UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKIH RADOVA Ivica Pavi mag

  • Slides: 23
Download presentation
UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKIH RADOVA Ivica Pavić, mag. iur.

UPUTE ZA IZRADU SEMINARSKIH RADOVA Ivica Pavić, mag. iur.

ODABIR TEME SEMINARSKOG RADA Prelistati sadržaj Odabrati uži izbor Pročitati o temama Provjeriti dostupnu

ODABIR TEME SEMINARSKOG RADA Prelistati sadržaj Odabrati uži izbor Pročitati o temama Provjeriti dostupnu literaturu

PISANI RAD – UPUTE Naslovna stranica Sadržaj Uvod Dijelovi seminara koji se numeriraju Razrada

PISANI RAD – UPUTE Naslovna stranica Sadržaj Uvod Dijelovi seminara koji se numeriraju Razrada Zaključak Ključne riječi/pojmovi* Popis literature

1. NASLOVNA STRANICA Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Pravni fakultet Ivica Ivić Referendum

1. NASLOVNA STRANICA Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Pravni fakultet Ivica Ivić Referendum u Republici Hrvatskoj Seminarski rad iz predmeta Ustavno pravo Mentor: Ivica Pavić, mag. iur. Osijek, svibanj 2015.

2. SADRŽAJ U sadržaj će biti unešen sav i samo tekst pisan fontom HEADING!!!

2. SADRŽAJ U sadržaj će biti unešen sav i samo tekst pisan fontom HEADING!!! INSERT Naslove i podnaslove pisati fontom HEADING REFERENCE Heading 1 Heading 2 Heading 3 Navigacija po radu preko sadržaja INDEX AND TABLES TABLE OF CONTENTS

3. UVOD I ZAKLJUČAK UVOD ZAKLJUČAK razlog odabira teme pitanja na koja rad pokušava

3. UVOD I ZAKLJUČAK UVOD ZAKLJUČAK razlog odabira teme pitanja na koja rad pokušava odgovoriti kroz raščlanjenje rada na cjeline sažetak obrađenog Razrada dobiveni odgovori i/ili preostala pitanja osobni stav prema problematici Uvod i zaključak pišu se NAKON razrade teme! Uvod i zaključak MORAJU biti u logičkoj vezi!

4. TEHNIKA PISANJA RADA margine: 2, 5 cm (postaviti!) – moguće i 3 cm

4. TEHNIKA PISANJA RADA margine: 2, 5 cm (postaviti!) – moguće i 3 cm lijevo (uvez!) vrsta fonta: times new roman, arial, courier new, verdana veličina fonta: tekst – 12; fusnote – 10 (automatska postavka) poravnanje teksta: obostrano (i tekst i fusnote – postaviti!) prored između redaka u tekstu: 1, 5 (automatski, ali provjeriti!) numeriranje stranica: od uvoda do (zaključno sa) zaključka

5. CITIRANJE vs. PARAFRAZIRANJE CITIRANJE n n n doslovno navođenje dijelova tuđeg autorskog djela

5. CITIRANJE vs. PARAFRAZIRANJE CITIRANJE n n n doslovno navođenje dijelova tuđeg autorskog djela mora biti označeno navodnim znacima mora biti označeno fusnotom Npr. Prof. Vrban definira pojam pravnog odnosa na sljedeći način: “Pravni odnos je. . . ” PARAFRAZIRANJE n n n prepričavanje dijelova tuđeg autorskog djela ne treba biti označeno navodnim znacima mora biti označeno fusnotom Npr. XY u svojem djelu “ABC” pravni odnos definira na način da tu svrstava sve odnose uređene pravnim normama.

