TRUONG THI LE TRUONG THI LE TRUONG THI

  • Slides: 18
Download presentation
TRUONG THI LE

TRUONG THI LE

TRUONG THI LE

TRUONG THI LE

TRUONG THI LE

TRUONG THI LE

Trời nắng H 1 Trời mưa H 2 Hình nào cho biết trời nắng?

Trời nắng H 1 Trời mưa H 2 Hình nào cho biết trời nắng? Hình nào cho biết trời mưa? TRUONG THI LE

Khi trời nắng, bầu trời và những đám mây như thế nào? Mặt trời

Khi trời nắng, bầu trời và những đám mây như thế nào? Mặt trời ra sao? TRUONG THI LE

Khi trời nắng bầu trời trong xanh, có mây trắng. Mặt trời sáng chói,

Khi trời nắng bầu trời trong xanh, có mây trắng. Mặt trời sáng chói, nắng vàng chiếu sáng mọi cảnh vật. TRUONG THI LE

ÍCH LỢI CỦA NẮNG 1

ÍCH LỢI CỦA NẮNG 1

N¾ng nhiÒu sÏ g©y ra hiÖn tư îng g×? TRUONG THI LE H¹n h¸n

N¾ng nhiÒu sÏ g©y ra hiÖn tư îng g×? TRUONG THI LE H¹n h¸n c©y cèi kh « c» n

Khi trời mưa, bầu trời và những đám mây như thế nào? Mưa rơi

Khi trời mưa, bầu trời và những đám mây như thế nào? Mưa rơi ra sao?

Khi trời mưa, có nhiều giọt mưa rơi, bầu trời u ám, mây đen,

Khi trời mưa, có nhiều giọt mưa rơi, bầu trời u ám, mây đen, xám xịt phủ kín cả mặt trời, ít người đi lại ngoài trời… TRUONG THI LE

Ých lîi cña mư a

Ých lîi cña mư a

Mư a nhiÒu sÏ g©y ra hiÖn ư t îng g×? TRUONG THI LE

Mư a nhiÒu sÏ g©y ra hiÖn ư t îng g×? TRUONG THI LE Lò lôt « nhiÔm m «i trư êng

KẾT LUẬN Khi trời nắng bầu trời trong xanh, có mây trắng, Mặt Trời

KẾT LUẬN Khi trời nắng bầu trời trong xanh, có mây trắng, Mặt Trời sáng chói, nắng vàng chiếu xuống mọi cảnh vật, . …. TRUONG THI LE Khi trời mưa, có nhiều giọt mưa rơi, bầu trời u ám, mây đen xám xịt phủ kín cả Mặt Trời, mưa rơi làm ít người đi lại ngoài trời…

Khi đi dưới nắng, mọi người trang phục như thế nào? Tại sao? •

Khi đi dưới nắng, mọi người trang phục như thế nào? Tại sao? • Khi đi dưới trời nắng phải đội mũ, nón, che dù để không bị nhức đầu sổ mũi.

Khi đi dưới mưa, trang phục của mọi người như thế nào? Vì sao?

Khi đi dưới mưa, trang phục của mọi người như thế nào? Vì sao? Khi đi dưới trời mưa phải mặc áo mưa, đội mũ, che dù, … Để tránh bị cảm lạnh, bị bệnh TRUONG THI LE

KÕt luËn: Khi đi dưới trời nắng, trời mưa phải đội mũ, nón, che

KÕt luËn: Khi đi dưới trời nắng, trời mưa phải đội mũ, nón, che ô hoặc mang áo mưa để không bị ốm, bị ướt, bị cảm. TRUONG THI LE

TRUONG THI LE

TRUONG THI LE

TRUONG THI LE

TRUONG THI LE