Pedstaven aplikace Extranet Extranet postup Dohoda o vystaven

  • Slides: 25
Download presentation
Představení aplikace Extranet

Představení aplikace Extranet

Extranet – postup Dohoda o vystavení certifikátu certifikační autoritou ČPP, a. s. , Vienna

Extranet – postup Dohoda o vystavení certifikátu certifikační autoritou ČPP, a. s. , Vienna Insurance Group Žádost v papírové podobě (1 žádost = 1 PC) Elektronická žádost o registraci na: https: //ra-ph. cpp. cz Vyplníte „Číslo pro identifikaci partnera“ a „Klíčové slovo“ (oba údaje najdete na Žádosti) Následuje obdržení e-mailové zprávy: „Sériové číslo“ certifikátu → dokončení instalace certifikátu https: //extranet. cpp. cz Instalace na jednom počítači!! 2

Extranet Aplikace určená pro makléře Umožňuje exportovat následující přehledy do formátu XLS nebo TXT:

Extranet Aplikace určená pro makléře Umožňuje exportovat následující přehledy do formátu XLS nebo TXT: Přehled smluv Datum pořízení od–do, Datum podpisu od–do, Stav smlouvy, … Přehled dlužníků Po datu splatnosti více než …, Stav smlouvy, … Přehled provizí Měsíc, za který chcete vidět provize, Číslo HIPu, Získatelské číslo, Číslo flotily, Všechny provize, Jen stržené, Jen nestržené Přehled končících smluv za období 3

Extranet Přehled smluv ŽP s nárokem na výplatu z titulu dožití (ještě nevyplacených) Přehled

Extranet Přehled smluv ŽP s nárokem na výplatu z titulu dožití (ještě nevyplacených) Přehled smluv ŽP bez nároku na výplatu z titulu dožití Pojistné události Datum události od-do, Datum hlášení od-do, Datum revize od-do, Pojistník příjmení, RČ/IČO, Číslo pojistné smlouvy, Číslo pojistné události, Získatelské číslo Prohlížení smluv Číslo smlouvy, Číslo návrhu / Pův. PS, RČ/IČO pojistníka, Jméno pojistníka, Příjmení pojistníka, Ulice, Obec, PSČ, Získatelské číslo 4

5

5

Report Přehled smluv - nápověda Zadání výběrových kritérií pro přehled smluv: A. Datum pořízení

Report Přehled smluv - nápověda Zadání výběrových kritérií pro přehled smluv: A. Datum pořízení od – spodní hranice data pořízení smlouvy – povinné pole B. Datum pořízení do – horní hranice data pořízení smlouvy C. Datum podpisu od – spodní hranice data podpisu smlouvy D. Datum podpisu do – horní hranice data podpisu smlouvy Poznámka: klinutím na ikonu kalendáře se zobrazí okno pro výběr data. E. Včetně smluv bez uvedeného data podpisu – zda se mají zobrazovat i smlouvy bez uvedeného data podpisu F. Činnost zprostředkovatele na smlouvě – zde vyberte zatržením políčka omezení výběru na : PP – zda se mají zobrazovat smlouvy, kde přihlášený uživatel vystupuje jako prodejce ZK – zda se mají zobrazovat smlouvy, kde přihlášený uživatel vystupuje jako získatel 6 KO – zda se mají zobrazovat smlouvy, kde přihlášený uživatel vystupuje jako vedoucí prodeje Jsou zde možné jakékoli kombinace, např. chci-li zobrazit smlouvy kde figuruji jako PP nebo KO, zatrhnu políčka PP a KO G. Stav smlouvy: omezení výběru podle stavu smlouvy. Jsou možné jakékoli kombinace. Když nevyberete žádný stav, je to jako byste vybraly všechny. H. Stav smlouvy konvertovat podle ISIC (R, P, U) konvertuje stav smlouvy podle Golema do podoby jako byl v ISICu. ISIC Golem R (rozpracovaná) C (čekárna) P (platná) Z (živá) U (ukončená) S (stornovaná) U (ukončená) D (dožitá)

Popis výstupních polí sestavy Název sloupce Popis sloupce Číslo návrhu / Pův. PS Číslo