6. PRAVILA PISANJA FUSNOTA monografije časopisi propisi sudske odluke izvori s Interneta Redoslijed navođenja

6. PRAVILA PISANJA FUSNOTA monografije časopisi propisi sudske odluke izvori s Interneta Redoslijed navođenja pojedinih skupina izvora u popisu literature

6. 1. POTPUNI CITAT - KORISTITI 6. 1. 1. OPĆENITO n n koristi se

6. 1. POTPUNI CITAT - KORISTITI 6. 1. 1. OPĆENITO n n koristi se kod prvog navođenja određenog djela u fusnotama pisati samo INICIJALE imena autora u popisu literature pisati PUNA imena autora U nastavku slijede pravila za pisanje prvih (potpunih) citata (fusnota) za pojedine vrste izvora. . .

6. 1. 2. CITIRANJE UDŽBENIKA I MONOGRAFIJA n 1. 2. 3. 4. 5. ELEMENTI

6. 1. 2. CITIRANJE UDŽBENIKA I MONOGRAFIJA n 1. 2. 3. 4. 5. ELEMENTI CITATA (FUSNOTE) : Prezime autora, ime autora (u fusnoti pisano inicijalom) Naslov djela Izdavač Godina izdanja Broj stranice ili stranica npr. Smerdel, B. , Sokol, S. , Ustavno pravo, Narodne novine, Zagreb, 2009. , str. 21 -25.

6. 1. 3. CITIRANJE ČLANAKA IZ ČASOPISA, PROPISA I SUDSKE PRAKSE ČASOPISI - npr.

6. 1. 3. CITIRANJE ČLANAKA IZ ČASOPISA, PROPISA I SUDSKE PRAKSE ČASOPISI - npr. Kovčo, I. , Kazna zatvora – zašto i kuda? , Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, GODIŠTE(GODINA), BROJ, str. X-Y – PREFERIRANI NAČIN ili -npr. Kovčo, I. , Kazna zatvora - zašto i kuda? , Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (u daljnjem tekstu: HLJKPP), br. 2, 2001. g. – IZBJEGAVATI PROPISI – brojevi NN-a samo kod prvog citiranja! -npr. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14). -npr. Poslovnik Hrvatskog sabora (pročišćeni tekst, Narodne novine, 81/13) -npr. Ustav Republike Hrvatske (pročišćeni tekst, Narodne novine, 85/10) SUDSKE ODLUKE -npr. Ustavni sud Republike Hrvatske, U-I-254/2014 od 27. siječnja 2015. ili -npr. Presuda Ustavnog suda Republike Hrvatske U-I-254/2014 od 27. siječnja 2015.

6. 1. 4. CITIRANJE INTERNETSKIH IZVORA ELEMENTI CITATA (fusnote): 1. Naslov članka 2. Prezime

6. 1. 4. CITIRANJE INTERNETSKIH IZVORA ELEMENTI CITATA (fusnote): 1. Naslov članka 2. Prezime i ime autora ukoliko je poznato 3. Web adresa izvora (piše se u novom redu ukoliko je link duži zbog nereda koji unosi primjena obostranog poravnanja kod linkova koji su približne veličine jednog reda teksta, ili čak i prelaze tu veličinu – jer Word cijeli link prepoznaje kao jednu riječ) 4. Datum korištenja izvora – i u fusnotama i u popisu literature Npr. Ovo su suci Ustavnog suda RH, http: //www. jutarnji. hr/ovo-su-suci-ustavnog-suda-rh/897038/? art. Id=897039, 21. 05. 2015. Napomena! Nakon kopiranja web adrese u fusnotu, ukoliko je link plave boje (tj. postoji hiperveza), kliknuti na kraj web adrese i pritisnuti tipku BACKSPACE kako bi se hiperveza uklonila!

