1 Optika vady oka a jejich odstrann Rohovka

  • Slides: 12
Download presentation
1. Optika – vady oka a jejich odstranění

1. Optika – vady oka a jejich odstranění

Rohovka, komorová tekutina, oční čočka a sklivec tvoří spojnou optickou soustavu. Sklivec Oční čočka

Rohovka, komorová tekutina, oční čočka a sklivec tvoří spojnou optickou soustavu. Sklivec Oční čočka Komorová tekutina Zornice Rohovka Sítnice Duhovka Zornice je otvor v duhovce. Má proměnlivý průměr. Při malém osvětlení a při stresových situacích dochází k rozšíření zornice. Při vysokém osvětlení a při otravě dochází k zúžení zornice.

Oční čočka může měnit své zakřivení – akomodace. Při pozorování předmětu vzdáleného je čočka

Oční čočka může měnit své zakřivení – akomodace. Při pozorování předmětu vzdáleného je čočka méně zakřivená. Při pozorování blízkého předmětu je oční čočka více zakřivená. Normální oko vytváří na sítnici ostrý obraz předmětu. Sítnice

Ostrý obraz vzdáleného předmětu vznikl před sítnicí. Na sítnici je obraz rozmazaný. Člověk vzdálený

Ostrý obraz vzdáleného předmětu vznikl před sítnicí. Na sítnici je obraz rozmazaný. Člověk vzdálený předmět nevidí ostře. Blízké předměty vidí ostře. Takový člověk je krátkozraký.

Krátkozrakost se upravuje brýlemi s rozptylkami. Rozptylka vytváří méně sbíhavý svazek paprsků. Obraz vzdáleného

Krátkozrakost se upravuje brýlemi s rozptylkami. Rozptylka vytváří méně sbíhavý svazek paprsků. Obraz vzdáleného předmětu vznikne na sítnici.

Ostrý obraz blízkého předmětu vznikl za sítnicí. Na sítnici je obraz blízkého předmětu rozmazaný.

Ostrý obraz blízkého předmětu vznikl za sítnicí. Na sítnici je obraz blízkého předmětu rozmazaný. Člověk vidí blízký předmět neostře. Vzdálené předměty vidí ostře. Oko je dalekozraké.

Dalekozrakost se upravuje brýlemi se spojkami. Spojka způsobí, že obraz blízkého předmětu vznikne na

Dalekozrakost se upravuje brýlemi se spojkami. Spojka způsobí, že obraz blízkého předmětu vznikne na sítnici.

Procvičování: 1. Jak poznáš brýle určené pro člověka krátkozrakého? ? Brýle mají čočky rozptylky.

Procvičování: 1. Jak poznáš brýle určené pro člověka krátkozrakého? ? Brýle mají čočky rozptylky. 2. Jak poznáš brýle určené pro člověka dalekozrakého? ? Brýle mají čočky spojky. 3. Krátkozraké oko vidí: Správná odpověď: ? c a) blízké předměty špatně, vzdálené taky b) blízké předměty dobře, vzdálené taky c) blízké předměty dobře, vzdálené rozmazaně

4. Dalekozraké oko vidí : a) blízké předměty dobře, vzdálené taky b) blízké předměty

4. Dalekozraké oko vidí : a) blízké předměty dobře, vzdálené taky b) blízké předměty špatně, vzdálené dobře c) blízké předměty dobře, vzdálené rozmazaně Správná odpověď: b Autorem grafiky oka je Zdeněk Hanzelín.

2. Optika – lom světla

2. Optika – lom světla

Jak se bude šířit paprsek ve stejnorodém prostředí? Stejnorodé prostředí Světelný zdroj Šíří se

Jak se bude šířit paprsek ve stejnorodém prostředí? Stejnorodé prostředí Světelný zdroj Šíří se přímočaře. voda Světelný zdroj sklo Klikni! vzduch

Jak se bude šířit paprsek v nestejnorodém prostředí? sklo vzduch β světelný zd roj

Jak se bude šířit paprsek v nestejnorodém prostředí? sklo vzduch β světelný zd roj α α > β lom světla ke kolmici vzduch ý zdroj β α α < β α β světeln sklo Lom světla od kolmice