Tvorenie slov skracovanm Mgr Valria Zvodn Tvorenie slov

  • Slides: 11
Download presentation
Tvorenie slov skracovaním Mgr. Valéria Závodná

Tvorenie slov skracovaním Mgr. Valéria Závodná

Tvorenie slov odvodzovanie skladanie spájanie skracovanie ná - stroj more + plavec = moreplavec

Tvorenie slov odvodzovanie skladanie spájanie skracovanie ná - stroj more + plavec = moreplavec letné prázdniny napr. stroj - ník rod + kmeň = rod(o)kmeň školský rok Mgr. pra – bab - ička zem + guľa = zem( e)guľa triedna učiteľka USA

Skracovanie slov Ø Skratky Ø Iniciálové skratky Ø Skratkové slová Ø Značky

Skracovanie slov Ø Skratky Ø Iniciálové skratky Ø Skratkové slová Ø Značky

Skracovanie slov Skratky Ø jedno alebo niekoľko začiatočných písmen slova Ø za skratkami píšeme

Skracovanie slov Skratky Ø jedno alebo niekoľko začiatočných písmen slova Ø za skratkami píšeme bodku strana – s. napríklad – napr. Iniciálové skratky Ø zvyčajne tvoria prvé písmená slov viacslovného pomenovania Ø píšeme ich veľkými písmenami Ø nepíšeme za nimi bodku Ø neskloňujú sa SR – Slovenská republika ZŠ - základná škola SND – Slovenské národné divadlo

Skratkové slová Ø čítame ich ako slová Ø môžeme ich skloňovať TANAP – Tatranský

Skratkové slová Ø čítame ich ako slová Ø môžeme ich skloňovať TANAP – Tatranský národný park Značky Ø grafické symboly Ø skladajú sa z jedného alebo viacerých písmen, číslic. . . Ø nepíšeme bodku km, ml, Sk, H 2 O, kcal

Skratky akademických titulov Bc. Mgr. Ing. MUDr. MVDr. JUDr. Paed. Dr. RNDr. Th. Dr.

Skratky akademických titulov Bc. Mgr. Ing. MUDr. MVDr. JUDr. Paed. Dr. RNDr. Th. Dr. Ph. Dr. bakalár magister inžinier doktor všeobecnej medicíny doktor veterinárskej medicíny doktor práv doktor pedagogiky doktor prírodných vied doktor teológie doktor filozofie

Poznáš tieto skratky a značky? Otestuj sa. a. s. – hl. m. – t.

Poznáš tieto skratky a značky? Otestuj sa. a. s. – hl. m. – t. j. – min. – tzv. – Zb. – a pod. § 8&%‰- akciová spoločnosť hlavné mesto zo jest minúta takzvaný zbierka a podobne paragraf ( spája sa vždy s číslom) spojka (nahrádza spojku a) percento promile

. . . a fyzikálne veličiny a ich jednotky? Fyzikálna veličina Objem Hmotnosť Dĺžka

. . . a fyzikálne veličiny a ich jednotky? Fyzikálna veličina Objem Hmotnosť Dĺžka Hustota Čas Značka Základná jednotka

Cvičenia Pomenuj skupiny slov. Ø a. s. , min. , spol. s. r. o.

Cvičenia Pomenuj skupiny slov. Ø a. s. , min. , spol. s. r. o. , t. j. - skratky Ø PKO, SAV, USA, KSSJ, MS - iniciálové skratky Ø H, §, =, +, t, - , O - značky

Ktoré skrátené slovo nepatrí do radu? Ø NATO, Zb. , OECD, PKO, SAV, MŠ

Ktoré skrátené slovo nepatrí do radu? Ø NATO, Zb. , OECD, PKO, SAV, MŠ SR Ø km, ml, m, l, ha, min. , s, min Ø sek. , napr. , min , a. s. , t. r. , resp.

Zdroje: Péteryová, O. – Rezníčková, V. – Skokanová, Ľ. : Zbierka úloh zo slovenského

Zdroje: Péteryová, O. – Rezníčková, V. – Skokanová, Ľ. : Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy, DIDAKTIS Bratislava 1992