ROZDEOVANIE SLOV NA KONCI RIADKA 2 TRIEDA Ak

  • Slides: 28
Download presentation
ROZDEĽOVANIE SLOV NA KONCI RIADKA 2. TRIEDA

ROZDEĽOVANIE SLOV NA KONCI RIADKA 2. TRIEDA

Ak je na konci riadka málo miesta na napísanie celého slova, tak si slovo

Ak je na konci riadka málo miesta na napísanie celého slova, tak si slovo v mysli rozdelím. SLOVO SI ROZDELÍM NA SLABIKY.

Ak je na konci riadka málo miesta na napísanie celého slova, tak si slovo

Ak je na konci riadka málo miesta na napísanie celého slova, tak si slovo v mysli rozdelím. SLOVO SI ROZDELÍM NA SLABIKY. • Na koniec napísanej slabiky, ktorá sa zmestila do riadka napíšem spojovník – a ostatnú časť slova dopíšem do nasledujúceho riadka.

Ak je na konci riadka málo miesta na napísanie celého slova, tak si slovo

Ak je na konci riadka málo miesta na napísanie celého slova, tak si slovo v mysli rozdelím. SLOVO SI ROZDELÍM NA SLABIKY. • Na koniec napísanej slabiky, ktorá sa zmestila do riadka napíšem spojovník – a ostatnú časť slova dopíšem do nasledujúceho riadka. Teraz máme domáce vyučova – nie.

Takže ešte raz. SLOVO SI ROZDELÍME NA SLABIKY, KEĎ UŽ VIDÍM, ŽE SA MI

Takže ešte raz. SLOVO SI ROZDELÍME NA SLABIKY, KEĎ UŽ VIDÍM, ŽE SA MI HO NEPODARÍ NAPÍSAŤ CELÉ. . .

Takže ešte raz. SLOVO SI ROZDELÍME NA SLABIKY, KEĎ UŽ VIDÍM, ŽE SA MI

Takže ešte raz. SLOVO SI ROZDELÍME NA SLABIKY, KEĎ UŽ VIDÍM, ŽE SA MI HO NEPODARÍ NAPÍSAŤ CELÉ. . . • Slovo rozdelím spojovníkom, to je táto malá čiarka -.

Takže ešte raz. SLOVO SI ROZDELÍME NA SLABIKY, KEĎ UŽ VIDÍM, ŽE SA MI

Takže ešte raz. SLOVO SI ROZDELÍME NA SLABIKY, KEĎ UŽ VIDÍM, ŽE SA MI HO NEPODARÍ NAPÍSAŤ CELÉ. . . • Slovo rozdelím spojovníkom, to je táto malá čiarka -. • V nasledujúcom riadku si slovo dokončím.

mahu- mama by ča vla- kla- hla sy sy va

mahu- mama by ča vla- kla- hla sy sy va

VIACSLABIČNÉ SLOVÁ OPÄŤ SI SLOVO ROZDELÍME V MYSLI NA SLABIKY. húsenica 1. odhadnem, koľko

VIACSLABIČNÉ SLOVÁ OPÄŤ SI SLOVO ROZDELÍME V MYSLI NA SLABIKY. húsenica 1. odhadnem, koľko miesta mi zostalo v riadku. 2. podľa toho sa rozhodnem, ktorú časť slova napíšem do prvého, a ktoré slabiky do ďalšieho riadku.

VIACSLABIČNÉ SLOVÁ OPÄŤ SI SLOVO ROZDELÍME V MYSLI NA SLABIKY. húsenica 1. odhadnem, koľko

VIACSLABIČNÉ SLOVÁ OPÄŤ SI SLOVO ROZDELÍME V MYSLI NA SLABIKY. húsenica 1. odhadnem, koľko miesta mi zostalo v riadku. 2. podľa toho sa rozhodnem, ktorú časť slova napíšem do prvého, a ktoré slabiky do ďalšieho riadka. 1. húsenica

VIACSLABIČNÉ SLOVÁ OPÄŤ SI SLOVO ROZDELÍME V MYSLI NA SLABIKY. húsenica 1. odhadnem, koľko

VIACSLABIČNÉ SLOVÁ OPÄŤ SI SLOVO ROZDELÍME V MYSLI NA SLABIKY. húsenica 1. odhadnem, koľko miesta mi zostalo v riadku. 2. podľa toho sa rozhodnem, ktorú časť slova napíšem do prvého, a ktoré slabiky do ďalšieho riadka. 1. húsenica 2. húsenica

VIACSLABIČNÉ SLOVÁ OPÄŤ SI SLOVO ROZDELÍME V MYSLI NA SLABIKY. húsenica 1. odhadnem, koľko

VIACSLABIČNÉ SLOVÁ OPÄŤ SI SLOVO ROZDELÍME V MYSLI NA SLABIKY. húsenica 1. odhadnem, koľko miesta mi zostalo v riadku. 2. podľa toho sa rozhodnem, ktorú časť slova napíšem do prvého, a ktoré slabiky do ďalšieho riadka. 1. húsenica 2. húsenica 3. húsenica

VIACSLABIČNÉ SLOVÁ ko re ni ny 1. odhadnem, koľko miesta mi zostalo v riadku.

