Nzev S Autor Nzev prezentace DUMu Nzev sady

  • Slides: 25
Download presentation
Název SŠ: Autor: Název prezentace (DUMu): Název sady: Číslo projektu: Datum vzniku: SŠ-COPT Uherský

Název SŠ: Autor: Název prezentace (DUMu): Název sady: Číslo projektu: Datum vzniku: SŠ-COPT Uherský Brod Bc. Martin Bártek 16. Opravy vad dřeva Tematické a souborné práce do odborného výcviku (pro 1. ročníky puškařských oborů) CZ. 1. 07. /1. 5. 00/34. 0727 22. 3. 2013 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

Anotace • Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Tematické a souborné práce do

Anotace • Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Tematické a souborné práce do odborného výcviku (pro 1. ročníky puškařských oborů) je ukázat žákům, kteří se v této oblasti vzdělávají, jak prakticky postupovat opravách vad dřeva. • Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Odborný výcvik na naší SŠ. • Konkrétně tato prezentace je zaměřena na tématický celek opravy vad dřeva. 2

ÚVOD DO PROBLEMATIKY V puškařské praxi se často setkáváme s problémem závady na pažbě

ÚVOD DO PROBLEMATIKY V puškařské praxi se často setkáváme s problémem závady na pažbě zbraně. Tyto závady se mohou dělit do kategorií podle: -Přirozené vady -Vady vzniklé během výroby -Vady vzniklé užívání zbraně Je několik možností, jak v těchto případech postupovat a závadu odstranit. V této prezentaci popíši některé z nich.

PŘIROZENÁ VADA DŘEVA Nejčastějším způsobem opravy vady dřeva je lepení kvalitním dvousložkovým epoxidovým lepidlem,

PŘIROZENÁ VADA DŘEVA Nejčastějším způsobem opravy vady dřeva je lepení kvalitním dvousložkovým epoxidovým lepidlem, které se po zaschnutí vybrousí. V případě závažnějších vad, jako je vyštípnutí třísky se pak lepidlo navíc míchá s pilinami ze stejného typu dřeva, případně ještě lépe z daného kusu pažby.

OPRAVA SUKŮ: Pokud se jedná o přirozenou vadu - drobné suky obsahující praskliny, je

OPRAVA SUKŮ: Pokud se jedná o přirozenou vadu - drobné suky obsahující praskliny, je třeba tyto praskliny pročistit od nečistot a následně do nich vetřít směs epoxidového lepidla a jemných třísek.

VADY VZNIKLÉ PŘI UŽÍVÁNÍ ZBRANĚ V běžné praxi dochází také k vzniku vad a

VADY VZNIKLÉ PŘI UŽÍVÁNÍ ZBRANĚ V běžné praxi dochází také k vzniku vad a poškození během užívání zbraně. Pokud má dojít k opravě vady, je potřeba nejdříve odstranit povrchovou úpravu pažby, následně vadu opravit a poté provést opětovnou novou povrchovou úpravu kompletní pažby.

OPRAVA ZLOMENÉ PAŽBY Zde se jedná o vadu způsobenou při používání. Oprava pažby lepením,

OPRAVA ZLOMENÉ PAŽBY Zde se jedná o vadu způsobenou při používání. Oprava pažby lepením, sešroubováním není přípustná, hrozí úraz při střelbě. V takovém případě je nutno vyrobit pažbu novou.

OPRAVA ODŠTÍPNUTÍ V tomto případě došlo k odštípnutí části pažby. Opravu lze provést vypilováním

OPRAVA ODŠTÍPNUTÍ V tomto případě došlo k odštípnutí části pažby. Opravu lze provést vypilováním povrchu a následným slícováním dalšího kusu dřeva. To se přilepí dvousložkovým epoxidem.

CO MUSÍTE PŘED ZAČÁTKEM PRÁCE UDĚLAT: Pokud se jedná pouze o prasknutí pažby v

CO MUSÍTE PŘED ZAČÁTKEM PRÁCE UDĚLAT: Pokud se jedná pouze o prasknutí pažby v místě uložení spouště, k opravě postačí slepení dvousložkovým epoxidem.

POVRCHOVÉ PRASKNUTÍ Jestliže dojde pouze k povrchovému naprasknutí pažby, oprava může být provedena slepením

POVRCHOVÉ PRASKNUTÍ Jestliže dojde pouze k povrchovému naprasknutí pažby, oprava může být provedena slepením praskliny za použití dvousložkového epoxidu smíchaného s jemnými pilinami. Po zaschnutí nutno vybrousit.

