LEDARSKAP Kristina Yondt Kristina yondtedu sigtuna se http

  • Slides: 14
Download presentation
LEDARSKAP Kristina Yondt Kristina. yondt@edu. sigtuna. se

LEDARSKAP Kristina Yondt Kristina. yondt@edu. sigtuna. se

http: //similarminds. com/leader. html

http: //similarminds. com/leader. html

Fråga din lärare: ”Har du bra självkännedom? ”

Fråga din lärare: ”Har du bra självkännedom? ”

läxa måndag 20/9 Uppgift: - vad är ett ledarskapsyrke? - är man född till

läxa måndag 20/9 Uppgift: - vad är ett ledarskapsyrke? - är man född till ledare? - vilken typ av ledare är du: aktoritär, demokratisk, låt-gå? -berätta om en situation då du blev/agerade ledare.

Pedagogiskt ledarskap = Ett ledarskap som stödjer individer, som skapar förutsättningar för gemensamt lärande

Pedagogiskt ledarskap = Ett ledarskap som stödjer individer, som skapar förutsättningar för gemensamt lärande (markus amanto)

Vad är ett ledarskap? Ledarskap är en beteckning på det inflytande som en ledare

Vad är ett ledarskap? Ledarskap är en beteckning på det inflytande som en ledare utövar på en grupp människor. (Wikipedia. org)

Ledarskap - handlar om att göra (aktivt) - vara en förebild i handling Att

Ledarskap - handlar om att göra (aktivt) - vara en förebild i handling Att gå 1000 mil i någons mockasiner. Gå sitt prat (walk the talk) Leva som man lär (markus amanto)

Pedagogik = vetenskapen om fostran/uppfostran och undervisning Begreppet pedagogik: benämningen på de grekiska slavarna.

Pedagogik = vetenskapen om fostran/uppfostran och undervisning Begreppet pedagogik: benämningen på de grekiska slavarna. Under 600 - talet f. Kr. hjälpte slavarna de rika i undervisningen Slavarna kallades pedagoger. Pedagog = leda någon (wikipedia och national encyklopedin)

Pedagogisk - antyder att det ska vara lätt för andra att ta till sig

Pedagogisk - antyder att det ska vara lätt för andra att ta till sig - något som de på en enkelt sätt kan se nyttan av och tillämpa i sitt eget liv (markus amanto)

Pedagogiskt ledarskap Bör vara begripligt för dem som skall ledas av det tydlighet skapar

Pedagogiskt ledarskap Bör vara begripligt för dem som skall ledas av det tydlighet skapar trygghet grundat i en meningsfullhet så att människor kan se nyttan av det Viktigt att personen som blir ledd själv kan tillämpa aspekter av det i sitt eget ledande av sig själv och andra. (markus amanto)

Pedagogiskt ledarskap = Ett ledarskap som stödjer individer, som skapar förutsättningar för gemensamt lärande

Pedagogiskt ledarskap = Ett ledarskap som stödjer individer, som skapar förutsättningar för gemensamt lärande (markus amanto)

Uppgift 1: T. ex: - Ghandi versus Che Gevara - Queen Elisabeth versus Putin

Uppgift 1: T. ex: - Ghandi versus Che Gevara - Queen Elisabeth versus Putin - Reinfeldt versus Sahlin - Välj två känd ledare - ta reda på fakta - jämför ledarna - reflektera över deras likheter/olikheter - vilken typ av ledare är de? Är de olika? - skriv inte vad personen åstadkommit. (inget klipp och klistrande) PM på 1 -2 sidor. Enkelt radavstånd. Times New Roman. Stl 12. Inlämning senast 4/10 kl. 18. 00 till Kristina. yondt@arlandagymnasiet. se

Uppgift 1. 1 Redovisning måndag 4/10 - Du ska hålla ett 1 min tal

Uppgift 1. 1 Redovisning måndag 4/10 - Du ska hålla ett 1 min tal inför halva klassen. - Utgå från en av dina ledare, som du skrev om i din PM - prata om vad som helst, under 1 min. Men använd dig av den ledartyp som din ledare är. T. ex. Om du valt att skriva om Ghandi, som var t. ex. en demokratisk ledare, ska du agera som honom. Det typiska för just en sån ledare. När 1 min har gått, ska övriga i klassen gissa vilken ledartyp. Vad som helst: kaffe, mat, ledarskap, rast, skolan, träning, Väder, färger…