Skloovanie propri muskho rodu 14 3 2017 Fico

  • Slides: 28
Download presentation
Skloňovanie proprií mužského rodu 14. 3. 2017

Skloňovanie proprií mužského rodu 14. 3. 2017

Fico predstavil svojho borca • Kolegovia advokáti považujú Boreca za skúseného odborníka. • Smer

Fico predstavil svojho borca • Kolegovia advokáti považujú Boreca za skúseného odborníka. • Smer pošle na rezort spravodlivosti nestranníka Tomáša Boreca • Náš najvyšší ústavný činiteľ sa stretol s predstaviteľmi Slovenskej advokátskej komory na čele s jej predsedom Tomášom Borecom

 • borec – borca • Borec – Boreca – SNK: Boreca 11, Borca

• borec – borca • Borec – Boreca – SNK: Boreca 11, Borca 4 • • • šuster – šustra hudec – hudci fígeľ – fígle korec – korca dudok – dudka Turek – Turci • • • Šuster – Šustera Hudec – Hudeca (310/0) Figeľ – Figeľa (1442/0) Korec – Koreca Dudok – Dudoka Turek – Tureka

 • skloňovanie proprií, v ktorých je zreteľná súvislosť s apelatívami al. skupinovými antroponymami

• skloňovanie proprií, v ktorých je zreteľná súvislosť s apelatívami al. skupinovými antroponymami mužského rodu – tendencia k unifikácii tvarotvorného základu • zachovávanie rovnakej podoby tvarotvorného základu (Šuster – Šustera) – odlíšenie deklinácie proprií od apelatív

 • Ide o novšiu tendenciu v porovnaní so stavom opísaným v MSJ (1966)

• Ide o novšiu tendenciu v porovnaní so stavom opísaným v MSJ (1966)

Deklinácia mien cudzieho pôvodu • Nero • Cicero • Anakreón • Nera/Neróna • Cicera/Ciceróna

Deklinácia mien cudzieho pôvodu • Nero • Cicero • Anakreón • Nera/Neróna • Cicera/Ciceróna • Anakreóna/nta • ale: • Noema

 • • • kuli-0 kuli-ho kuli-mu kuli-ho kuli-m • • • kuli-ovia kuli-ov

• • • kuli-0 kuli-ho kuli-mu kuli-ho kuli-m • • • kuli-ovia kuli-ov kuli-om kuli-ov kuli-och kuli-ami

 • Sémantický faktor – cudzí pôvod, prevažne propriá • René, Agassi, Stanley, Verdi,

• Sémantický faktor – cudzí pôvod, prevažne propriá • René, Agassi, Stanley, Verdi, Goethe – prevzaté osobné apelatíva • abbé, yankee • Fonologický faktor – netypické zakončenie TZ • i, y, e, í, ý, é, ě, ö, ű

Maskulína v zátvorkách použite v potrebnom tvare • Známeho cestovateľa Františka (Kele) sa včera

Maskulína v zátvorkách použite v potrebnom tvare • Známeho cestovateľa Františka (Kele) sa včera v Tatrách už nepodarilo zachrániť

Legendárny Faust J. W. (Goethe)

Legendárny Faust J. W. (Goethe)

Ako malý som hltal knihy J. (Verne)

Ako malý som hltal knihy J. (Verne)

 • Mnohí si myslia, že Odyseus J. (Joyce) sa nedá čítať, nieto ešte

• Mnohí si myslia, že Odyseus J. (Joyce) sa nedá čítať, nieto ešte sfilmovať.

 • Intuitívne urobila podobný pokrok ako novoveké myslenie v osobe (René Descartes)

• Intuitívne urobila podobný pokrok ako novoveké myslenie v osobe (René Descartes)

 • renesančné dielo (Francois Rabelais) Gargantua a Pantagruel vo vtipnom spracovaní

• renesančné dielo (Francois Rabelais) Gargantua a Pantagruel vo vtipnom spracovaní

 • Dom Jeana Jacqua (Rousseau)

• Dom Jeana Jacqua (Rousseau)

 • Predstaviť tvorbu Jeana (Cocteau)

• Predstaviť tvorbu Jeana (Cocteau)

stretnutie s Benjaminom (Netanjahu)

stretnutie s Benjaminom (Netanjahu)

 • Známeho cestovateľa Františka (Kele) sa včera v Tatrách už nepodarilo zachrániť Keleho

• Známeho cestovateľa Františka (Kele) sa včera v Tatrách už nepodarilo zachrániť Keleho kuli

 • Legendárny Faust J. W. (Goethe) Goetheho kuli

• Legendárny Faust J. W. (Goethe) Goetheho kuli

 • Ako malý som hltal knihy J. (Verne) Verna Sartre – Sartra Shakespeare

• Ako malý som hltal knihy J. (Verne) Verna Sartre – Sartra Shakespeare – Shakespeara Molière – Molièra

 • Mnohí si myslia, že Odyseus J. (Joyce) sa nedá čítať, nieto ešte

• Mnohí si myslia, že Odyseus J. (Joyce) sa nedá čítať, nieto ešte sfilmovať. • Joycea • Laplace – Laplacea • Orange – Orangeu • Malebranche – Malebranchea • v menách na -ce, -ge, -che sa -e zachováva, pretože naznačuje výslovnosť predchádzajúceho konsonantu • c ako s • g ako dž (v angl. ), ako ž (vo franc. ) • ch ako š

 • Intuitívne urobila podobný pokrok ako novoveké myslenie v osobe (René Descartes) Reného

• Intuitívne urobila podobný pokrok ako novoveké myslenie v osobe (René Descartes) Reného Descarta R. Barthes – Bartha Jules – Jula Yves – Yva

 • renesančné dielo (François Rabelais) Gargantua a Pantagruel vo vtipnom spracovaní Françoisa Rabelaisa

• renesančné dielo (François Rabelais) Gargantua a Pantagruel vo vtipnom spracovaní Françoisa Rabelaisa Camus – Camusa Dumas – Dumasa Flaubert – Flauberta

 • Do sveta väčšinového vkusu vstúpil piercing najmä prostredníctvom návrhov Jeana Paula (Gautier).

• Do sveta väčšinového vkusu vstúpil piercing najmä prostredníctvom návrhov Jeana Paula (Gautier). Gautiera

 • Dom Jeana Jacqua Rousseau-a • Predstaviť tvorbu Jeana Cocteau-a • László-ovi

• Dom Jeana Jacqua Rousseau-a • Predstaviť tvorbu Jeana Cocteau-a • László-ovi

 • stretnutie s Benjaminom (Netanjahu) s Netanjahu-om

• stretnutie s Benjaminom (Netanjahu) s Netanjahu-om

literatúra • Ološtiak, M. : Deklinácia anglických antroponým v slovenčine. In: Sondy do morfosyntaktického

literatúra • Ološtiak, M. : Deklinácia anglických antroponým v slovenčine. In: Sondy do morfosyntaktického výskumu slovenčiny na korpusovom materiáli. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2006, s. 132 -154. • Sekvent, K. : Ako používať francúzske vlastné mená v spisovnej slovenčine: pravopis. Prešov: Náuka 2002. 111 s.