VADY SVAR SN EN 25817 n SN EN

  • Slides: 20
Download presentation
VADY SVARŮ § ČSN EN 25817 n ČSN EN ISO 5817 Stupně jakosti pro

VADY SVARŮ § ČSN EN 25817 n ČSN EN ISO 5817 Stupně jakosti pro vady svarových spojů D Nízká kvalita svarů C Střední kvalita svarů B Vysoká kvalita svarů

Označování vad svarů dle ČSN EN ISO 5817 Číslo vady Název vady 100…………. .

Označování vad svarů dle ČSN EN ISO 5817 Číslo vady Název vady 100…………. . 104…………. . 2017………… 2025………… 401…………. . 4021…………………… 5012………… 5013………… 502…………. . 503…………. . 504…………. . 505…………. . 506…………. . 509…………. . Trhlina Kráterová trhlina Povrchový pór Koncová kráterová staženina Studený spoj Neprovařený kořen Souvislý zápal Nesouvislý zápal Vruby v kořeni Nadměrné převýšení tupého svaru Nadměrné převýšení koutového svaru Nadměrné převýšení kořene Strmý přechod svaru Přetečení Proláklina

Označování vad svarů dle ČSN EN ISO 5817 Číslo vady Název vady 511…………. .

Označování vad svarů dle ČSN EN ISO 5817 Číslo vady Název vady 511…………. . 510…………. . 512. . ………… 515…………. . 516…………. . 517. . ………… 5213………… 5214………… 601…………. . 602…………. . 507…………. . 508…………. . 617…………. . Neúplné vyplnění svaru Díra Nadměrná asymetrie koutového svaru Hubený kořen Pórovitost kořene Vadné napojení Podkročení velikosti koutového svaru Překročení velikosti koutového svaru Dotyk elektrodou Rozstřik Lineární přesazení Úhlové přesazení Špatné sestavení koutových svarů

§ 2017…. . povrchový pór Ojedinělý pór Příčiny vzniku: üDlouhý oblouk üNadměrná vlhkost obalu

§ 2017…. . povrchový pór Ojedinělý pór Příčiny vzniku: üDlouhý oblouk üNadměrná vlhkost obalu üNevhodný ochranný plyn Shluk pórů

q 401……studený spoj Příčiny vzniku: üNevhodné parametry üVysoká postupová rychlost üNevhodná technologie svařování

q 401……studený spoj Příčiny vzniku: üNevhodné parametry üVysoká postupová rychlost üNevhodná technologie svařování

q 4021…neprovařený kořen Příčiny vzniku: üVysoká postupová rychlost üNevhodné parametry üMalá styčná mezera üVelké

q 4021…neprovařený kořen Příčiny vzniku: üVysoká postupová rychlost üNevhodné parametry üMalá styčná mezera üVelké otupení v kořeni

q 5011…souvislý zápal q 5012…nesouvislý zápal Příčiny vzniku: üNevhodné parametry 5011 üVelká postupová rychlost

q 5011…souvislý zápal q 5012…nesouvislý zápal Příčiny vzniku: üNevhodné parametry 5011 üVelká postupová rychlost üNerovnoměrný pohyb hořáku 5012 Příčiny vzniku: üNevhodné parametry üŠpatný úhel hořáku 5011

q 5013…vruby v kořeni svaru Příčiny vzniku: üNevhodné parametry üNezvládnuté napojení svaru üNevhodná styčná

q 5013…vruby v kořeni svaru Příčiny vzniku: üNevhodné parametry üNezvládnuté napojení svaru üNevhodná styčná mezera üNevhodné otupení v kořeni

q 502…nadměrné převýšení tupého svaru Příčiny vzniku: üNevhodné parametry üNevhodný podélný posuv üNevhodný příčně

q 502…nadměrné převýšení tupého svaru Příčiny vzniku: üNevhodné parametry üNevhodný podélný posuv üNevhodný příčně kývavý pohyb

q 503…nadměrné převýšení koutového svaru Příčiny vzniku: üNevhodně zvolené parametry üŠpatná volba přídavného materiálu

q 503…nadměrné převýšení koutového svaru Příčiny vzniku: üNevhodně zvolené parametry üŠpatná volba přídavného materiálu üŠpatný úhel svař. hořáku 506 -přetečení kovu-vzniká studený spoj Vlivem převýšení koutového svaru vzniká vrub v přechodu svaru

q 511…neúplné vyplnění svaru Příčiny vzniku: üNevhodně zvolené parametry üŠpatná styčná mezera üVelké otupení

q 511…neúplné vyplnění svaru Příčiny vzniku: üNevhodně zvolené parametry üŠpatná styčná mezera üVelké otupení v kořeni

q 512…nadměrná asymetrie koutového svaru Příčiny vzniku: üŠpatný úhel svař. hořáku üNevhodný pohyb hořáku

q 512…nadměrná asymetrie koutového svaru Příčiny vzniku: üŠpatný úhel svař. hořáku üNevhodný pohyb hořáku üŠpatné sestavení dílců

q 517…vadné napojení svaru Zatavená struska Příčiny vzniku: üŠpatný úhel svař. hořáku üNevhodně zvolené

q 517…vadné napojení svaru Zatavená struska Příčiny vzniku: üŠpatný úhel svař. hořáku üNevhodně zvolené parametry üNevhodně zvolený začátek svaru

q 5213…podkročení velikosti koutového svaru Příčiny vzniku: üNevhodně zvolené parametry üŠpatná volba přídavného materiálu

q 5213…podkročení velikosti koutového svaru Příčiny vzniku: üNevhodně zvolené parametry üŠpatná volba přídavného materiálu üNevhodný podélný posuv üNezvládnutý příčně kývavý pohyb

q 602…rozstřik kovu vedle svaru Příčiny vzniku: üNevhodně zvolené parametry üDlouhý oblouk üNevhodně zvolená

q 602…rozstřik kovu vedle svaru Příčiny vzniku: üNevhodně zvolené parametry üDlouhý oblouk üNevhodně zvolená oblast stability hoření oblouku

nzatavená struska § rozstřik kovu npřetečený kov nzápal

nzatavená struska § rozstřik kovu npřetečený kov nzápal

q 2017…póry Příčiny vzniku: üDlouhý oblouk üŠpatná volba přídavného materiálu üNevhodně zvolené parametry üNevhodný

q 2017…póry Příčiny vzniku: üDlouhý oblouk üŠpatná volba přídavného materiálu üNevhodně zvolené parametry üNevhodný ochranný plyn

q 401…studený spoj q 2017…póry Příčiny vzniku: üDlouhý oblouk üNevhodně zvolené parametry üNevhodný ochranný

q 401…studený spoj q 2017…póry Příčiny vzniku: üDlouhý oblouk üNevhodně zvolené parametry üNevhodný ochranný plyn üŠpatné sestavení dílců üŠpatná styčná mezera

q 401…studený spoj q 2017…póry Příčiny vzniku: üDlouhý oblouk üNevhodně zvolené parametry üNevhodný ochranný

q 401…studený spoj q 2017…póry Příčiny vzniku: üDlouhý oblouk üNevhodně zvolené parametry üNevhodný ochranný plyn üŠpatné sestavení dílců üŠpatná styčná mezera

Jakost

Jakost