SVJETSKI DAN PREVENCIJE ZLOSTAVLJANJA DJECE 19 studenog MEUNARODNI

  • Slides: 15
Download presentation
SVJETSKI DAN PREVENCIJE ZLOSTAVLJANJA DJECE (19. studenog) MEĐUNARODNI DAN DJEČJIH PRAVA (20. studenog)

SVJETSKI DAN PREVENCIJE ZLOSTAVLJANJA DJECE (19. studenog) MEĐUNARODNI DAN DJEČJIH PRAVA (20. studenog)

STOP! Nasilju među djecom

STOP! Nasilju među djecom

n Svaki četvrti dječak i svaka peta djevojčica smatraju da su u posljednih nekoliko

n Svaki četvrti dječak i svaka peta djevojčica smatraju da su u posljednih nekoliko mjeseci bili izloženi nasilju od strane svojih vršnjaka. n Svaki treći dječak i svaka peta djevojčica bili su nasilni prema svojim vršnjacima u školi.

n Zašto su djeca nasilna?

n Zašto su djeca nasilna?

n Nasilničko ponašanje može biti pokušaj stjecanja popularnosti. n Može biti pokušaj da se

n Nasilničko ponašanje može biti pokušaj stjecanja popularnosti. n Može biti pokušaj da se pokažu odlučnima, "tvrdima" i sposobnima ili da na sebe skrenu pažnju.

n Dijete izloženo nasilju u vlastitoj obitelji može isti način ponašanja prenijeti i na

n Dijete izloženo nasilju u vlastitoj obitelji može isti način ponašanja prenijeti i na svoju školsku okolinu.

n Neka djeca ni ne razumiju potpuno da je način njihova ponašanja loš i

n Neka djeca ni ne razumiju potpuno da je način njihova ponašanja loš i neprihvatljiv, niti mogu sagledati kako se osjeća njihova žrtva.

n Ranjivost i sklonost postajanju žrtvom ne mora nužno biti povezano sa smetnjama učenja

n Ranjivost i sklonost postajanju žrtvom ne mora nužno biti povezano sa smetnjama učenja ili tjelesnim nedostacima.

n Nasilje može djecu učiniti usamljenima, nesretnima i prestrašenima.

n Nasilje može djecu učiniti usamljenima, nesretnima i prestrašenima.

n Može učiniti da se osjećaju nesigurni i da krivnju za nasilje traže u

n Može učiniti da se osjećaju nesigurni i da krivnju za nasilje traže u sebi samima.

n Njihovo samopouzdanje i samopoštovanje može do te mjere biti uzdrmano da počinju odbijati

n Njihovo samopouzdanje i samopoštovanje može do te mjere biti uzdrmano da počinju odbijati ići u školu i družiti se s djecom.

n Prema istraživanjima svako peto dijete u Hrvatskoj učestalo je žrtvom nekog od oblika

n Prema istraživanjima svako peto dijete u Hrvatskoj učestalo je žrtvom nekog od oblika nasilja od strane svojih kolega ili vršnjaka.

n Zato recimo…

n Zato recimo…

STOP! Nasilju među djecom

STOP! Nasilju među djecom