Spanningsdeler TV Elektriciteit Voorschakelweerstand Wat is een voorschakelweerstand

  • Slides: 24
Download presentation
Spanningsdeler TV Elektriciteit

Spanningsdeler TV Elektriciteit

Voorschakelweerstand

Voorschakelweerstand

Wat is een voorschakelweerstand? • Plaats je in serie om de spanning over de

Wat is een voorschakelweerstand? • Plaats je in serie om de spanning over de gebruiker te verminderen.

LED

LED

Toepassing: uitbreiden meetbereik

Toepassing: uitbreiden meetbereik

Onbelaste spanningsdeler

Onbelaste spanningsdeler

Wat is een spanningsdeler? • Een schakeling die de spanning deelt (opsplitst) • Eenvoudigste

Wat is een spanningsdeler? • Een schakeling die de spanning deelt (opsplitst) • Eenvoudigste vorm: 2 weerstanden in serie • R 1 & R 2 even groot U gelijk verdeeld • Regelbare weerstand Onderlinge verhouding veranderen

De uitgangsspanning van een spanningsdeler hangt dus af van de verhouding tussen beide weerstanden.

De uitgangsspanning van een spanningsdeler hangt dus af van de verhouding tussen beide weerstanden.

De onbelaste spanningsverdeler • Formule opstellen • 1) Uuit = I · R 2

De onbelaste spanningsverdeler • Formule opstellen • 1) Uuit = I · R 2 • 2) I = Uin/(R 1 + R 2) • 3) Uuit = Uin · (R 2/(R 1 + R 2))

Regelbare weerstand of potentiometer • p. 239 meting

Regelbare weerstand of potentiometer • p. 239 meting

Berekeningsvoorbeeld • Zie cursus

Berekeningsvoorbeeld • Zie cursus

Oefeningen • p. 248

Oefeningen • p. 248

Shuntweerstand

Shuntweerstand

Wat is een shuntweerstand • Plaats je parallel om de stroom door de gebruiker

Wat is een shuntweerstand • Plaats je parallel om de stroom door de gebruiker te verminderen.

Toepassing: meetbereik uitbreiden • Een weerstand die in parallel geschakeld wordt over de ampèremeter.

Toepassing: meetbereik uitbreiden • Een weerstand die in parallel geschakeld wordt over de ampèremeter. • Deze opstelling laat toe grotere stroomsterkte (bijvoorbeeld enkele ampères) te meten dan het meetinstrument maximaal kan meten (bijvoorbeeld 1 m. A): de stroom wordt namelijk verdeeld over het meetinstrument én de shunt.

De belaste spanningsdeler

De belaste spanningsdeler

De belaste spanningsverdeler • Onbelaste: louter theoretisch, verder geen componenten • Een spanningdeler heeft

De belaste spanningsverdeler • Onbelaste: louter theoretisch, verder geen componenten • Een spanningdeler heeft enkel nut als de spanning gereduceerd wordt voor een volgend onderdeel van de schakeling. • Dan spreekt men van een belaste spanningsverdeler.

Opgelet! • R 2 verandert dan in een parallelschakeling van R 2 met de

Opgelet! • R 2 verandert dan in een parallelschakeling van R 2 met de belastingsweerstand

Gevolg • Hierdoor zal de (vervangings)weerstand dalen waardoor de uitgangsspanning kleiner wordt. • Dit

Gevolg • Hierdoor zal de (vervangings)weerstand dalen waardoor de uitgangsspanning kleiner wordt. • Dit betekent dat men de uitwendige weerstand moet berekenen van het circuit dat achter de spanningsdeler komt, om te weten welke weerstandswaarden moet gebruiken.

Ideaal • Om zo weinig mogelijk invloed te hebben Oplossing • een hoogohmige belasting.

Ideaal • Om zo weinig mogelijk invloed te hebben Oplossing • een hoogohmige belasting. • Hoe groter de belastingsweerstand, hoe minder de uitgangsspanning wordt beïnvloed.

Berekeningsvoorbeeld • p. 257

Berekeningsvoorbeeld • p. 257

Oefeningen • p. 262

Oefeningen • p. 262