Typy program 4 operan systmy 4 textov editory

  • Slides: 9
Download presentation
Typy programů 4 operační systémy 4 textové editory 4 programy pro práci se 4

Typy programů 4 operační systémy 4 textové editory 4 programy pro práci se 4 tabulkové kalkulátory soubory 4 antivirové programy 4 programy pro kompresi dat 4 programovací jazyky 4 prezentační software 4 DTP (Desktop Publishing) 4 grafické programy 4 databázové programy

Operační systémy 4 Jsou prostředníkem mezi počítačem, ostatními programy 4 4 a uživatelem, umožňuje

Operační systémy 4 Jsou prostředníkem mezi počítačem, ostatními programy 4 4 a uživatelem, umožňuje též vytvářet, udržovat a spouštět uživatelské programy každý počítač musí mít nějaký operační systém dříve MS DOS, poté s nadstavbami MS Windows (umožňují současný běh několika programů a vzájemný přenos dat mezi nimi) na naší fakultě máme v počítačových učebnách systém MS Windows NT - již nezávislý operační systém se schopností pracovat v síti UNIX - víceúlohový OS (i pro PC)

Textové editory 4 nahrazují psací stroj pro psaní dokumentů Příklady: T 602 – první

Textové editory 4 nahrazují psací stroj pro psaní dokumentů Příklady: T 602 – první textový editor umožňující psát česky firmy Software 602 Ami. Pro – textový editor firmy Lotus MS Word – textový editor firmy Microsoft Word. Perfect – textový editor firmy Word. Perfect Většinou jsou vzájemně alespoň částečně kompatibilní (tj. dokument napsaný v Ami. Pro lze načíst a poté upravovat v MS Wordu atd. )

Tabulkové procesory 4 umožňují vytvářet tabulku buněk uspořádanou v řádcích a sloupcích Příklady použití:

Tabulkové procesory 4 umožňují vytvářet tabulku buněk uspořádanou v řádcích a sloupcích Příklady použití: – statistické zpracování dat – numerické výpočty (programy obsahují velké množství funkcí různých typů) – tvorba grafů – třídění seznamů Příklady programů: MS Excel, Quatro. Pro (Borland)

Databázové programy 4 databáze - strukturovaný soubor informací 4 databázové systémy poskytují nástroje pro

Databázové programy 4 databáze - strukturovaný soubor informací 4 databázové systémy poskytují nástroje pro vyhledávání, modifikaci, vkládání a mazání dat Příklady programů: MS Acces - Microsoft Paradox - Borland velké systémy Informix, ORACLE

DTP 4 Počítačový editační systém, který využívá osobní počítač k přípravě kompletních podkladů pro

DTP 4 Počítačový editační systém, který využívá osobní počítač k přípravě kompletních podkladů pro tisk publikace 4 umožňuje celoplošně zpracovat text a grafiku Příklady programů: Page. Maker - Aldus Corporation (především na počítačích Macintosh) Ventura Publisher - Xerox Corporation

Grafické programy 4 Slouží k vytváření, úpravě a tisku počíačem generované grafiky typy grafiky:

Grafické programy 4 Slouží k vytváření, úpravě a tisku počíačem generované grafiky typy grafiky: – vektorová – rastrová Příklady programů: Corel. Draw - Corel Auto. CAD - Autodesk

Rastrová grafika 4 ukládá obrázky ve formě bitové mapy, tj. každý bod (pixel) je

Rastrová grafika 4 ukládá obrázky ve formě bitové mapy, tj. každý bod (pixel) je samostatně zaznamenán 4 při změně měřítka se mění velikost pixelu, „čáry“ mění svou tloušťku

Vektorová grafika 4 objekty jsou matematicky popsány 4 velikost lze měnit bez zkreslení (např.

Vektorová grafika 4 objekty jsou matematicky popsány 4 velikost lze měnit bez zkreslení (např. se nemění tloušťka čáry)