MUZIEKEDUCATIE IN VLAANDEREN BE EXCLUSIEF OF INCLUSIEF GERIENTEERD

  • Slides: 24
Download presentation
MUZIEKEDUCATIE IN VLAANDEREN (BE) EXCLUSIEF OF INCLUSIEF GEÖRIENTEERD? Pieter Meuwissen Adjunct van de directeur

MUZIEKEDUCATIE IN VLAANDEREN (BE) EXCLUSIEF OF INCLUSIEF GEÖRIENTEERD? Pieter Meuwissen Adjunct van de directeur bij Vlamo (Vlaamse Amateurmuziekorganisatie) Gebaseerd op presentatie door Filip Santy(directeur Vlamo), zoals voorgesteld op de WMC-conferentie 2009 Vlamo vzw, Bijlokekaai 8, 9000 Gent | T 09 265 80 00 | F 09 265 80 01 | E [email protected] be | www. vlamo. be

Inhoud 1. Muziekeducatie in Vlaanderen: huidige situatie 2. Evaluatie en ontwikkelingen 3. Exclusief of

Inhoud 1. Muziekeducatie in Vlaanderen: huidige situatie 2. Evaluatie en ontwikkelingen 3. Exclusief of inclusief? 4. Conclusie Vlamo vzw, Bijlokekaai 8, 9000 Gent | T 09 265 80 00 | F 09 265 80 01 | E [email protected] be | www. vlamo. be

Muziekeducatie in Vlaanderen • Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) • Formele kunstopleiding • Directe subsidiëring door

Muziekeducatie in Vlaanderen • Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) • Formele kunstopleiding • Directe subsidiëring door het Ministerie van Onderwijs • Netwerk van Jeugdmuziekateliers • Minder formeel • Private initiatieven • Locale orkesten • Mogelijkheid om een instrument te leren spelen en op te treden met een orkest Vlamo vzw, Bijlokekaai 8, 9000 Gent | T 09 265 80 00 | F 09 265 80 01 | E [email protected] be | www. vlamo. be

Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) • Voorzien, gesubsidieerd en gecontroleerd door de Vlaamse Gemeenschap-Ministerie van Onderwijs

Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) • Voorzien, gesubsidieerd en gecontroleerd door de Vlaamse Gemeenschap-Ministerie van Onderwijs • Parallel met de basisonderwijs (-12) en middelbaar onderwijs (12 -18) • Mogelijke voorbereiding op hoger muziekonderwijs (+18) Vlamo vzw, Bijlokekaai 8, 9000 Gent | T 09 265 80 00 | F 09 265 80 01 | E [email protected] be | www. vlamo. be

Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) Gericht op artistieke opleiding van jongeren en volwassenen en heeft tot

Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) Gericht op artistieke opleiding van jongeren en volwassenen en heeft tot doel: • Bij te dragen tot de persoonlijke ontwikkeling • Te leren hoe deze kunstvormen toe te passen, individueel of in groep (orkest, dansgroep, theatergroep) • Jongeren voorbereiden op hoger kunstonderwijs • De kwaliteit van het sociale en culturele leven in Vlaanderen te verbeteren Vlamo vzw, Bijlokekaai 8, 9000 Gent | T 09 265 80 00 | F 09 265 80 01 | E [email protected] be | www. vlamo. be

Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) • Beschikbaar in 263 gemeenten (op 308) 1250 verschillende locaties •

Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) • Beschikbaar in 263 gemeenten (op 308) 1250 verschillende locaties • 167 academies: – 101 academies MWD (Muziek, Woord & Dans) – 66 academies voor Beeldende Kunsten – NIEUW: KUNSTACADEMIE (september 2009): (Muziek, Woord, Dans en Beeldende Kunsten) • 88% is stedelijk/gemeentelijk onderwijs Vlamo vzw, Bijlokekaai 8, 9000 Gent | T 09 265 80 00 | F 09 265 80 01 | E [email protected] be | www. vlamo. be

Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse werking en de accomodatie

Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse werking en de accomodatie (gebouwen, instrumenten, logistiek, supplementaire kosten, …) • De Vlaamse Regering spendeert jaarlijks +/- € 180. 000 aan het DKO: • 2% van het totale budget van het Vlaamse onderwijs • Meer dan 90% voor lonen (4. 076 FTE) Vlamo vzw, Bijlokekaai 8, 9000 Gent | T 09 265 80 00 | F 09 265 80 01 | E [email protected] be | www. vlamo. be

Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) Bijkomende opleiding (naast dagonderwijs of job) • • • Voor jongeren

Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) Bijkomende opleiding (naast dagonderwijs of job) • • • Voor jongeren en volwassenen Op vrijwillige basis (gemotiveerde leerlingen) Individuele coaching door getrainde leerkrachten Vast curriculum (opgelegd door wet van 31/07/1990) Kwaliteitscontrole door de overheid Prijs: 36 -179 €/jaar/leerling (08 -09), ± 3 u/week Vlamo vzw, Bijlokekaai 8, 9000 Gent | T 09 265 80 00 | F 09 265 80 01 | E [email protected] be | www. vlamo. be

Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) Focus op • Oefening in muziek lezen, zingen, theorie, schrijven en

Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) Focus op • Oefening in muziek lezen, zingen, theorie, schrijven en het bespelen van een instrument • Lange traditie van (klassieke) muziekscholen • Voorbije decennium: introductie van jazz, popmuziek en folk • Populairste instrumenten zijn piano en gitaar Vlamo vzw, Bijlokekaai 8, 9000 Gent | T 09 265 80 00 | F 09 265 80 01 | E [email protected] be | www. vlamo. be

Verdeling leerlingen DKO 2007 -2008 166. 960 studenten Constante groei van 2. 3% /

Verdeling leerlingen DKO 2007 -2008 166. 960 studenten Constante groei van 2. 3% / jaar Vlamo vzw, Bijlokekaai 8, 9000 Gent | T 09 265 80 00 | F 09 265 80 01 | E [email protected] be | www. vlamo. be

Verdeling leerlingen muziekonderwijs Muziek: 77. 382 p. ♂ 31. 521 ♀ 45. 861 Vlamo

Verdeling leerlingen muziekonderwijs Muziek: 77. 382 p. ♂ 31. 521 ♀ 45. 861 Vlamo vzw, Bijlokekaai 8, 9000 Gent | T 09 265 80 00 | F 09 265 80 01 | E [email protected] be | www. vlamo. be

Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) • Leerlingen moeten een cluster van vakken volgen: combinatie van instrument,

Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) • Leerlingen moeten een cluster van vakken volgen: combinatie van instrument, theorielessen en ensemblespel/zang (koor) • Drie graden (curriculum van 10 jaar) • Publiek optreden voor een externe jury aan het einde van elke graad (solo en/of ensemble) • Getuigschrift per graad (indicatie v. niveau) Vlamo vzw, Bijlokekaai 8, 9000 Gent | T 09 265 80 00 | F 09 265 80 01 | E [email protected] be | www. vlamo. be

Partners van Deeltijds Kunstonderwijs • Basis- en middelbare scholen • Basisschool: 20% leerlingen in

Partners van Deeltijds Kunstonderwijs • Basis- en middelbare scholen • Basisschool: 20% leerlingen in DKO • Middelbare school: 10% leerlingen in DKO • Hoger kunstonderwijs (incl. conservatoria) • DKO kan jongeren voorbereiden op professionele carrière • Amateurkunsten(bv Vlamo, Koor&Stem) • Samenwerking DKO - locale orkesten/koren • Locale culturele instellingen • Samenwerking DKO – Culturele Centra en actoren Vlamo vzw, Bijlokekaai 8, 9000 Gent | T 09 265 80 00 | F 09 265 80 01 | E [email protected] be | www. vlamo. be

Recente vernieuwingen • Initiatie (locaal ondersteund): muzikale / instrumentale training voor kinderen -8 •

Recente vernieuwingen • Initiatie (locaal ondersteund): muzikale / instrumentale training voor kinderen -8 • Introductie van folk- and ethnisch instrumenten… • Integratie theorie-instrument-ensemble • Ha. Fa. Bra directie & Koordirectie • Muziekles voor mensen met een beperking Vlamo vzw, Bijlokekaai 8, 9000 Gent | T 09 265 80 00 | F 09 265 80 01 | E [email protected] be | www. vlamo. be

Evaluatie • Bamford Rapport (2007) • Kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen • Reflectiegroepen (2007

Evaluatie • Bamford Rapport (2007) • Kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen • Reflectiegroepen (2007 -08) • Discussieplatformen (DKO - Culturele Partners) • Rapport: “Verdieping-Verbreding” (2008) • Perspectieven voor vernieuwing in het DKO Vlamo vzw, Bijlokekaai 8, 9000 Gent | T 09 265 80 00 | F 09 265 80 01 | E [email protected] be | www. vlamo. be

Bamford Rapport • (Enkele van de) Aanbevelingen – Er moet verschil gemaakt worden tussen

