1 THI TIT V KH HU Quan st

  • Slides: 17
Download presentation

1. THỜI TIẾT VÀ KHÍ HẬU Quan sát hình ảnh sau và cho biết:

1. THỜI TIẾT VÀ KHÍ HẬU Quan sát hình ảnh sau và cho biết: - Thời gian dự báo là ngày nào? - Địa điểm dự báo? - Đặc điểm khí tượng là gì? Dự báo thời tiết ngày 16/04/2020

Các hiện tượng khí tượng Trời nắng : trời đẹp

Các hiện tượng khí tượng Trời nắng : trời đẹp

Trời u ám, có mưa : trời xấu

Trời u ám, có mưa : trời xấu

Nắng Mưa Gió Xảy ra trong một thời gian ngắn, ở một Gọi là

Nắng Mưa Gió Xảy ra trong một thời gian ngắn, ở một Gọi là địa phương Thời tiết - Vậy thời tiết là gì ? +là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở một địa phương, trong một thời gian ngắn. + luôn thay đổi.

Lặp đi lặp lại trong nhiều năm Khí hậu: là sự lặp đi lặp

Lặp đi lặp lại trong nhiều năm Khí hậu: là sự lặp đi lặp lại của tình hình thời tiết, ở một địa phương trong vòng nhiều năm và trở thành qui luật.

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa thời tiết và khí hậu?

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa thời tiết và khí hậu? Thời tiết Giống nhau Thời gian - Phạm vi -Quy luật - Khí hậu Đều là các hiện tượng khí tượng xảy ra ở một địa phương cụ thể - Diễn ra trong thời gian ngắn. - Diễn ra trong thời gian dài. -Phạm vi nhỏ, - Thay đổi. -Phạm vi rộng - Ổn định, lặp đi lặp lại

Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 2. Sự phân chia bề

Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 2. Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ: Cực Bắc Vành đai lạnh 66033’B 23027’B 00 23027’N Vành đai lạnh Cực Nam 66033’N Hình 1: Các vành đai nhiệt trên Trái Đất Hình 2: Các đới khí hậu Tương ứng với năm vành đai nhiệt, Trái Đất có những đới khí hậu nào?

Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 2. Sự phân chia bề

Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 2. Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ: a. Đới nóng (nhiệt đới) - Giới hạn: Từ 23027’B -> 23027’N. - Đặc điểm khí hậu: 66033’ + Nhiệt độ: Nóng quanh năm. + Lượng mưa: từ 1000 mm đến 2000 mm. + Gió: Tín phong. 23027’ b. Hai đới ôn hòa (ôn đới) O 0 - Giới hạn: 23027’ Từ 23027’B -> 660 33’B; 23027’N-> 66033’N. - Đặc điểm khí hậu: 66033’ + Nhiệt độ: Trung bình. + Lượng mưa: từ 500 mm đến 1000 mm. + Gió: Tây ôn đới. Hình 3

Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 2. Sự phân chia bề

Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 2. Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ: a. Đới nóng (nhiệt đới) b. Hai đới ôn hòa (ôn đới) c. Hai đới lạnh (hàn đới) 66033’ - Giới hạn: Từ 66033’B -> 900 B; 23027’ Từ 66033’N -> 900 N O 0 - Đặc điểm khí hậu: 23027’ +Nhiệt độ: Lạnh quanh năm. + Lượng mưa: dưới 500 mm. 66033’ + Gió: Đông cực. Hình 3

(Hàn đới) Rừng Amazon (Nhiệt đới) Rừng lá kim (Taiga ) (Ôn đới) Hoang

(Hàn đới) Rừng Amazon (Nhiệt đới) Rừng lá kim (Taiga ) (Ôn đới) Hoang mạc Xahara (Nhiệt đới)

Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào? 66033’ 23027’ 00 23027’ 66033’

Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào? 66033’ 23027’ 00 23027’ 66033’

Tiết 26 – Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 2. Xác

Tiết 26 – Bài 22: CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT 2. Xác định trên bản đồ giới hạn của các đới khí hậu trên Trái Đất. 66033’ 23027’ 00 23027’ 66033’

Kết luận - Các chí tuyến là những đường có ánh sáng Mặt Trời

Kết luận - Các chí tuyến là những đường có ánh sáng Mặt Trời chiếu vuông góc vào các ngày Hạ chí và Đông chí. - Các vòng cực là những đường giới hạn khu vực có ngày và đêm dài 24 giờ. - Các chí tuyến và vòng cực là ranh giới của các vành đai nhiệt. - Tương ứng với năm vành đai nhiệt, trên Trái Đất cũng có năm vành đai khí hậu theo vĩ độ: + Một đới nóng (nhiệt đới). +Hai đới ôn hòa (ôn đới). +Hai đới lạnh (hàn đới).

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4 SGK trang 69. - Chuẩn bị tiết sau ôn tập. .