PRASKNUTÍ V MÍSTĚ SUKU Poněvadž zde prasknutí pažby vychází z místa suku a je

PRASKNUTÍ V MÍSTĚ SUKU Poněvadž zde prasknutí pažby vychází z místa suku a je na povrchu, bude zapotřebí vnitřní prasklinu přilepit epoxidem a povrchově zatmelit směsí epoxidu a jemných pilin.

OPRAVA ZLOMENÍ Oprava zlomení pažby by znamenala možné ohrožení zdraví při střelbě, proto není

OPRAVA ZLOMENÍ Oprava zlomení pažby by znamenala možné ohrožení zdraví při střelbě, proto není možná oprava. Řešení = výroba nové pažby.

POVRCHOVÉ PRASKNUTÍ U povrchového prasknutí záleží při opravě na kvalitě povrchu. Proto se zde

POVRCHOVÉ PRASKNUTÍ U povrchového prasknutí záleží při opravě na kvalitě povrchu. Proto se zde používá dvousložkový epoxid smíchaný s jemnými pilinami.

VADY ZPŮSOBENY PŘI VÝROBĚ Doposud jsme se zabývali vadami přirozenými a vadami způsobenými používáním

VADY ZPŮSOBENY PŘI VÝROBĚ Doposud jsme se zabývali vadami přirozenými a vadami způsobenými používáním zbraně, nyní se budeme věnovat opravám vad dřeva vzniklými při výrobě. Nejčastější vadou způsobenou při výrobě je odštípnutí kousků z povrchu pažby při zapažbování zbraně. Opravení pak spočívá v zatmelení nedostatků směsí třísek vzniklých při opracování pažby a dvousložkového epoxidového lepidla.

VADY PŘI VÝROBĚ

VADY PŘI VÝROBĚ

ZADÁNÍ PRÁCE Vhodnou metodou proveďte opravu zapažbení zámkové desky.

ZADÁNÍ PRÁCE Vhodnou metodou proveďte opravu zapažbení zámkové desky.

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PŘI PRÁCI NA PRACOVIŠTI • • • Na pracoviště přijít včas

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PŘI PRÁCI NA PRACOVIŠTI • • • Na pracoviště přijít včas a řádně upraven Vždy používat ochranné pomůcky Při práci dodržovat kázeň a pořádek Nářadí používat pouze k účelu k němuž slouží Na konci směny vrátit všechno vypůjčené nářadí Vždy před koncem směny po sobě uklidit

UKÁZKA USTROJENOSTI NA PRACOVIŠTI

UKÁZKA USTROJENOSTI NA PRACOVIŠTI

CO MUSÍTE PŘED ZAČÁTKEM PRÁCE UDĚLAT: Pro opravu bude zapotřebí získat jemné piliny opracováním

CO MUSÍTE PŘED ZAČÁTKEM PRÁCE UDĚLAT: Pro opravu bude zapotřebí získat jemné piliny opracováním spodní části dřeva ve kterém je zapuštěna zámková deska. Smícháním s epoxidem pak získáte vhodný prostředek k opravám který bude mít stejnou barvu jako opravovaná část dřeva.

OPRAVA KAZŮ Smíchanou hmotu nanášejte na očištěný povrch materiálu a současně zatmelte i hlubší

OPRAVA KAZŮ Smíchanou hmotu nanášejte na očištěný povrch materiálu a současně zatmelte i hlubší díry větší vrstvou, která při schnutí zaplní i hlubší díry.

POVRCHOVÁ OPRAVA Po řádném schnutí je zapotřebí opracovat opravený povrch. K tomu účelu použijte

POVRCHOVÁ OPRAVA Po řádném schnutí je zapotřebí opracovat opravený povrch. K tomu účelu použijte smirkový papír.

HOTOVÁ OPRAVA

HOTOVÁ OPRAVA

KONTROLNÍ OTÁZKA Jak budete postupovat při opravě povrchové praskliny vycházející od suku?

KONTROLNÍ OTÁZKA Jak budete postupovat při opravě povrchové praskliny vycházející od suku?

Zdroje pro textovou část • Podklady čerpány z technologických postupů výrobního úseku pažbárny České

Zdroje pro textovou část • Podklady čerpány z technologických postupů výrobního úseku pažbárny České Zbrojovky a. s. Uherský Brod • CORBETT, S. Práce se dřevem. Dotisk 1. vyd. Rebo Production: Čestlice, 2004. ISBN 80 -7234 -212 -6. 24

Seznam zdrojů pro použité obrázky • Veškeré obrázky a fotografie obsažené v této prezentaci

Seznam zdrojů pro použité obrázky • Veškeré obrázky a fotografie obsažené v této prezentaci jsou mé vlastní tvorby. 25