VIACSLABIČNÉ SLOVÁ ko re ni ny 1. odhadnem, koľko miesta mi zostalo v riadku. 2. Ak mám dosť miesta, ponechám viac slabík v 1. riadku. 1. koreniny

VIACSLABIČNÉ SLOVÁ ko re ni ny 1. odhadnem, koľko miesta mi zostalo v riadku.

VIACSLABIČNÉ SLOVÁ ko re ni ny 1. odhadnem, koľko miesta mi zostalo v riadku. 2. Ak mám dosť miesta, ponechám viac slabík v 1. riadku. 2. 1. koreniny

VIACSLABIČNÉ SLOVÁ ko re ni ny 1. odhadnem, koľko miesta mi zostalo v riadku.

VIACSLABIČNÉ SLOVÁ ko re ni ny 1. odhadnem, koľko miesta mi zostalo v riadku. 2. Ak mám dosť miesta, ponechám viac slabík v 1. riadku. 2. 1. koreniny 3. koreniny

VIACSLABIČNÉ SLOVÁ ma te ma ti ka 1. matematika

VIACSLABIČNÉ SLOVÁ ma te ma ti ka 1. matematika

VIACSLABIČNÉ SLOVÁ ma te ma ti ka 1. matematika 2. matematika

VIACSLABIČNÉ SLOVÁ ma te ma ti ka 1. matematika 2. matematika

VIACSLABIČNÉ SLOVÁ ma te ma ti ka 1. 3. matematika matema 2. matematika

VIACSLABIČNÉ SLOVÁ ma te ma ti ka 1. 3. matematika matema 2. matematika

VIACSLABIČNÉ SLOVÁ ma te ma ti ka 1. 3. matematika matema 2. 4. tika

VIACSLABIČNÉ SLOVÁ ma te ma ti ka 1. 3. matematika matema 2. 4. tika matematika

VIACSLABIČNÉ SLOVÁ ma te ma ti ka 1. 3. matematika matema 2. 4. tika

VIACSLABIČNÉ SLOVÁ ma te ma ti ka 1. 3. matematika matema 2. 4. tika matematika

Ukážky vo vetách: Na obed sme dnes mali hovädziu polievku. Druhým jedlom bol vyprážaný

Ukážky vo vetách: Na obed sme dnes mali hovädziu polievku. Druhým jedlom bol vyprážaný syr. Ako dezert sme mali i nugetové palacinky.

VIAC SPOLUHLÁSOK ZA SEBOU SLOVO SI ROZDELÍME NA SLABIKY. • Za prvou spoluhláskou napíšeme

VIAC SPOLUHLÁSOK ZA SEBOU SLOVO SI ROZDELÍME NA SLABIKY. • Za prvou spoluhláskou napíšeme spojovník a zvyšok napíšem do ďalšieho riadka. maslo kurča mačka páska

láska ročný zajko

láska ročný zajko

láska ročný zajko sestra kačka miska

láska ročný zajko sestra kačka miska

DVOJHLÁSKY V SLABIKE DVOJHLÁSKY NIKDY NEROZDEĽUJEME ! • Slová s nimi rozdeľujeme rovnako: piesok

DVOJHLÁSKY V SLABIKE DVOJHLÁSKY NIKDY NEROZDEĽUJEME ! • Slová s nimi rozdeľujeme rovnako: piesok krieda vietor mlieko

CH, DZ, DŽ V SLABIKE CH, DZ, DŽ TAKTIEŽ NEDELÍME brucho u- priadza !

CH, DZ, DŽ V SLABIKE CH, DZ, DŽ TAKTIEŽ NEDELÍME brucho u- priadza ! muchy

CH, DZ, DŽ V SLABIKE CH, DZ, DŽ TAKTIEŽ NEDELÍME brucho u- priadza !

CH, DZ, DŽ V SLABIKE CH, DZ, DŽ TAKTIEŽ NEDELÍME brucho u- priadza ! muchy

Ďakujem za pozornosť.

Ďakujem za pozornosť.