Bamford Rapport • (Enkele van de) Aanbevelingen – Er moet verschil gemaakt worden tussen kunsteducatie en cultuureducatie – Meer aandacht voor diversiteit en voor kinderen met speciale behoeften Vlamo vzw, Bijlokekaai 8, 9000 Gent | T 09 265 80 00 | F 09 265 80 01 | E [email protected] be | www. vlamo. be

Rapport “Verdieping – Verbreding” • Basis voor breed publiek debat op een nieuw decreet

Rapport “Verdieping – Verbreding” • Basis voor breed publiek debat op een nieuw decreet basis & middelbaar onderwijs Hoger Onderwijs DKO Socioculturele Sector Kunsteducatie Amateurkunsten (vrijwillig) Sector Vlamo vzw, Bijlokekaai 8, 9000 Gent | T 09 265 80 00 | F 09 265 80 01 | E [email protected] be | www. vlamo. be

Rapport “Verdieping – Verbreding” • Decreet 1990: – – • Meer aandacht voor amateurkunsten

Rapport “Verdieping – Verbreding” • Decreet 1990: – – • Meer aandacht voor amateurkunsten Niet enkel aandacht voor talent in kader van hoger kunstonderwijs Nieuwe missie DKO met 2 strategische doelen: – – Artistiek onderwijs aanbieden aan de actieve kunstbeoefenaar Kunst- en cultuureducatie promoten in basis- en middelbare scholen Vlamo vzw, Bijlokekaai 8, 9000 Gent | T 09 265 80 00 | F 09 265 80 01 | E [email protected] be | www. vlamo. be

Toekomstige ontwikkelingen? • Nieuw Decreet? – Innovaties in structuur en inhoud van DKO: •

Toekomstige ontwikkelingen? • Nieuw Decreet? – Innovaties in structuur en inhoud van DKO: • Modeltraject: geörienteerd op doorsnee publiek en amateurkunstenbeoefenaar • Getalenteerde leerlingen: individueel traject als voorbereiding op hoger onderwijs • Idee van “muzisch” netwerk: scholen, muziekscholen, culturele actoren… – Te onderzoeken: nood aan competentie bij leerkrachten? Vlamo vzw, Bijlokekaai 8, 9000 Gent | T 09 265 80 00 | F 09 265 80 01 | E [email protected] be | www. vlamo. be

Mogelijke nieuwe structuur DKO Dans Muziek Media Beeld Terugkommoment Muzische Vorming 4 Doorstroom Facultatief

Mogelijke nieuwe structuur DKO Dans Muziek Media Beeld Terugkommoment Muzische Vorming 4 Doorstroom Facultatief Crossover Specifiek Algemeen Studio 3 Facultatief Crossover Specifiek Algemeen Atelier 2 Labo 1 Veld ORIËNTATIE Drama Crossover

Exclusief of inclusief geörienteerd? • DKO = blanke middenklasse Vlamo vzw, Bijlokekaai 8, 9000

Exclusief of inclusief geörienteerd? • DKO = blanke middenklasse Vlamo vzw, Bijlokekaai 8, 9000 Gent | T 09 265 80 00 | F 09 265 80 01 | E [email protected] be | www. vlamo. be

Exclusief of inclusief geörienteerd? • Participatiedrempels – Imagoprobleem – Inschrijvingskosten – Mobiliteit en afstand

Exclusief of inclusief geörienteerd? • Participatiedrempels – Imagoprobleem – Inschrijvingskosten – Mobiliteit en afstand – Sociale netwerken – Tijd, leeftijd, familie – Informatie, communicatie, P. R. Vlamo vzw, Bijlokekaai 8, 9000 Gent | T 09 265 80 00 | F 09 265 80 01 | E [email protected] be | www. vlamo. be

Uitdagingen voor de toekomst • Complex en tegenstrijdig • DKO is verschillend van kunsteducatie

Uitdagingen voor de toekomst • Complex en tegenstrijdig • DKO is verschillend van kunsteducatie (lange termijn vs. korte termijn) • Vlaams DKO: vele unieke eigenschappen DKO = kwaliteit = hoog niveau amateurorkest Amateurkunsten DKO Amateurkunsten Vlamo vzw, Bijlokekaai 8, 9000 Gent | T 09 265 80 00 | F 09 265 80 01 | E [email protected] be | www. vlamo. be

Vlamo vzw, Bijlokekaai 8, 9000 Gent | T 09 265 80 00 | F

Vlamo vzw, Bijlokekaai 8, 9000 Gent | T 09 265 80 00 | F 09 265 80 01 | E [email protected] be | www. vlamo. be