6. 2. SKRAĆENI CITAT – NE KORISTITI Koristi se pri drugom ili kasnijem navođenju

6. 2. SKRAĆENI CITAT – NE KORISTITI Koristi se pri drugom ili kasnijem navođenju istog djela istog autora, ostavljajući pritom dovoljno elemenata za identifikaciju i djela i autora, ali se navodi nakon potpunog citata (u zagradi) naročito pripaziti u slučaju kada se u radu pojavljuje isti autor s više djela (treba pružiti dovoljno informacija kako bi se utvrdilo na točno koje djelo se pozivamo) uglavnom se ne koristi se u kraćim radovima (do 30 -40 stranica) npr. Smerdel, Branko; Sokol, Smiljko, Ustavno pravo, Narodne novine, Zagreb, 2009. , str. 28 -29. (u daljnjem tekstu: Ustavno pravo) ili (u daljnjem tekstu: Smerdel, Sokol)

6. 3. PONOVLJENI CITAT – KORISTITI uzastopne bilješke koje se referiraju na isto mjesto

6. 3. PONOVLJENI CITAT – KORISTITI uzastopne bilješke koje se referiraju na isto mjesto istog rada - “Ibid. “ uzastopne bilješke koje se referiraju na različita mjesta istog rada - “Ibid. , str. “ bilješke bez kontinuiteta koje se referiraju na isto mjesto istog rada, a nije citirano više radova istog autora - “prezime autora, loc. cit. (bilj. X)” X- ne mora nužno biti ona fusnota gdje je prvi/puni citat!!! bilješke bez kontinuiteta koje se referiraju na različita mjesta istog rada, a nije citirano više radova istog autora - “prezime autora, op. cit. (bilj. X), str. “ X – mora biti fusnota gdje prvi (puni) citat djela koje se citira!!! bilješke bez kontinuiteta koje se referiraju na ista ili različita mjesta istog rada, a prethodno je citirano više djela istog autora - “prezime autora, skraćeni naziv djela, cit. , str. (ako su različita mjesta)“

6. 3. 1. CITIRANJE RADOVA S HRČKA n ne pisati internetsku adresu kao kod

6. 3. 1. CITIRANJE RADOVA S HRČKA n ne pisati internetsku adresu kao kod navođenja ostalih internetskih izvora, već citirati kao da se imalo u rukama sam časopis

7. NUMERIRANJE I PRINTANJE RADA q Postupak: 1. Kreirati tri dokumenta 1. Naslovnu stranicu

7. NUMERIRANJE I PRINTANJE RADA q Postupak: 1. Kreirati tri dokumenta 1. Naslovnu stranicu – ne numerirati 2. Popis literature – ne numerirati 3. Uvod+Razrada+Zaključak+Sadržaj 2. Dokument 3 numerirati 3. Isprintati Uvod+Razrada+Zaključak 4. Ukloniti numeriranje iz podnožja 5. Isprintati samo sadržaj 6. Posložiti dokumente za uvez (naslovna stranica, sadržaj, uvod, razrada, zaključak, popis literature) 7. Uvezati seminarski rad

ZAKLJUČNE NAPOMENE (1) Narodne novine pisati punim nazivom i u fusnotama i u popisu

ZAKLJUČNE NAPOMENE (1) Narodne novine pisati punim nazivom i u fusnotama i u popisu literature Provjeriti eventualne izmjene nakon objavljivanja izvora koji se koristi Wikipedija se ne smije koristiti kao izvor u seminarskim radovima, ali može poslužiti da uputi na neki drugi izvor Izbjegavati nestandardne formate za oblikovanje popisa i nabrajanja Latinske izreke i strane izraze pisati kurzivom ili italikom Ukoliko se tekst preuzima s Interneta, ukloniti sve formate na kopiranom tekstu koji ne pripadaju seminarskom radu (obrub, sjenčanje teksta, itd. )

ZAKLJUČNE NAPOMENE (2) Ukoliko se tekst preuzima s Interneta, ukloniti sve formate na kopiranom

ZAKLJUČNE NAPOMENE (2) Ukoliko se tekst preuzima s Interneta, ukloniti sve formate na kopiranom tekstu koji ne pripadaju seminarskom radu (poravnanje, sjenčanje teksta, obrub teksta itd. ) Cjeline koje se numeriraju (dakle, ne brojevima stranica, već rednim brojevima cjelina) su: Uvod, Razrada po poglavljima i Zaključak Titule autora ne pisati Ukoliko se ”citira” više stranica, ne nabrajati ih sve već koristiti oznaku ”-” koja znači ”od do” (npr. str. 19 -27. )

