NC systmy programovn CNC systm ISO programovn NC

  • Slides: 20
Download presentation
NC systémy - programování -

NC systémy - programování -

CNC systém ISO programování ® NC ® PLC ® COM CNC ® popis pohybu

CNC systém ISO programování ® NC ® PLC ® COM CNC ® popis pohybu ® ovládání agregátů ® správa dat # 2 / 20

Standardizace 66 025 ® ISO 1056 ® ČSN 20 0674 (1975) ® ISO 6983

Standardizace 66 025 ® ISO 1056 ® ČSN 20 0674 (1975) ® ISO 6983 ® ISO 14649 (2004 -2006) ISO programování ® DIN ®+ CNC různé odchylky a firemní rozšíření # 3 / 20

Programování podle ISO ® obrábění součásti je popsáno programem ("partprogramem") ® tento partprogram se

Programování podle ISO ® obrábění součásti je popsáno programem ("partprogramem") ® tento partprogram se skládá z vět ("bloků") ® blok se skládá ze slov, tvořených zpravidla písmenem ("adresou") a číslem ® adresa určuje formát a přípustný rozsah číselného údaje ® adresa má fyzikální rozměr # 4 / 20

Programování podle ISO ® poloha osy – adresa X, Y, Z, U, V, W,

Programování podle ISO ® poloha osy – adresa X, Y, Z, U, V, W, A, B, C X, Y, Z - hlavní posuvové osy stroje tvoří pravoúhlý pravotočivý souř. systém U, V, W - pomocné osy ve směrech X, Y, Z A, B, C - osy rotace rovnoběžné s X, Y, Z Podle konvence označování os je osa vřetene rovnoběžná s osou Z. Vřeteno řízené v polohové vazbě pak odpovídá rotační souřadnici C. # 5 / 20

Programování podle ISO ® volba tabulky korekcí nástroje D ® rychlost pohybu – adresa

Programování podle ISO ® volba tabulky korekcí nástroje D ® rychlost pohybu – adresa (E), F rozměr [mm/min] G 94 [mm/ot] G 95 (feed) # 6 / 20

Přípravné funkce – G kódy ® rozděleny do několika skupin ® jednotlivé skupiny obsahují

Přípravné funkce – G kódy ® rozděleny do několika skupin ® jednotlivé skupiny obsahují kódy, které se vzájemně vylučují ® většina těchto funkcí je modální, tj. po naprogramování volba zůstává v platnosti až do nové volby funkce stejné skupiny ® některé funkce se uplatní pouze v blocích, v nichž jsou právě programovány a mohou pro daný blok potlačit platnost trvalé fce. # 7 / 20

Přípravné funkce – G kódy 1/4 ® skupina 0 - typ interpolace G 00,

Přípravné funkce – G kódy 1/4 ® skupina 0 - typ interpolace G 00, G 01, G 02, G 03, G 05, G 06, G 33 (polohuj, lineární, kruhová…závitování) ® skupina 1 - volba roviny G 16, G 17, G 18, G 19 (uživ, XY, ZX, YZ) ® skupina 2 - druh souřadnic ve zvolené rovině G 12, G 13 (pravoúhlé, polární) ® skupina 3 - rezerva # 8 / 20

Přípravné funkce – G kódy 2/4 ® skupina 4 - řazení korekcí nástroje G

Přípravné funkce – G kódy 2/4 ® skupina 4 - řazení korekcí nástroje G 40, G 41, G 42 (vyřazeny, zleva, zprava) ® skupina 5 - souřadný systém G 53 stroje, G 54, G 55, G 56, G 57, G 58 ® skupina 6 – vlastnosti posuvu G 60, G 63, G 64 ® skupina 7 - rezerva (G 22, G 23) # 9 / 20

