PHNG GDT HUYN NG TRIU TRNG THCS NGUYN

  • Slides: 20
Download presentation
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH Giáo viên: Môn: Lớp:

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH Giáo viên: Môn: Lớp: Nguyễn Thị Nữ Vật lí 9

1) Hai đoạn dây bằng đồng, cùng chiều dài, có tiết dịên và điện

1) Hai đoạn dây bằng đồng, cùng chiều dài, có tiết dịên và điện trở tương ứng là S 1; R 1 và S 2; R 2. Hệ thức nào dưới đây là đúng? A. S 1 R 1= S 2 R 2 Đ S C. S 1 S 2= R 1 R 2 S D. Cả ba hệ thức đều sai S

2) Hai dây dẫn bằng đồng có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có

2) Hai dây dẫn bằng đồng có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện S 1= 5 mm 2 và điện trở R 1=8, 5. Dây thứ hai có tiết diện S 2= 0, 5 mm 2. Tính điện trở dây thứ hai? Ta có điện trở của các dây tỉ lệ nghịch với tiết diện của mỗi dây

TẠI SAO NGƯỜI TA LẠI CHỌN D Y ĐỒNG LÀM D Y DẪN ĐIỆN

TẠI SAO NGƯỜI TA LẠI CHỌN D Y ĐỒNG LÀM D Y DẪN ĐIỆN

BÀI 9 I. SỰ PHỤ THỤÔC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM D

BÀI 9 I. SỰ PHỤ THỤÔC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM D Y DẪN C 1: Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì phải tiến hành thí nghiệm với các dây có đặc điểm gì?

BÀI 9 I. SỰ PHỤ THỤÔC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM D

BÀI 9 I. SỰ PHỤ THỤÔC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM D Y DẪN 1) Thí nghiệm

YÊU CẦU MỖI NHÓM a) Hãy vẽ sơ đồ mạch điện để tiến hành

YÊU CẦU MỖI NHÓM a) Hãy vẽ sơ đồ mạch điện để tiến hành thí nghiệm xác định điện trở của các dây dẫn b) Lập bảng ghi kết quả thí nghiệm c) Tiến hành thí nghiệm d) Rút ra nhận xét

0 0. 5 1 1. 5 2 A 0 2 4 6 8 10

0 0. 5 1 1. 5 2 A 0 2 4 6 8 10 Dây 1 V K

0 0. 5 1 1. 5 2 A 0 2 4 6 8 10

0 0. 5 1 1. 5 2 A 0 2 4 6 8 10 Dây 2 V K

BÀI 9 I. SỰ PHỤ THỤÔC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM D

BÀI 9 I. SỰ PHỤ THỤÔC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM D Y DẪN 1) Thí nghiệm 2) Kết luận

BÀI 9 II. ĐIỆN TRỞ SUẤT- CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ 1. Điện trở

BÀI 9 II. ĐIỆN TRỞ SUẤT- CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ 1. Điện trở suất * Điện trở suất của một chất có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng chất đó có chiều dài 1 m, tiết diện 1 m 2 Điện trở suất được kí hiệu là (đọc là “rô”) Đơn vị của điện trở suất là (đọc là “ôm mét”)

C 2: Dựa vào bảng 1(SGK) hãy tính điện trở của đoạn dây dẫn

C 2: Dựa vào bảng 1(SGK) hãy tính điện trở của đoạn dây dẫn constantan dài 1 m, tiết diện 1 mm 2 Ta có Dây constantan dài 1 m; tiết diện 1 m 2 thì có điện trở Khi dây constantan dài 1 m; tiết diện 1 mm 2 = 10 -6 m 2 thì có điện trở

2. Công thức tính điện trở Bảng 2 Các bước tính 1 2 3

2. Công thức tính điện trở Bảng 2 Các bước tính 1 2 3 Dây dẫn (được làm từ vật liệu có địên trở suất) Chiều dài 1 m Chiều dài (m) Tiết diện 1 m 2 Chiều dài (m) Tiết diện S(m 2) Điện trở của dây dẫn

3. Kết luận: Điện trở của dây được tính theo công thức Trong đó

3. Kết luận: Điện trở của dây được tính theo công thức Trong đó R là điện trở của dây dẫn là điện trở suất là chiều dài dây dẫn(m) S là tiết diện dây dẫn (m 2)

C 4: Cho Tiết diện của dây dẫn Điện trở của dây dẫn

C 4: Cho Tiết diện của dây dẫn Điện trở của dây dẫn

C 5: Cho Điện trở của dây dẫn

C 5: Cho Điện trở của dây dẫn

C¸m ¬n c¸c em?

C¸m ¬n c¸c em?