Ajaloo olmpiaad pilaste ajaloohuvi toetajana Heli Aiaots Pltsamaa

  • Slides: 12
Download presentation
Ajaloo olümpiaad õpilaste ajaloohuvi toetajana Heli Aiaots Põltsamaa ÜG

Ajaloo olümpiaad õpilaste ajaloohuvi toetajana Heli Aiaots Põltsamaa ÜG

Olümpiaadi ajaloost o o o Sai alguse 1960. aastatel Aktiivsemad eestvedajad: Allan Liim, Hillar

Olümpiaadi ajaloost o o o Sai alguse 1960. aastatel Aktiivsemad eestvedajad: Allan Liim, Hillar Palamets, Laine Levald, Vilma Kahk, Vikki Pennonen, Mare Oja Alates 2002. aastast korraldaja EAS/EAÜS Koostöö HTM ja TÜ Teaduskooliga Uuendused

Olümpiaadi eesmärgid o o Õpilaste ajaloohuvi süvendamine (toimuvad koolivoor, maakonnavoor, üleriigiline voor) Õpilaste motiveerimine

Olümpiaadi eesmärgid o o Õpilaste ajaloohuvi süvendamine (toimuvad koolivoor, maakonnavoor, üleriigiline voor) Õpilaste motiveerimine ajalooalase kirjandusega töötamiseks Õpilastel on võimalus oma teadmisi võrrelda teiste eakaaslaste teadmistega Noorte ajaloolaste ja ajalooõpetajate kasvatamine

VI klass VII klass o o o Vanad Idamaad Vana-Kreeka Vana-Rooma Seitse maailmaimet o

VI klass VII klass o o o Vanad Idamaad Vana-Kreeka Vana-Rooma Seitse maailmaimet o o Ristisõjad ja muistne vabadusvõitlus Keskaja olustikust ja kultuurist Keskaegne linn kaubandus, käsitöö, elu-olu, kultuur Eesti muinasaeg Viikingid, Vana. Vene ja Bütsants

IX klass VIII klass o o o Absolutism Euroopas (Prantsusmaa, Austria, Venemaa, Preisimaa näitel)

IX klass VIII klass o o o Absolutism Euroopas (Prantsusmaa, Austria, Venemaa, Preisimaa näitel) Väljapaistvad isiksused 18. -19. sajandil Teaduse ja tehnika areng uusajal Põhja-Ameerika: esimestest kolooniatest kuni Metsiku Lääne hõlvamiseni 19. saj. lõpuks. Prantsuse revolutsioon o o o Demokraatia ja diktatuur kahe maailmasõja vahel (sh Eesti) Teine maailmasõda Elu-olu ja kultuur Nõukogude Eestis Eesti iseseisvumine ja Vabadussõda. Tartu rahu Eesti iseseisvuse taastamine (19871992)

Gümnaasium - Eesti ajalugu o o o Eesti Vabariik 1918 -1940 Eesti keskaeg Pärisorjast

Gümnaasium - Eesti ajalugu o o o Eesti Vabariik 1918 -1940 Eesti keskaeg Pärisorjast peremeheks - Eesti talupoja õiguslik olukord XIV saj. - XIX saj. lõpuni. Eesti Vabariik 1918 -1940 Eesti 18. sajandil Eesti Rootsi ajal

Gümnaasium - Inimene, ühiskond, kultuur o o o 19. sajandi rahvuslik liikumine Euroopas ja

Gümnaasium - Inimene, ühiskond, kultuur o o o 19. sajandi rahvuslik liikumine Euroopas ja Eestis Antiikkultuur Kirik keskajal Maadeavastused 15. -18. sajandil Vana-Rooma. Kristluse teke

Gümnaasium - Lähiajalugu o o o Kultuur pärast Teist maailmasõda Eesti Vabariik 1918 -1940

Gümnaasium - Lähiajalugu o o o Kultuur pärast Teist maailmasõda Eesti Vabariik 1918 -1940 Balti riikide taasiseseisvumine Kultuur pärast Teist maailmasõda Teine maailmasõda Maailm 20. sajandi alguses. I maailmasõda.

Miks on oluline ajaloo olümpiaade läbi viia? o o o o Iga õppija arengu

Miks on oluline ajaloo olümpiaade läbi viia? o o o o Iga õppija arengu toetamine Osaleda saavad õpilased kõikidest koolitüüpidest Võimalus tegelda mingi teemaga süvitsi Oskus leida vajalikku materjali Oskus kriitiliselt hinnata ajalooalast kirjandust Olulise eristamine ebaolulisest Analüüsioskuse kujunemine

o o Toetada ajaloo riigieksami edukat sooritamist ajaloolaste ja ajalooõpetajate järelkasvu kasvatamine

o o Toetada ajaloo riigieksami edukat sooritamist ajaloolaste ja ajalooõpetajate järelkasvu kasvatamine

Präänikud o o Ajaloohuviliste tunnustamine Võimalus külastada Tartu muuseume ja Tartu Ülikooli Ajalooinstituuti, kohtuda

Präänikud o o Ajaloohuviliste tunnustamine Võimalus külastada Tartu muuseume ja Tartu Ülikooli Ajalooinstituuti, kohtuda õppejõududega Parimad saavad asuda õppima TÜsse väljaspool konkurentsi Edukad õpilased on hea õpetaja oluline tunnus

Tänan kuulamast!

Tänan kuulamast!