Přípravné funkce – G kódy ® skupina 3/4 8 - pevné cykly G 80,

Přípravné funkce – G kódy ® skupina 3/4 8 - pevné cykly G 80, G 81 až G 89 (žádný, 1. až 9. cyklus) ® skupina 9 - typ programování G 90, G 91 (absolutní, ikrementální), ® skupina 10 - význam adresy F G 94, G 95 ([mm/min], [mm/ot]) ® skupina 11 - význam adresy S G 96, G 97 ([m/min], [ot/min]) konstantní řezná rychlost # 10 / 20

platné jen v blocích, kde jsou programovány Přípravné funkce – G kódy 4/4 ®

platné jen v blocích, kde jsou programovány Přípravné funkce – G kódy 4/4 ® skupina 12 – rezerva (správa dat) (G 92, G 93) ® skupina 13 - souřadný systém G 59 systém platný jen v jednom bloku ® skupina 14 - zvláštní požadavky G 04 (prodleva), G 09, G 31 (sonda) ® skupina 15 - výstavba korigovaných drah G 37, G 38, G 39, G 98, G 99 # 11 / 20

Programování podle ISO ® pomocné funkce H ® doplňkové údaje geometrie I, J, K,

Programování podle ISO ® pomocné funkce H ® doplňkové údaje geometrie I, J, K, R souřadnice středu kružnice, parametry závitu … obvykle odpovídají osám X, Y, Z ® název podprogramu L # 12 / 20

Pomocné funkce – M ® manipulační funkce ® jsou vysílány z NC do PLC

Pomocné funkce – M ® manipulační funkce ® jsou vysílány z NC do PLC části systému ® mohou být vykonávány a/ na začátku bloku b/ v průběhu bloku c/ na konci bloku ® podle tohoto kriteria mohou být rozděleny do skupin # 13 / 20

Pomocné funkce – M kódy 1/4 skupiny v tomto výčtu jsou číslovány jen formálně

Pomocné funkce – M kódy 1/4 skupiny v tomto výčtu jsou číslovány jen formálně podle okruhů působnosti ® skupina 0 - chod partprogramu M 00 - přerušení výkonu po bloku M 01 - přepínačem podmíněné - " M 02 - konec programu M 30 - konec programu a převinutí na začátek # 14 / 20

Pomocné funkce – M kódy 2/4 ® skupina 1 - řízení vřetene M 03

Pomocné funkce – M kódy 2/4 ® skupina 1 - řízení vřetene M 03 - otáčej vřetenem po směru hodin M 04 - otáčej vřetenem proti směru - " M 05 - stop vřetene (v rychlostní vazbě) M 19 - orientované zastavení vřetene M 20 - přechod do polohové vazby (osa C) # 15 / 20

Pomocné funkce – M kódy 3/4 ® skupina 2 - výměna nástroje M 06

Pomocné funkce – M kódy 3/4 ® skupina 2 - výměna nástroje M 06 - výměna nástroje ® skupina 3 - chlazení M 07 - zapni chlazení 2 M 08 - zapni chlazení 1 M 09 - stop chlazení ® skupina 4 - upínání M 10 - upnutí nebo zpevnění M 11 - uvolnění # 16 / 20

Pomocné funkce – M kódy 4/4 ® skupina 5 - řazení převodů M 40

Pomocné funkce – M kódy 4/4 ® skupina 5 - řazení převodů M 40 - vhodný převod stanoví systém M 41 - 1. otáčkový stupeň M 42 - 2. otáčkový stupeň M 43 - … atd. (až M 48) ® skupina 6 - výměna obrobku M 60 - výměna obrobku ® další skupiny podle potřeby # 17 / 20

Programování podle ISO ® číslo bloku N (number) ® pomocné funkce O, P ®

Programování podle ISO ® číslo bloku N (number) ® pomocné funkce O, P ® opakování Q ® výpočetní proměnné (parametry) poloměr R (registers, radius) ® otáčky vřetene S (spindle) ® číslo nástroje T (tool) # 18 / 20

Standardizace ISO programování ® vstupní jazyk CNC systému u většiny výrobců podporuje ISO programování

Standardizace ISO programování ® vstupní jazyk CNC systému u většiny výrobců podporuje ISO programování CNC ® mnoho výrobců zařadilo různá rozšíření nebo odchylky proti této normě # 19 / 20

dotazy? ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ú 12135 r. cerny@rcmt. cvut. cz

dotazy? ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ú 12135 r. cerny@rcmt. cvut. cz