Slovn druhy Jazyk a jazykov komunikace slo projektu

  • Slides: 12
Download presentation
Slovní druhy Jazyk a jazyková komunikace Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 0866

Slovní druhy Jazyk a jazyková komunikace Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 0866 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: VY_32_INOVACE_13_SLOVNÍ DRUHY Sada: 3 Druh materiálu: DUM ČJ č. 13 Jméno autora: Mgr. Žaneta Gruntová Škola: ZŠ A MŠ Cholina, okres Olomouc, příspěvková organizace, Cholina 35, 783 22 Datum vytvoření: 12. 11. 2011 Předmět: Český jazyk Ročník: třetí Anotace: Materiál (DUM) určený k seznámení s řadou slovních druhů. Je určen ke společné práci, která proběhne na interaktivní tabuli. Klíčová slova: slovní druhy Zdroje:

Slovní druhy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. PODSTATNÁ JMÉNA

Slovní druhy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. PODSTATNÁ JMÉNA PŘÍDAVNÁ JMÉNA ZÁJMENA ČÍSLOVKY SLOVESA PŘÍSLOVCE PŘEDLOŽKY SPOJKY ČÁSTICE CITOSLOVCE

Slovní druhy PODSTATNÁ JMÉNA jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Ukazujeme na

Slovní druhy PODSTATNÁ JMÉNA jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Ukazujeme na ně slovy TEN, TA, TO, TY, TI, TA. OSOBY – maminka, kominík, kamarád, učitelka ZVÍŘATA – kočka, křeček, medvěd, myš, tuleň VĚCI – sešit, věšák, okno, polštář, židle, dům, strom VLASTNOSTI – snaživost, krása, statečnost, stáří, pýcha DĚJE – plavání, kreslení, učení, hraní, chůze, běhání PODSTATNÁ JMÉNA SKLOŇUJEME, JE TO OHEBNÝ SLOVNÍ DRUH.

Slovní druhy PŘÍDAVNÁ JMÉNA vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí. Ptáme se na ně

Slovní druhy PŘÍDAVNÁ JMÉNA vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí. Ptáme se na ně otázkami: Jaký? Jaká? Jaké? Který? Která? Které? Čí? Jaký? pěkný, papírový, silný Který? letní, zimní, Čí? babiččina, Pepíkův, maminčin PŘÍDAVNÁ JMÉNA SKLOŇUJEME, JE TO OHEBNÝ SLOVNÍ DRUH.

Slovní druhy ZÁJMENA zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují. ZASTUPUJÍ: chlapec – ON,

Slovní druhy ZÁJMENA zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují. ZASTUPUJÍ: chlapec – ON, žákyně – ONA, kotě – ONO UKAZUJÍ: TEN, TA, TO, TATO, TENTO, TOTO … ZÁJMENA SKLOŇUJEME, JE TO OHEBNÝ SLOVNÍ DRUH.

Slovní druhy ČÍSLOVKY vyjadřují počet nebo pořadí. Ptáme se na ně otázkami: Kolik? pět,

Slovní druhy ČÍSLOVKY vyjadřují počet nebo pořadí. Ptáme se na ně otázkami: Kolik? pět, sto, tisíc Kolikátý? šestý, devadesátý Kolikery? sedmery, desatery Kolikrát? dvacetkrát, stokrát Kolikanásobný? dvojnásobný, třináctinásobný ČÍSLOVKY SKLOŇUJEME, JE TO OHEBNÝ SLOVNÍ DRUH.

Slovní druhy SLOVESA vyjadřují co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s

Slovní druhy SLOVESA vyjadřují co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje. - píše, dívá se, běží, bubnuje, prší, vadne SLOVESA ČASUJEME, JE TO OHEBNÝ SLOVNÍ DRUH.

Slovní druhy PŘÍSLOVCE jsou slova určující místo, způsob a čas. Ptáme se na ně

Slovní druhy PŘÍSLOVCE jsou slova určující místo, způsob a čas. Ptáme se na ně otázkami: Jak? Dobře. Kde? Nahoře. Kdy? Zítra. Kam? Tam. PŘÍSLOVCE JSOU NEOHEBNÝ SLOVNÍ DRUH.

Slovní druhy PŘEDLOŽKY Stojí ve větě před podstatnými jmény, přídavnými jmény, zájmeny a číslovkami.

Slovní druhy PŘEDLOŽKY Stojí ve větě před podstatnými jmény, přídavnými jmény, zájmeny a číslovkami. - neslabičné - k, v, s, z - jednoslabičné – na, do, ke, ve, o, u, před, pod - víceslabičné – mezi, vedle, okolo PŘEDLOŽKY JSOU NEOHEBNÝ SLOVNÍ DRUH.

Slovní druhy SPOJKY spojují slova nebo věty. Před spojkami a, i , nebo ,

Slovní druhy SPOJKY spojují slova nebo věty. Před spojkami a, i , nebo , ani NEPÍŠEME ČÁRKU. Před ostatními spojkami čárku píšeme. - když, že, protože, avšak, aby, ale SPOJKY JSOU NEOHEBNÝ SLOVNÍ DRUH.

Slovní druhy ČÁSTICE vyjadřují přání, výzvu, obavu, radost, zvolání… Většinou stojí na začátku věty.

Slovní druhy ČÁSTICE vyjadřují přání, výzvu, obavu, radost, zvolání… Většinou stojí na začátku věty. - ať, kéž, nechť, což, ano, ne ČÁSTICE JSOU NEOHEBNÝ SLOVNÍ DRUH.

Slovní druhy CITOSLOVCE vyjadřují city, zvuky, nálady, hlasy a výzvy. - au, bum, mňau,

Slovní druhy CITOSLOVCE vyjadřují city, zvuky, nálady, hlasy a výzvy. - au, bum, mňau, haf, cink, bác, crrr, fuj…. CITOSLOVCE JSOU SLOVA NEOHEBNÝ SLOVNÍ DRUH.