Znaky Znaky nahrdzajce slov Znaky nahrdzajce slov Znaky

  • Slides: 15
Download presentation
Značky

Značky

Značky nahrádzajúce slová

Značky nahrádzajúce slová

Značky nahrádzajúce slová

Značky nahrádzajúce slová

Značky menových jednotiek v zostavách pred sumou, vo vete sa môžu písať aj za

Značky menových jednotiek v zostavách pred sumou, vo vete sa môžu písať aj za sumou alebo nahradiť slovom.

Značky veličín a jednotiek píšu sa bez bodky podľa medzinárodnej sústavy jednotiek SI, v

Značky veličín a jednotiek píšu sa bez bodky podľa medzinárodnej sústavy jednotiek SI, v rovnakom riadku za číslom.

Matematické značky sa oddeľujú medzerou vo vetnej súvislosti slovom. a + b = c

Matematické značky sa oddeľujú medzerou vo vetnej súvislosti slovom. a + b = c 3 x 6 = 18 aj 3. 6 = 18 Základ dane tvoria celkové príjmy mínus odpočítateľné položky. 3 x 8 24 = 6 = 4 4

Zlomky, percento (%) a promile (‰) ¾ m 7 ¾ kg 3 ½-percentný 2

Zlomky, percento (%) a promile (‰) ¾ m 7 ¾ kg 3 ½-percentný 2 ½-izbový 3 % odpadu 10 % z ceny 23 % DPH V ovzduší sa nameralo vysoké percento znečisťujúcich látok. 5 -percentný úrok 67 % účasť 0, 18 ‰ alkoholu 67 %-ná účasť voličov 5 % úrok 5 %-ný úrok stúpanie 3 ‰ pomocou editora rovníc

Priemer, pomer, mierka Ø 50 mm Priemer známok v triede bol 2, 10. Mapa

Priemer, pomer, mierka Ø 50 mm Priemer známok v triede bol 2, 10. Mapa v mierke 1 : 10 000. Naše družstvo zvíťazilo v pomere 9 : 4. Medzné odchýlky: tolerancia ± 2 mm, (100 ± 2) °C 20 °C ± 1 °C alebo (20 ± 1) °C

Indexy, chemické vzorce desatinné čísla

Indexy, chemické vzorce desatinné čísla

Rímske číslice I = 1, V = 5, X = 10. L = 50,

Rímske číslice I = 1, V = 5, X = 10. L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000 CXX = 120 MCMXCVIII = 1998 IV. kapitola XIX. ročník festivalu XXXI. letné olympijské hry okres Bratislava II Okresný úrad Košice IV II. ročník festivalu Zmiešané: III. A trieda kráľ Belo IV. 2. odd. 13. kapitola Mojmír II. 1. miesto

Dátum vzostupný spôsob dd. mm. rrrr 08. 05. 2010 dd. mm. rr 08. 05.

Dátum vzostupný spôsob dd. mm. rrrr 08. 05. 2010 dd. mm. rr 08. 05. 10 v prípade potreby aj dd. mm. rr 08. 05. 2012 08. 05. 12 zostupný spôsob – v písomnostiach so zahraničím rrrr-mm-dd 2012 -07 -25 rr-mm-dd 12 -07 -25 20120725

Dátum číselno-slovne vyjadrený dátum Deň sa píše radovou číslovkou bez nuly na začiatku, mesiac

Dátum číselno-slovne vyjadrený dátum Deň sa píše radovou číslovkou bez nuly na začiatku, mesiac slovom v 2. páde. 8. mája 2010 08. mája 2010 bez nuly Rimavská Sobota 7. júla 2010 bez čiarky

Telefónne a faxové čísla nepárne číslo 048/419 64 44 alebo 048/41 96 444 00421/48/419

Telefónne a faxové čísla nepárne číslo 048/419 64 44 alebo 048/41 96 444 00421/48/419 64 44 Medzinárodné číslo +421/48/419 64 44 02/32 65 78 55 alebo 02/3265 7855 párne číslo Viaceré účastnícke telefónne čísla (alternatívne), ktoré nasledujú za sebou, sa uvádzajú skrátene použitím spojovníka. 037/555 66 66 -67 -68 00421/905 666 333 0905 666 333

Čísla bankových účtov a iné čísla Účet vedený v Štátnej pokladnici 7000123456/8180 Bankový účet

Čísla bankových účtov a iné čísla Účet vedený v Štátnej pokladnici 7000123456/8180 Bankový účet Slovenskej sporiteľne 0010912345/0900 Medzinárodné bankové číslo účtu (IBAN) tvorí kombinácia šiestich skupín po štyroch znakoch. Štruktúru prvej štvorice tvoria 2 veľké písmená (kód krajiny, napr. pre Slovensko SK) a 2 číselné znaky. IBAN pre Slovensko má vždy 24 znakov. SK 33 0200 0000 0001 2351 Rodné číslo, číslo cestovného dokladu, identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo (DIČ), IČ platiteľa DPH sa píšu bez medzier. 941203/7766, SE 123456 IČO 12345678, DIČ 1234567890, IČ DPH SK 1234567890, ISBN 978 -80 -253 -0761 -8

Zložené slová z číslic a slov spájame spojovníkom Obálka C 6 formát A 4

Zložené slová z číslic a slov spájame spojovníkom Obálka C 6 formát A 4 diaľnica D 1 5 -násobný, 10 -krát, 7 -stupňový, 20 -ročný, 3 -miestny, 6 -mesačný, 4 -členné družstvo, 8 -dielny, 9 -voltový, 5 -miliónový, 3 ½-izbový byt, 4, 5 -percentný úrok,