LEDARSKAP METODIK Kristina Yondt Kristina yondttelia com 14

  • Slides: 23
Download presentation
LEDARSKAP & METODIK Kristina Yondt Kristina. yondt@telia. com

LEDARSKAP & METODIK Kristina Yondt Kristina. yondt@telia. com

- 14 år som kördirigent - instruktör i 11 år - informell ledare Försvarsmaktens

- 14 år som kördirigent - instruktör i 11 år - informell ledare Försvarsmaktens utbildningar - Lo. S - UGL - jag är lärare (inte jobbar som)

3 tillfällen 1) Grundläggande ledarskap och teorier. 2) Metodik 2) Ledarskap Metodik ev. övning

3 tillfällen 1) Grundläggande ledarskap och teorier. 2) Metodik 2) Ledarskap Metodik ev. övning 3) Ledarskap metodik sammanfattning & genomgång inför PM

Vad är en ledare? ” En ledare är en person som strukturerar och överblickar

Vad är en ledare? ” En ledare är en person som strukturerar och överblickar arbetet i en grupp människor. ” (Wikipedia. org)

Vad är ett ledarskap? Ledarskap är en beteckning på det inflytande som en ledare

Vad är ett ledarskap? Ledarskap är en beteckning på det inflytande som en ledare utövar på en grupp männniskor. (Wikipedia. org)

” Forskarna tycks numera vara eniga om att ledarskap inte i första hand är

” Forskarna tycks numera vara eniga om att ledarskap inte i första hand är en fråga om vad ledaren är utan vad han gör. ” (Grupputveckling, Arne Maltén)

Kan man praktisera ett ledarskap utan att vara en ledare? ? Kan man vara

Kan man praktisera ett ledarskap utan att vara en ledare? ? Kan man vara en ledare utan att praktisera ett ledarskap?

Auktoritär ledare - Styr ensam sin grupp - tar själv så gott som alla

Auktoritär ledare - Styr ensam sin grupp - tar själv så gott som alla initiativ - rådgör sällan med gruppen - reglerar i detalj verksamheten - både beröm och kritik från ledaren

Demokratisk ledare - låter gruppmedlemmarna ta aktiv del av planering och genomförande - finns

Demokratisk ledare - låter gruppmedlemmarna ta aktiv del av planering och genomförande - finns tillhands när någon behöver råd/hjälp - samarbetar aktivt och stimulerar till kommunikation inom gruppen

Låt-gå ledaren - uppträder passivt - ger råd och upplysningar, endast när han/hon blir

Låt-gå ledaren - uppträder passivt - ger råd och upplysningar, endast när han/hon blir tillfrågad - lämnar gruppen åt sig själv - ”laissez fire” på franska - ”la skure” (låt det regna) på norska

Är man endast en ledartyp eller kan man vara flera på samma gång?

Är man endast en ledartyp eller kan man vara flera på samma gång?

” En god ledare har förmågan att anpassa sitt ledarskap efter gruppen. ” (Okänd)

” En god ledare har förmågan att anpassa sitt ledarskap efter gruppen. ” (Okänd)

METODIK

METODIK

Trygg i sig själv - Nyckelbegrepp: flexibel säker bank - ”repetition är inlärningens moder”

Trygg i sig själv - Nyckelbegrepp: flexibel säker bank - ”repetition är inlärningens moder” - motivera genom snabb feedback - släpp perfektionism Musik= bekräftelse

Musik = samarbete. -att arbeta i grupp tränar den sociala kompetensen. (läroplanen förespråkar detta.

Musik = samarbete. -att arbeta i grupp tränar den sociala kompetensen. (läroplanen förespråkar detta. )

LATHUND för struktur - konkretisera och tydliggör de mål som finns för kursen i

LATHUND för struktur - konkretisera och tydliggör de mål som finns för kursen i läroplanen och kursplanen. - bestäm lämplig metod för att uppnå målen -bestäm hur kursen ska examineras t. ex. skriftligt prov, konsert mm.

TIPS - skaffa/uppdatera din bank

TIPS - skaffa/uppdatera din bank

Du finns till för eleverna, inte tvärtom Improvisera Ha roligt!

Du finns till för eleverna, inte tvärtom Improvisera Ha roligt!