Popis výstupních polí sestavy Název sloupce Popis sloupce Číslo návrhu / Pův. PS Číslo návrhu pojistné smlouvy / Původní číslo smlouvy Kód činnosti Kód činností zprostředkovatele - nabývá hodnot PP, ZK, KO Číslo smlouvy Číslo pojistné smlouvy – maximálně 10 -ti místné číslo Kód produktu Kód pojistného produktu (u pojištění vozidel v kombinaci s _R (pojistník je fyzická osoba) nebo _K (pojistník je právnická osoba)) Verze produktu Verze typového pojistného produktu Stav smlouvy … podle volby 2 H a související tabulky Pojistník Identifikace pojistníka (RČ/IČO) Roční pojistné v Kč (uvedené na obalu PS, pokud není vyplněno je dopočteno z jednotlivých pojištění) Smlouva od Datum počátku platnosti smlouvy Poslední splátka Výše poslední splátky v Kč – splátka z předpisu s nejvyšším pořadovým číslem, jehož datum splatnosti je starší než datum exportu dat na web (+ není dobropis ani storno) Splatnost Datum splatnosti předpisu (viz. Poslední splátka) Uhr. Je Poslední splátka uhrazena? X=uhrazena, …=neuhrazena Telefonní číslo na pojistníka Správa NS Určuje kdo spravuje smlouvu X=individuální správa (pobočkou), …=centrální správa (centrálou). Smlouva je označena jako individuálně spravovaná v případě, kdy je na smlouvě označen dodatek na NS Způsob platby PS A-SINK, B-bankou bez příkazu, H-HIPem, O-SIPO, P – bankou s příkazem, S-složenkou HIP Variabilní symbol smlouvy (u flotil var. symbol HIPu)

Představení aplikace portál Golem květen 2014

Představení aplikace portál Golem květen 2014

Portál Golem Instalace zároveň s aplikací Extranet https: //portal. cpp. cz Prohlížení dat –

Portál Golem Instalace zároveň s aplikací Extranet https: //portal. cpp. cz Prohlížení dat – ne sestavy Výchozí menu: • Asistenční karty • Dotaz do kmene • Hlášení pojistných událostí Instalace na jednom počítači!!

Portál GOLEM

Portál GOLEM

Golem – dotaz na asistenční kartu

Golem – dotaz na asistenční kartu

Golem – dotaz do kmene

Golem – dotaz do kmene

Golem – vyhledání smlouvy

Golem – vyhledání smlouvy

Golem – pojistná událost

Golem – pojistná událost

Golem – pojistná událost - plnění

Golem – pojistná událost - plnění

Golem – dokumenty k PU

Golem – dokumenty k PU

Golem – hlášení pojistné události

Golem – hlášení pojistné události

PORTÁL DLUŽNÉHO POJISTNÉHO 18

PORTÁL DLUŽNÉHO POJISTNÉHO 18

Proces upomínání dlužných pojistných smluv proces upomínání pojistných smluv, na kterých je evidováno dlužné

Proces upomínání dlužných pojistných smluv proces upomínání pojistných smluv, na kterých je evidováno dlužné pojistné: nová informační služba - v pravidelných intervalech do e-mailových schránek základní informace (sestavy v xls) aktuální přehled - v aplikaci Extranet (https: //extranet. cpp. cz) - záložka Portál dlužného pojistného možnost nastavení individuálních sestav

1. Extranet

1. Extranet

2. Portál dlužného pojistného

2. Portál dlužného pojistného

3. PDP - Mé dlužné smlouvy

3. PDP - Mé dlužné smlouvy

4. PDP – přehled smluv dle kmene

4. PDP – přehled smluv dle kmene

5. PDP – sestava dle kmene

5. PDP – sestava dle kmene

6. Workflow pro dlužné smlouvy každou neděli je do nám známých e-mailových schránek sjednatelů

6. Workflow pro dlužné smlouvy každou neděli je do nám známých e-mailových schránek sjednatelů zasílána xls sestava se záložkami: • nedoručená korespondence, • individuální živé • flotilové živé • individuální zaniklé • flotilové zaniklé • dlužné smlouvy, které jsou ke dni generování sestavy více než 5 dnů po splatnosti, 25