VADY JATENHO MASA Pedmt Potraviny a viva pro

  • Slides: 11
Download presentation
VADY JATEČNÉHO MASA Předmět: Potraviny a výživa pro obor Kuchař – číšník druhý ročník

VADY JATEČNÉHO MASA Předmět: Potraviny a výživa pro obor Kuchař – číšník druhý ročník Klíčová slova: vady, jatečné, maso Autor: Bc. Jana Tvrdíková Škola: Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb, Dlouhá 6, 412 01 Litoměřice

Cizí pachy u nesprávné krmení podávaným před porážkou u podmínkami chovu u pohlavními orgány

Cizí pachy u nesprávné krmení podávaným před porážkou u podmínkami chovu u pohlavními orgány u dezinfekčními prostředky

Barevné skvrny u červené či modré barvy je to výsledek některých mikroorganizmů u maso

Barevné skvrny u červené či modré barvy je to výsledek některých mikroorganizmů u maso je poživatelné pouze se souhlasem veterináře

Znečištění u je doprovázeno mikrobiální kontaminací u způsobeno neopatrnou manipulací na jatkách u při

Znečištění u je doprovázeno mikrobiální kontaminací u způsobeno neopatrnou manipulací na jatkách u při dopravě u při skladování u při manipulaci v před technologické úpravě

Osliznutí u jde o počátek hnití masa u nedochází ke změnám, ale na povrchu

Osliznutí u jde o počátek hnití masa u nedochází ke změnám, ale na povrchu masa vznikají kolonie zárodků, které vytvářejí slizovitý povlak

Hloubková hniloba u projevuje se silným rozkladem tkání masa u maso je mazlavé u

Hloubková hniloba u projevuje se silným rozkladem tkání masa u maso je mazlavé u prostouplé plyny u barva šedivá až zelená u nepříjemný až odporný zápach u 1 u 1. http: //ipotkanci. blog. cz/1110

Zapaření u vzniká nedostatečným vychlazením zvířete po usmrcení u projevuje se nakyslým zápachem u

Zapaření u vzniká nedostatečným vychlazením zvířete po usmrcení u projevuje se nakyslým zápachem u na řezu má kovově červenou barvu kolem kostí a cév u barva masa nazelenalá

Plesnivění u projevuje se býlími, zelenými či popelavými povlaky 2 u typickým zápachem po

Plesnivění u projevuje se býlími, zelenými či popelavými povlaky 2 u typickým zápachem po plísni 3 u 2 http: //byznys. lidovky. cz/novy-web-o-kvalite-potravin-okem-viditelne-plisne-nebomrtvi-skudci-117 -/moje-penize. asp? c=A 120712_165522_ln_domov_hm 3 http: //www. novesluzby. cz/zdravi-a-zdrava-vyziva. 206/plisne-vpotravinach. 21417. html

Larvy a masařky u jsou bílé barvy a za den vyrostou o 4 cm

Larvy a masařky u jsou bílé barvy a za den vyrostou o 4 cm 4 u přenášejí choroboplodné zárodky u způsobují rozklad u vyskytují se v dutinách či pouzdrech 5 u 4 http: //obchod. acheta. cz/index. php? c. Path=44_53&os. Csid 5 http: //technet. idnes. cz/farma-na-mrtvoly-podivejte-se-co-dokazibrouci-a-slunce-s-lidskym-telem-1 mp-

Napadení masa cizopasníky u svalovec točený u Tasemnice 6 u Boubel 7 6 http:

Napadení masa cizopasníky u svalovec točený u Tasemnice 6 u Boubel 7 6 http: //www. guh. cz/edu/bi/biologie_bezobratli/html 04/foto_004. html 7 http: //www. novinky. cz/ekonomika/220027 -veterinari-po-letech-objevili-divocakanakazeneho-svalovcem-stocenym. html

Zdroje: u Hrabě, J. a kolektiv, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2011, ISBN: 978

Zdroje: u Hrabě, J. a kolektiv, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2011, ISBN: 978 -80 -7454 -118 -6