MATURITN OKRUH 15 TEXTOV EDITOR TEXTOV PROCESORY Textov

  • Slides: 18
Download presentation
MATURITNÍ OKRUH Č. 15 TEXTOVÝ EDITOR

MATURITNÍ OKRUH Č. 15 TEXTOVÝ EDITOR

TEXTOVÉ PROCESORY Textový editor je software, kterým je možné editovat (upravovat) prostý text. Neobsahuje

TEXTOVÉ PROCESORY Textový editor je software, kterým je možné editovat (upravovat) prostý text. Neobsahuje žádné informace o formátování, jako je použití tučného písma, kurzívy nebo různých druhů písem. Formát. txt se používá například v programu Poznámkový blok.

TEXTOVÝ PROCESOR je software, který dokáže zpracovat text podle požadavků uživatele, včetně formátování. Používají

TEXTOVÝ PROCESOR je software, který dokáže zpracovat text podle požadavků uživatele, včetně formátování. Používají složitější procesory (dokážou vkládat obrázky, zvuky, tabulky, grafy, vývojové diagramy a výsledný text ukládat do různých formátů jako například DOCX, ODT, DOC, RTF, případně exportovat do PDF, HTML nebo TXT. ) Word nejčastěji používá. docx a poznámkový blok. txt – jednodušší, snadná kompaktibilita s ostatním softwarem nebo převod do ostatních formátů. pdf často spojujeme s Acrobat Readerem

HLAVNÍ ZÁSADY PŘI PSANÍ POMOCÍ TEXTOVÉHO EDITORU JSOU TYTO: Řádky nijak neukončujeme, kurzor přejde

HLAVNÍ ZÁSADY PŘI PSANÍ POMOCÍ TEXTOVÉHO EDITORU JSOU TYTO: Řádky nijak neukončujeme, kurzor přejde na následující řádek automaticky. Za interpunkčním znaménkem (tj. , . ? !) vynecháváme právě jednu mezeru. Jednoznakové předložky (k, v, s, z) nenecháváme stát samostatně na konci řádku, ale pomocí tvrdé mezery (Ctrl+Shift+mezerník) je připojíme ke slovu, před kterým stojí. K zarovnávání do sloupců nepoužíváme mezery, ale tabulátory.

MS WORD Nejrozšířenějším nástrojem pro tvorbu textů na profesionální úrovni je textový editor MS

MS WORD Nejrozšířenějším nástrojem pro tvorbu textů na profesionální úrovni je textový editor MS Word. Je součást balíku programů Microsoft Office. Na počítačích se můžeme setkat s mnoha verzemi, které však mají podobné ovládání a v nich vytvořené dokumenty jsou vzájemně přenositelné. Verzemi jsou MS Word 97, MS Word 2000, MS Word XP a MS Word 2003, MS Word 2007 a v září MS Word 2010 Tvorba rejstříku je umožněna označením křížových objektů v dokumentu a jejich seřazením podle sebe.

VKLÁDÁNÍ SYMBOLŮ A SPECIÁLNÍCH ZNAKŮ Kdekoliv do dokumentu lze vložit některý ze symbolů, které

VKLÁDÁNÍ SYMBOLŮ A SPECIÁLNÍCH ZNAKŮ Kdekoliv do dokumentu lze vložit některý ze symbolů, které Word nabízí. Nejjednodušší způsob výběru a vložení symbolu je prostřednictvím okna Symbol. Klepněte na položku Vložit v hlavní nabídce Wordu. V otevřené podnabídce klepněte na položku Symbol – Word zobrazí stejnojmenné okno se dvěma záložkami. Uprostřed okna se obrazí čtverečky se symboly. Po klapnutí ne symbol levým tlačítkem myši bude zobrazen zvětšený, po kliknutí dvojitém bude vložen do dokumentu:

REVIZE PRAVOPISU Umožňují kontrolu nad daným textem. Pravopis a gramatika-auto. oprava textu, slovník synonym,

REVIZE PRAVOPISU Umožňují kontrolu nad daným textem. Pravopis a gramatika-auto. oprava textu, slovník synonym, kontrola pravopisu Sledování provedení změn při každém otevření dokumentu Pravý – zarovná text vzhledem k tabulátoru doleva Další funkce: Generátor zdrojů faktografických informací