ZAKLJUČNE NAPOMENE (3) Ukoliko se citira izvor s postojećim pročišćenim tekstom, kod navođenja brojeva

ZAKLJUČNE NAPOMENE (3) Ukoliko se citira izvor s postojećim pročišćenim tekstom, kod navođenja brojeva Narodnih novina imati na umu da pročišćeni tekst inkorporira sve prethodne izmjene i dopune, ali se naknadne moraju naznačiti (da bi i nova izmjena bila u pročišćenom tekstu potrebno je u nekom od kasnijim brojeva Narodnih novina objaviti novu verziju pročišćenog teksta) Kod ponovljenog citiranja propisa ne koristiti op. cit. i loc. cit. jer se ti latinski izrazi odnose na pisana djela, a ne na propise (Ibid. i Ibid. , str. također ne bi trebalo, ali se tolerira)

ZAKLJUČNE NAPOMENE (4) Ukoliko se kod godine izdanja spominju i mjeseci (npr. ”lipanj 2013.

ZAKLJUČNE NAPOMENE (4) Ukoliko se kod godine izdanja spominju i mjeseci (npr. ”lipanj 2013. ”), njih ne uvrštavati ni u fusnotama ni u popisu literature! Fusnote se nikad ne stavljaju na naslove i podnaslove, već na kraju dijela teksta koji je citiran (doslovno prepisan) ili parafraziran (prepričan) iz nekog izvora U seminarski rad ne stavljati slike osoba ili apstraktne slike već isključivo tablice i grafikone (i shematske prikaze nekih složenijih procesa), i to samo ukoliko to zahtijeva sadržaj rada – npr. kod iznošenja nekih statističkih podataka ili usporedbi Upute za označavanje grafičkih prikaza: 1. Tablicu imenovati rednim brojem te vrste grafičkog prikaza u seminarskom radu (npr. Tablica 1. ) 2. Nakon rednog broja slijedi naziv tablice koji se određuje prema onome što grafički prikaz ilustrira 3. Ukoliko je grafički prikaz vlastito autorsko djelo (uključujući podatke!) to je to 4. Ukoliko je grafički prikaz preuzet iz nekog izvora, potrebno je u novom redu (ispod naziva tablice) napisati izvor s kojeg je preuzet (najčešće web adresa)

ZAKLJUČNE NAPOMENE (5) Oznaka ponovljenog citata Ibid. odnosi se isključivo na prethodni citat (bez

ZAKLJUČNE NAPOMENE (5) Oznaka ponovljenog citata Ibid. odnosi se isključivo na prethodni citat (bez obzira o kakvom izvoru se u prethodnom citatu – fusnoti – radi) pa se Ibid. nikad ne može koristiti da bi se pozivalo na izvor naveden u fusnoti ispred prethodne Ukoliko se promijeni broj bilješke s izvorom na koji se pozivate mora se popraviti i taj broj kod ponovljenog citata npr. Smerdel, Sokol, op. cit. (bilj. 2), str. 61.

ZAKLJUČNE NAPOMENE (6) Microsoft Word aplikacija/program je često unaprijed postavljena da nakon svake točke

ZAKLJUČNE NAPOMENE (6) Microsoft Word aplikacija/program je često unaprijed postavljena da nakon svake točke registrira početak nove rečenice i automatski napiše prvo slovo sljedeće riječi velikim slovom – obratiti pozornost na ovo svojstvo i po potrebi korigirati ili ovu opciju u potpunosti isključiti u postavkama aplikacije/programa Udžbenici propisani kao obvezna literatura moraju predstavljati samo manji dio korištenih izvora, tj. biti polazište u potrazi za ostalom literaturom