Reklaam Diana Maljutsenko Uljana Rutkovskaja Kristina Zgurskaja Kristina

  • Slides: 16
Download presentation
Reklaam Diana Maljutsenko, Uljana Rutkovskaja, Kristina Zgurskaja, Kristina Sergejeva, Viktoria Ilves 12. K

Reklaam Diana Maljutsenko, Uljana Rutkovskaja, Kristina Zgurskaja, Kristina Sergejeva, Viktoria Ilves 12. K

Mis on reklaam? ● Tarbijale suunatud kaupade või teenuste tasuline avalikustamine ● Informeerib inimest

Mis on reklaam? ● Tarbijale suunatud kaupade või teenuste tasuline avalikustamine ● Informeerib inimest kauba või teenuse olemasolust, omadustest ja tingimustest selle kättesaamiseks ● Mõjutab inimest tarbima just seda kaupa/ teenust

Reklaami iseloomustab: ● tasuline; ● mitteisikliku info edastamine; ● loob assotsiatsioone; ● omab lühiajalist

Reklaami iseloomustab: ● tasuline; ● mitteisikliku info edastamine; ● loob assotsiatsioone; ● omab lühiajalist efekti.

Sotsiaalreklaam on reklaamiliik, kus osutatakse ühiskonnas ebameeldivatele teemadele, nt liiklus, haigused, narkomaania, liigjoomine (nt

Sotsiaalreklaam on reklaamiliik, kus osutatakse ühiskonnas ebameeldivatele teemadele, nt liiklus, haigused, narkomaania, liigjoomine (nt Sinu helkur võib päästa sinu elu!). ● Sotsiaalreklaami äärmuslikku vormi nimetatakse ka šokireklaamiks, kus inimesi mõjutatakse negatiivste meeleolude sisendamisega.

Reklaami liigid ● Reklaame saab liigitada mitmeti: meediumi, sisu, auditooriumi, tellija, reklaamitava objekti jms

Reklaami liigid ● Reklaame saab liigitada mitmeti: meediumi, sisu, auditooriumi, tellija, reklaamitava objekti jms järgi. ● Reklaami tehakse massikommunikatsiooni kanalite kaudu: ajalehed, ajakirjad, raadio, televisioon, kino, kuulutustahvlid, telefon, internet. Reklaami saab liigitada: ● informatiivne reklaam; ● emotsionaalne reklaam.

Liikide iseloomustus 1. Informatiivset reklaami iseloomustab: ● reklaam põhineb faktidel; ● demonstreeritakse toote kasutamist;

Liikide iseloomustus 1. Informatiivset reklaami iseloomustab: ● reklaam põhineb faktidel; ● demonstreeritakse toote kasutamist; ● reklaamitavat toodet võrreldakse teiste toodetega; ● näidatakse kasutamist nn „päriselus”. 2. Reklaami emotsionaalsed mõjutusvahendid on: ● ● ● ● hirm; huumor; animatsioon; seksuaalsus; muusika; fantaasia ja sürrealism; tuntud inimeste kasutamine; rahvuse ja kultuuriga seotud sümbolite kasutamine.

Reklaami jagunemine Reklaame saab jagada ka: 1) ostjakeskne reklaam – rõhutatakse ostja erilisust, püütakse

Reklaami jagunemine Reklaame saab jagada ka: 1) ostjakeskne reklaam – rõhutatakse ostja erilisust, püütakse luua isiklik kontakt (nt parimad pakkumised nõudlikule maitsele või küpsele rändurile); 2) firmareklaam – rõhk tuntud kaubamärgi nimel; 3) tootereklaam – tähelepanu toote uudsusel ja eripäral.

Reklaami reeglid Reklaamidega on seotud ka mitmed probleemid. Reklaam ei tohi olla: • eksitav

Reklaami reeglid Reklaamidega on seotud ka mitmed probleemid. Reklaam ei tohi olla: • eksitav (nt hind) • kõlvatu • halvustav • varjatud Eestis on keelatud tubakatoodete, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete, prostitutsiooni ja imiku piimasegu reklaam. Teatud piirangutega on lubatud kange ja lahja alkoholi, relvade ja laskemoona ning hasartmängude ja – mängupaikade reklaam.

Laste reklaam ja selle reeglid Eraldi on reguleeritud lastele mõeldud reklaam. Lastele mõeldud reklaam

Laste reklaam ja selle reeglid Eraldi on reguleeritud lastele mõeldud reklaam. Lastele mõeldud reklaam ei tohi näiteks: 1) luua muljet, et mõne kauba omandamine või teenuse kasutamine muudab lapse teistest paremaks või et selle puudumisel on vastupidine mõju; 2) tekitada lapses alaväärsustunnet; 3) sisaldada üleskutset selliseks käitumiseks või teoks, mille tulemusena laps satub võib sattuda ohtlikku olukorda; 4) sisaldada last hirmutavaid elemente; 5) sisaldada pöördumist lapse poole, millega teda otseselt või kaudselt kutsutakse üles nõudma teiselt isikult reklaamitava kauba omandamist või teenuse kasutamist.

Praktiline ülesanne

Praktiline ülesanne

Mis on vaja, et teha reklaami? Jagage paarideks Valige sobiv lahter/haru Minge lingile: https:

Mis on vaja, et teha reklaami? Jagage paarideks Valige sobiv lahter/haru Minge lingile: https: //www. canva. com/ ru_ru Registreerige ennast

Skeem, kuidas õigesti esitada reklaami Tutvustage ennast Nimetage lühidalt, millest hakkate rääkima Esitage oma

Skeem, kuidas õigesti esitada reklaami Tutvustage ennast Nimetage lühidalt, millest hakkate rääkima Esitage oma reklaami Laske soovijail küsimusi esitada ja vastake neile Tänage tähelepanu eest

Aitäh tahelepanu eest!

Aitäh tahelepanu eest!

Küsitlus Minge sellele leheküljele ja vastake küsimustele: http: //bit. ly/2 BVr 4 b. Q

Küsitlus Minge sellele leheküljele ja vastake küsimustele: http: //bit. ly/2 BVr 4 b. Q