Grafick editory Grafick editory Vznam Nstroj na prcu

  • Slides: 12
Download presentation
Grafické editory

Grafické editory

Grafické editory Význam Nástroj na prácu s obrázkami Tvorba (kreslenie) Úprava Tlač Ďalšie možnosti:

Grafické editory Význam Nástroj na prácu s obrázkami Tvorba (kreslenie) Úprava Tlač Ďalšie možnosti: Vkladanie textov, tabuliek 2

Grafické editory Využitie Spracovanie obrázkov, fotiek animácií letákov s možnosťou použitia textu. Modelovanie a

Grafické editory Využitie Spracovanie obrázkov, fotiek animácií letákov s možnosťou použitia textu. Modelovanie a iné 3

Grafické editory Možnosti spracovania Rastrový editor (raster = sieť myslených štvorčekov) Skicár (Paint) Logo.

Grafické editory Možnosti spracovania Rastrový editor (raster = sieť myslených štvorčekov) Skicár (Paint) Logo. Motion Adobe Photoshop Vektorový editor (pracuje s objektami - krivky, kružnice) Corel. Draw 4

Grafické editory Rozdiel Hlavne pri zväčšovaní alebo otáčaní obrázku Rastrový editor Vektorový editor 5

Grafické editory Rozdiel Hlavne pri zväčšovaní alebo otáčaní obrázku Rastrový editor Vektorový editor 5

Grafické editory Rastrový editor + možná zmena farby každého obrazového bodu – pri zväčšení

Grafické editory Rastrový editor + možná zmena farby každého obrazového bodu – pri zväčšení - zhoršenie kvality Aj takýto pekný obrázok sa dá vytvoriť v programe Skicár. 6

Grafické editory Farbené modely RGB maženta MAGENTA + CMY RED červená R = M

Grafické editory Farbené modely RGB maženta MAGENTA + CMY RED červená R = M B BLUE modrá + = Y G C cyanová CYAN + žltá YELLOW zelená GREEN = 7

Grafické editory Animácia Postupnosť obrázkov (frames), ktorá vyvolá dojem pohybu. Premietne sa niekoľko obrázkov

Grafické editory Animácia Postupnosť obrázkov (frames), ktorá vyvolá dojem pohybu. Premietne sa niekoľko obrázkov za sekundu. (tu 10 obr/s) 8

Grafické editory Iné možnosti Pseudografika obrázky v znakovom režime Semigrafika rozšírenie pseudografiky 9

Grafické editory Iné možnosti Pseudografika obrázky v znakovom režime Semigrafika rozšírenie pseudografiky 9

Grafické editory Iné možnosti Grafické modelovanie – navrhovanie pomocou počítača - CAD systémy (Computer

Grafické editory Iné možnosti Grafické modelovanie – navrhovanie pomocou počítača - CAD systémy (Computer aided design) 10

Grafické editory Textúry vyjadrujú charakter povrchu predmetu Použitie: pri fotorealistických scénach. 11

Grafické editory Textúry vyjadrujú charakter povrchu predmetu Použitie: pri fotorealistických scénach. 11

Grafické editory Grafické zariadenia Vstupné Skener Digitálny fotoaparát Výstupné Monitor, displej Tlačiareň 12

Grafické editory Grafické zariadenia Vstupné Skener Digitálny fotoaparát Výstupné Monitor, displej Tlačiareň 12