Telepraca w EBIB Definicja telepracy Ebib a definicje

  • Slides: 14
Download presentation
Telepraca w EBIB

Telepraca w EBIB

Definicja telepracy

Definicja telepracy

Ebib a definicje Ebib jest przypadkiem innym, praca odbywa się w siedzibie firm macierzystych

Ebib a definicje Ebib jest przypadkiem innym, praca odbywa się w siedzibie firm macierzystych ale jest świadczona na rzecz społeczności ogólnopolskiej – w ramach SBP. Nieco pasuje stwierdzenie: w oddziałach oddalonych od głównej siedziby firmy, ale mającej z nią stały kontakt elektroniczny. Ale…. To jednak nie to samo.

Praca stacjonarna a telepraca

Praca stacjonarna a telepraca

UE i telepraca? n n n wzrastający nacisk na sektor usługowy zmierzający do obniżenia

UE i telepraca? n n n wzrastający nacisk na sektor usługowy zmierzający do obniżenia kosztów usług kierowanych do klienta, przy jednoczesnej poprawie ich poziomu (banki, urzędy, uczelnie, biblioteki); wzrastającą świadomość potrzeby ochrony środowiska naturalnego, a zwłaszcza wpływu, jaki wywierają na niego budowa dróg i samochody; stopniowy rozwój gospodarki sieciowej, w której telepraca i telehandel będą odgrywały kluczową rolę – usługi, towary i sprzedaż online; przechodzenie z "zatrudnienia na posadzie" do "pracy okazjonalnej", przy wzrastającym udziale form samozatrudnienia i zatrudnienia na część etatu, oraz rosnącej zależności od profesjonalistów, bardzo małych firm i "mikroprzedsiębiorstw”; zatrudnienie grup wykluczonych z pracy stacjonarnej.

Geneza EBIB Internet w Polsce około 1993 Listy dyskusyjne bibliotekarzy około 1995 Fascynacja siecią

Geneza EBIB Internet w Polsce około 1993 Listy dyskusyjne bibliotekarzy około 1995 Fascynacja siecią i komunikacją zdalną Szybkość przepływu informacji Chęć wymiany informacji w formie szerszej niż list (czasopismo, portal) Rozproszona organizacja pracy – wolontariat

Jak to działa? Komputer w Lublinie Komputer w Jeleniej Górze Komputer w Warszawie Serwer

Jak to działa? Komputer w Lublinie Komputer w Jeleniej Górze Komputer w Warszawie Serwer we Wrocławiu Komputer w Poznaniu Komputer w Toruniu Komputer w Krakowie

Praca zespołowa

Praca zespołowa

Struktura zarządu Oparte o KWE SBP: Przewodniczący Zastępca przewodniczącego Sekretarz Skarbnik Członkowie (wybory co

Struktura zarządu Oparte o KWE SBP: Przewodniczący Zastępca przewodniczącego Sekretarz Skarbnik Członkowie (wybory co 4 lata – Statut SBP)

Organizacja pracy zespołu n n n Lider zespołu – koordynacja zadań Podział zadań –

Organizacja pracy zespołu n n n Lider zespołu – koordynacja zadań Podział zadań – wg zainteresowań i umiejętności Ograniczenie zakresu działań – lepiej mniej niż gorzej Kontrola i pomoc wzajemna Sprawna komunikacja – przepływ poleceń, zadań, rad i uwag.

Zarządzanie w zespole zdalnym Zarządzanie takie ma wiele aspektów i szef musi brać pod

Zarządzanie w zespole zdalnym Zarządzanie takie ma wiele aspektów i szef musi brać pod uwagę następujące uwarunkowania: n n n n umiejętności komunikacyjne ludzi, brak wynagrodzeń, budowanie odpowiedzialności osób, samozaparcie osób i determinację, zachowywanie proporcji pracy w EBIB i w bibliotece, budowanie lojalności członków zespołu, egzekwowanie zadań, indywidualności w zespole, kwalifikacje ludzi, atmosfera pracy, innowacyjność, udział w nowych przedsięwzięciach, ograniczenia czasowe, życie osobiste.

Korzyści z EBIB Dla SBP Dla bibliotekarza Brak kosztów Prestiżowy serwis (ang. ) Szybki

Korzyści z EBIB Dla SBP Dla bibliotekarza Brak kosztów Prestiżowy serwis (ang. ) Szybki przepływ informacji Pionierskie działania Projekty międzynarodowe Przyciąganie młodych Realizacja własnych ambicji Nowe wyzwania Satysfakcja z innej pracy Inspirowanie siebie i innych Otwarcie na świat (rozwój) Autoreklama

Czy warto było? n n n Z pewnością ktoś założyłby EBIB, gdybyśmy nie zrobili

Czy warto było? n n n Z pewnością ktoś założyłby EBIB, gdybyśmy nie zrobili tego my. Miło jest być pionierem. Wolontariat zawsze przynosi korzyści – obecne i przyszłe. Telepraca ułatwia tworzenie wspólnych przedsięwzięć rozproszonym grupom, ale mającym te same potrzeby i pasje.

Dziękuję za uwagę i do miłego zobaczenia…

Dziękuję za uwagę i do miłego zobaczenia…