arabok elfoglalják Alexandriát, Antióchiát és Jeruzsálemet Versengés a pápa és a patriárka között, kérdéses ügyek 1054: Nagy egyházszakadás (szkizma) IX. Leó pápa és I. Mihály konst. pátr. Katolikus (egyetemes), ortodox (igazhitű) egyház

Egyesítés? Próbálkozások (politika): 1274 lyoni zsinat (iszlám ellen), 1439 firenzei zsinat (törökök ellen) 1960,

Egyesítés? Próbálkozások (politika): 1274 lyoni zsinat (iszlám ellen), 1439 firenzei zsinat (törökök ellen) 1960, XXIII. János pápa: Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsa 1999, II. János Pál pápa Romániában tett látogatása 2002, Teoctist Arăpașu Vatikánba jön

Mai különbségek Nyugati (Katolikus) Ortodox Sokféle rend Egy rend (női és férfi ága) Első

Mai különbségek Nyugati (Katolikus) Ortodox Sokféle rend Egy rend (női és férfi ága) Első áldozás (7 -10), bérmálkozás Bármikor, keresztséggel együtt Áldozás: egy szín alatt, minden misén Csak két szín alatt, misén áldott de nem átváltoztatott kenyér, csak pap Enyhébb böjt Szigorúbb böjt Szobrok, hangszerek