USTAVNI SUD UVOD U PRAKSU Ivica Pavi mag

  • Slides: 11
Download presentation
USTAVNI SUD – UVOD U PRAKSU Ivica Pavić, mag. iur.

USTAVNI SUD – UVOD U PRAKSU Ivica Pavić, mag. iur.

DJELOKRUG USTAVNOG SUDA • . . . • odlučivanje o ustavnosti zakona te ustavnosti

DJELOKRUG USTAVNOG SUDA • . . . • odlučivanje o ustavnosti zakona te ustavnosti i zakonitosti drugih propisa • odlučivanje o ustavnim tužbama • . . .

POSTUPANJE PO USTAVNIM TUŽBAMA • podnošenje ustavne tužbe • ispitivanje postojanja postupovnih pretpostavaka •

POSTUPANJE PO USTAVNIM TUŽBAMA • podnošenje ustavne tužbe • ispitivanje postojanja postupovnih pretpostavaka • odlučivanje o biti (meritumu) stvari • meritum u postupku po ustavnoj tužbi – je li pojedinačnim aktom ili postupkom u kojem je donesen povrijeđeno ustavno pravo podnositelja

ODLUČIVANJE O USTAVNIM TUŽBAMA • vijeće od 6 sudaca jednoglasno • ako se jednoglasnost

ODLUČIVANJE O USTAVNIM TUŽBAMA • vijeće od 6 sudaca jednoglasno • ako se jednoglasnost ne može postići ili vijeće smatra da predmet ima širi značaj – odlučuje sjednica Ustavnog suda

ODLUKE U POSTUPKU ODLUČIVANJA O USTAVNOJ TUŽBI • odbacujuća - ne postoje postupovne pretpostavke

ODLUKE U POSTUPKU ODLUČIVANJA O USTAVNOJ TUŽBI • odbacujuća - ne postoje postupovne pretpostavke za odlučivanje o meritumu • odbijajuća – ne postoje razlozi zbog kojih se akt osporava • usvajajuća – ukida se osporavani akt (ili akti) i predmet se vraća na ponovno odlučivanje

DIJELOVI ODLUKE USTAVNOG SUDA 1. zaglavlje – oznaka Ustavnog suda, broj i datum, tijelo,

DIJELOVI ODLUKE USTAVNOG SUDA 1. zaglavlje – oznaka Ustavnog suda, broj i datum, tijelo, sastav, vrsta postupka, podnositelj, zastupnik, datum donošenja, način odlučivanja 2. izreka: I. III. IV. – - usvajanje/odbijanje/djelomično usvajanje u slučaju usvajanja, koji akt(i) se ukida(ju) ako postoji II. , kojem se tijelu vraća predmet intencija objavljivanja u Narodnim novinama (nije obvezno) 3. obrazloženje 4. potpis predsjednika vijeća / sjednice Ustavnog suda

DIJELOVI OBRAZLOŽENJA I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. protiv kojeg akta se podnosi ustavna

DIJELOVI OBRAZLOŽENJA I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM 1. protiv kojeg akta se podnosi ustavna tužba, što je bio succus akta 2. tvrdnja o pribavljanju spisa potrebnog za odlučivanje II. ČINJENICE I OKOLNOSTI SLUČAJA 1. prvostupanjski postupak 2. drugostupanjski postupak. . . (kronološkim redoslijedom tijeka postupaka) III. NAVODI PODNOSITELJA – relevantni dijelovi ustavne tužbe ponekad se između interpolira poglavlje MJERODAVNO PRAVO IV. OCJENA USTAVNOG SUDA -

OBJAVLJIVANJE ODLUKA USTAVNOG SUDA a) u Narodnim novinama (samo one za koje Ustavni sud

OBJAVLJIVANJE ODLUKA USTAVNOG SUDA a) u Narodnim novinama (samo one za koje Ustavni sud tako odredi) b) na stranici Ustavnog suda (sve odluke i važnija rješenja)

OCJENA USTAVNOG SUDA Ustavni sud: i. razmatra navode iz ustavne tužbe s aspekta mjerodavnog

OCJENA USTAVNOG SUDA Ustavni sud: i. razmatra navode iz ustavne tužbe s aspekta mjerodavnog prava (kojeg potom navodi) i mogućeg postojanja povrede navedenog ustavnog prava, ii. pojašnjava u čemu se sastoji navedeno ustavno pravo (sadržaj), te što je, s obzirom na to, u konkretnom slučaju ispitivao, iii. iznosi ocjenu utjecaja navedenih razloga na postojanje povrede ustavnog prava iv. „Slijedom navedenog, Ustavni sud ocjenjuje da je opisanim postupanjem tijela XY podnositelju povrijeđeno pravo AB zajamčeno čl. CD. Ustava. ”, v. ako Ustavni sud ponavlja već izrečeno stajalište u istovrsnom predmetu i po pitanju zaštite istog ustavnog prava, napomenut će da je isto detaljnije obrazloženo u toj odluci vi. „Slijedom navedenoga, temeljem članka 73. i 76. Ustavnog zakona odlučeno je kao u izreci. ”

POJAM PRAKSE • pojam prakse se uvijek nadovezuje na tijelo kojemu pripada npr. praksa

POJAM PRAKSE • pojam prakse se uvijek nadovezuje na tijelo kojemu pripada npr. praksa Ustavnog suda Republike Hrvatske; praksa Općinskog suda u Osijeku; praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske; praksa Visokog upravnog suda • pod pojmom prakse podrazumijevamo ranije odluke nekog tijela (u pravilu suda), bez obzira na to koliko ih je brojčano (1 ili 500) • primjena pojma – znanstveni radovi, usklađivanje rezultata

PRAKSA USTAVNOG SUDA Poveznica na praksu Ustavnog suda Republike Hrvatske

PRAKSA USTAVNOG SUDA Poveznica na praksu Ustavnog suda Republike Hrvatske