TVORENIE SLOV PREDPONAMI Lastovika domov Lastoviky odlietaj na

  • Slides: 14
Download presentation
TVORENIE SLOV PREDPONAMI

TVORENIE SLOV PREDPONAMI

Lastovička domová Lastovičky odlietajú na jeseň do teplej Afriky. Začiatkom mája sa vracajú späť.

Lastovička domová Lastovičky odlietajú na jeseň do teplej Afriky. Začiatkom mája sa vracajú späť. Musia sa sťahovať, pretože sa živia hmyzom. Chytajú ho počas letu. V horšom počasí hmyz zlietne bližšie k zemi. Vtedy aj lastovičky lovia tesne nad Prečítaj vety tak, že vynecháš Čím Povedz, salietajú odlišujú zvýraznené ako vyzerá slová muchy doň vletia. Lastovičky veľmi rýchlo a zvyčajne stavajú zosadnúť časti lastovička. slov. a presadnúť? Zmenil sa obratne. Majú však slabé končatiny. Na zem zosadnú hniezda? zriedka, len keď sa chcú napiť alebo zbierať význam viet? hlinu na zemou. Majú krátky a široký zobák. Za letu ho roztvoria a Kde si lastovičky stavbu hniezda. Ich hniezdo z hliny a rastlinných zvyškov je zlepené lastovičími slinami.

Prezri si dve pavučiny so slovnými rodinkami odpísať podpísať zapísať dopísať rozpísať pripísať napísať

Prezri si dve pavučiny so slovnými rodinkami odpísať podpísať zapísať dopísať rozpísať pripísať napísať odliať vyliať obliať naliať podliať zliať preliať priliať Slová patriace do jednej slovnej rodinky prepíš do zošita. Čo majú spoločné a čím sa líšia?

PREDPONA OD OB

PREDPONA OD OB

odskočiť obkresliť nadskočiť zakresliť predkresliť rozniesť vhodiť vzlietať prelepiť zmotať vyniesť poskočiť zaniesť priskočiť

odskočiť obkresliť nadskočiť zakresliť predkresliť rozniesť vhodiť vzlietať prelepiť zmotať vyniesť poskočiť zaniesť priskočiť naskočiť zobudiť rozkázať vystrašiť nakresliť preniesť KONTROLA

od- kopnúť klopiť pozerať deliť počítať nad- skočiť ľudský priemerný počet poručík chladiť páliť

od- kopnúť klopiť pozerať deliť počítať nad- skočiť ľudský priemerný počet poručík chladiť páliť predseda podpred- večer predaj platiť izba vlani volať zvesť

sypať striekať

sypať striekať

ob- obec obrásť obytný obsah obetavý oblek obedovať objaviť obilie obálka oblak obdĺžnik KONTROLA

ob- obec obrásť obytný obsah obetavý oblek obedovať objaviť obilie obálka oblak obdĺžnik KONTROLA občerstvenie objednať

Predložka je Predpona je oddelene od slova, od strýka pre zvieratá slovom. spolu so

Predložka je Predpona je oddelene od slova, od strýka pre zvieratá slovom. spolu so odpísať preskočiť

predajňou bezporuchový predaj � bez poruchy na strihanie nastrihať pred písaním predpísať KONTROLA �

predajňou bezporuchový predaj � bez poruchy na strihanie nastrihať pred písaním predpísať KONTROLA � � �

bezbezstarostný bezbranné bezcenná bezbariérová bezbolestne beznádejné K O N T R O L A

bezbezstarostný bezbranné bezcenná bezbariérová bezbolestne beznádejné K O N T R O L A bez vedomia bez zubov bez mapy bez chyby bez cukru bez rozlúčky

podobrať odomykať odovzdať oboznámiť sa bezodný odokryť rozochvieť votrieť vzostup odpnúť odopnúť rozznať rozoznať

podobrať odomykať odovzdať oboznámiť sa bezodný odokryť rozochvieť votrieť vzostup odpnúť odopnúť rozznať rozoznať rozstaviť rozostaviť vzoprieť vzprieť odslať odoslať rozbrať rozobrať oboplávať obplávať

www. timi. wbl. sk

www. timi. wbl. sk