Grafick editory Mgr Milo Jur Grafick editory s

  • Slides: 10
Download presentation
Grafické editory Mgr. Miloš Jurč

Grafické editory Mgr. Miloš Jurč

Grafické editory sú pre nás veľmi dôležité!!! Umožňujú nám propagáciu, ale aj prijímanie vedomostí

Grafické editory sú pre nás veľmi dôležité!!! Umožňujú nám propagáciu, ale aj prijímanie vedomostí iným zaujímavejším spôsobom

ČO VYRÁBAJÚ: Ø plagáty Ø billboardy Ø časopisy Ø obrázkové knihy Ø efektné televízne

ČO VYRÁBAJÚ: Ø plagáty Ø billboardy Ø časopisy Ø obrázkové knihy Ø efektné televízne triky Ø animácie Ø rôzne mapy Ø iné grafické materiály

Delenie grafických editorov: Všeobecne ich môžeme rozdeliť na bitmapovú (rastrovú) a vektorovú grafiku.

Delenie grafických editorov: Všeobecne ich môžeme rozdeliť na bitmapovú (rastrovú) a vektorovú grafiku.

Rastrová (bitmapová) grafika Obrázok je tvorený farebnými bodmi. Niekedy im hovoríme pixely. Čím je

Rastrová (bitmapová) grafika Obrázok je tvorený farebnými bodmi. Niekedy im hovoríme pixely. Čím je obrazových bodov viac, tým je zobrazenie kvalitnejšie.

Vektorová grafika Grafická informácia sa ukladá pomocou matematického zápisu. Ten definuje čiary a krivky,

Vektorová grafika Grafická informácia sa ukladá pomocou matematického zápisu. Ten definuje čiary a krivky, z ktorých je obrázok zložený. Vektorové grafické editory sú oveľa kvalitnejšie ako bitmapové.

Využitie grafických editorov: Využitie bitmapových editorov: reklama, archivácia, umelecká tvorba, digitálne fotografie. . .

Využitie grafických editorov: Využitie bitmapových editorov: reklama, archivácia, umelecká tvorba, digitálne fotografie. . . Využitie vektorových editorov: grafické a kartografické informačné systémy, CAD systémy, návrhárske štúdia. . .

Na hodinách informatiky budeme pracovať s dvoma grafickými editormi: SKICÁR Bitmapový editor ZONER CALLISTO

Na hodinách informatiky budeme pracovať s dvoma grafickými editormi: SKICÁR Bitmapový editor ZONER CALLISTO Vektorový editor

Použité zdroje: 1. www. google. sk 2. www. wikipedia. sk 3. www. mrazikovestranky. sk

Použité zdroje: 1. www. google. sk 2. www. wikipedia. sk 3. www. mrazikovestranky. sk

Ďakujem za pozornosť!

Ďakujem za pozornosť!