Textov editory Textov editory Vznam Nstroj na prcu

  • Slides: 18
Download presentation
Textové editory

Textové editory

Textové editory Význam Nástroj na prácu s textom Editovanie Formátovanie Tlač Ďalšie možnosti: Vkladanie

Textové editory Význam Nástroj na prácu s textom Editovanie Formátovanie Tlač Ďalšie možnosti: Vkladanie obrázkov, tabuliek Kontrola pravopisu Vytvorenie obsahu 2

Textové editory Využitie Písanie článkov seminárnych prác oznamov letákov s použitím obrázkov, grafov, tabuliek.

Textové editory Využitie Písanie článkov seminárnych prác oznamov letákov s použitím obrázkov, grafov, tabuliek. Tvorba www stránok 3

Textové editory Možnosti spracovania MS Word súčasťou kancelárskeho balíka MS Office Word. Pad jednoduchý,

Textové editory Možnosti spracovania MS Word súčasťou kancelárskeho balíka MS Office Word. Pad jednoduchý, je súčasťou operačného systému Text 602 u nás od roku 1989, teraz už málo používaný 4

Textové editory Písmo – font, veľkosť 28 pt Times New Roman Arial Comic Sans

Textové editory Písmo – font, veľkosť 28 pt Times New Roman Arial Comic Sans MS Symbol – Symbol Bookman Old Style Staccato 222 BT Ornamenty – Ornamenty 20 pt Times New Roman Arial Comic Sans MS Symbol – Symbol Webdings – Wingdings 5

Textové editory Písmo – rez, štýl, farba Tučné Kurzíva Podškrtnuté Preškrtnuté Horný a dolný

Textové editory Písmo – rez, štýl, farba Tučné Kurzíva Podškrtnuté Preškrtnuté Horný a dolný index Reliéf Tieňované Tučné zelené Kurzíva modrá Podškrtnuté bordové Preškrtnuté fialové Horný a dolný index žltý Reliéf – bez farby Tieňované bledozelené 6

Textové editory Ukážky textov 7

Textové editory Ukážky textov 7

Textové editory Zarovnanie zarovnanie vľavo zarovnanie do bloku 8

Textové editory Zarovnanie zarovnanie vľavo zarovnanie do bloku 8

Textové editory Odsadenie odstavca Vzdialenosť textu v riadku od nastaveného okraja. Tento odstavec má

Textové editory Odsadenie odstavca Vzdialenosť textu v riadku od nastaveného okraja. Tento odstavec má odsadenie 1, 5 (cm). Je to odsadenie prvého riadku odstavca. Ďalšie riadky odstavca nemajú žiadne odsadenie. Tento odstavec má odsadenie prvého riadku 3. Veľmi často sa nepoužíva, pre úhľadnosť je lepšie 1, 25 (štandard). Tento odstavec nemá odsadený prvý riadok. Je písaný od okraja. Je to dosť neprehľadné, ale dá sa to sprehľadniť riadkovaním. 9

Textové editory Odsadenie 10

Textové editory Odsadenie 10

Textové editory Odrážky, číslovanie 11

Textové editory Odrážky, číslovanie 11

Textové editory Obrázok - formátovanie Zmena veľkosti Obtekanie Zmena jasu Zmena kontrastu Orezávanie 12

Textové editory Obrázok - formátovanie Zmena veľkosti Obtekanie Zmena jasu Zmena kontrastu Orezávanie 12

Textové editory Automatické tvary + Word. Art 13

Textové editory Automatické tvary + Word. Art 13

Textové editory Leták Vyhrať? Toto je tvoja výhra 14

Textové editory Leták Vyhrať? Toto je tvoja výhra 14

Textové editory Tabuľky Automatický formát Vlastná definícia 15

Textové editory Tabuľky Automatický formát Vlastná definícia 15

Textové editory Stĺpce 16

Textové editory Stĺpce 16

Textové editory Kontrola pravopisu Ak napíšete text gramaticky nesprávne hrubice chýbajú mäkčene, dĺžne neznáme

Textové editory Kontrola pravopisu Ak napíšete text gramaticky nesprávne hrubice chýbajú mäkčene, dĺžne neznáme slová, text sa zvýrazní podčiarknutím červenou vlnovkou. 17

Textové editory Tlač 1. Náhľad pred tlačou 2. Nastavenie tlače 3. Tlač A máme

Textové editory Tlač 1. Náhľad pred tlačou 2. Nastavenie tlače 3. Tlač A máme výsledok našej práce na papieri. 18