Označení a export a import dat – kopírovat a vložit Do dokumentu můžeme vkládat

Označení a export a import dat – kopírovat a vložit Do dokumentu můžeme vkládat obrázky, texty, citace, grafy – potřeba povolit úpravy v dokumentu Jak na to : Domů – vložit, Pravé tlačítko – možnosti vložení Text označit myší nebo klávesnicí – CTRL C , CTRL V

REJSTŘÍK, OBSAH Chceme-li vytvořit rejstřík, označíme v dokumentu položky rejstříku zadáním názvu hlavní položky

REJSTŘÍK, OBSAH Chceme-li vytvořit rejstřík, označíme v dokumentu položky rejstříku zadáním názvu hlavní položky a křížových odkazů a potom rejstřík sestavíme výběrem z možností. Rejstřík lze vytvořit z následujících položek: jednotlivá slova, věty nebo symboly, témata v určitém rozsahu stránek, odkazy na jinou položku, jako například doprava.

PORTABLE DOCUMENT FORMAT Souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru

PORTABLE DOCUMENT FORMAT Souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Soubor typu PDF může obsahovat text i obrázky, přičemž tento formát zajišťuje, že se libovolný dokument na všech zařízeních zobrazí stejně. Vytvářet PDF dokumenty lze jak v komerčním softwaru Acrobat od Adobe, tak v dalších programech (často však pouze jako export do PDF).

FORMÁT PDF. – ČTENÍ A TVORBA Dokumenty ve formátu PDF jsou velmi rozšířené a

FORMÁT PDF. – ČTENÍ A TVORBA Dokumenty ve formátu PDF jsou velmi rozšířené a setkáváme se s nimi prakticky denně. Formát je určen zejména pro čtení 2 D informací všeho druhu - textů, obrázků i tabulek. Platí zároveň, že prohlížející PDF souboru má obvykle možnost soubor pouze číst a nikoliv jej měnit. PDF Creator - Jedná se o nástroj, který vám umožní vytvářet PDF dokumenty a také dokumenty v Post. Scriptu, EPS či různých obrázkových formátech (JPEG, TIFF, PNG aj. ). Dokáže tak převést každý dokument, po instalaci funguje jako virtuální tiskárna.

PRÁCE S PDF Vytváření a úprava dokumentů: Adobe Acrobat, PDFXChange Pro, PDF-XChange Viewer Pro.

PRÁCE S PDF Vytváření a úprava dokumentů: Adobe Acrobat, PDFXChange Pro, PDF-XChange Viewer Pro. Export do PDF: většina dobrých grafických programů a textových procesorů. Vytvořit PDF soubor lze z textu také jeho odesláním na virtuální tiskárnu, která netiskne na fyzický papír, ale do souboru. Omezení konkrétního procesoru, že tento formát souboru neumí sám vytvořit, lze snadno obejít vlastností operačního systému, který programům služby tiskáren zprostředkovává.

DALŠÍ PROHLÍŽEČE Kromě oficiálního bezplatně použitelného Adobe Readeru existuje celá řada programů schopných pracovat

DALŠÍ PROHLÍŽEČE Kromě oficiálního bezplatně použitelného Adobe Readeru existuje celá řada programů schopných pracovat s formátem PDF. Patří mezi ně např. prohlížeč PDFXChange Viewer, Foxit reader, Sumatra PDF nebo open source prohlížeč xpdf, který obsahuje i programy na extrahování textu, fontů a obrázků z PDF a též i převod PDF na Postcript nebo PPM.

ROZDÍL MEZI PDF A OSTATNÍMY FORMÁTY Typickým příkladem rozdílů je chování při zvětšování dokumentu,

ROZDÍL MEZI PDF A OSTATNÍMY FORMÁTY Typickým příkladem rozdílů je chování při zvětšování dokumentu, např. pro lepší čitelnost pro osoby s vadou zraku: Při zvětšení PDF dokumentu se pouze zvětšuje měřítko, vzhled dokumentu zůstává zachován; při vysokém zvětšení se na obrazovku nevejde celý sloupec textu a je třeba horizontální posuv pro čtení celého řádku. Pro zvětšení HTML dokumentu stačí zvětšit velikost použitého písma, text se přeformátuje tak, aby vešel do šířky okna prohlížeče, při tom se vzhled změní, řádkové zlomy jsou mezi jinými slovy, dokumentu se zvýší počet řádků textu atd.